DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 21 TN B

DẪN VÀO THÁNH  LỄ

Anh chị em thân mến

 

Ở đời có nhiều cuộc tan rồi hợp và hợp rồi tan : đến với nhau, sống với nhau, rồi bỏ nhau. Nhiều tín hữu cũng đối xử với Chúa như thế : theo Ngài rồi bỏ Ngài. Có lẽ chúng ta đây cũng nhiều lần bị cám dỗ bỏ Chúa.

 

Hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ lại cuộc hành trình đi theo Chúa, và chúng ta tha thiết xin Chúa đừng để chúng ta bỏ Chúa bao giờ, bởi vì, như lời Thánh Phêrô tuyên xưng : "Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy có Lời ban sự sống"

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Nhiều lần chúng con đã bỏ Chúa để chạy theo lạc thú thế gian.

- Nhiều lần chúng con đã bỏ Chúa vì không muốn vác Thánh giá Chúa trao.

- Nhiều lần chúng con có ý muốn bỏ Chúa để tự do sống theo ý riêng của chúng con.

 

LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế : Anh chị em thân mến, sau khi Đức Giêsu mặc khải Người là Bánh ban sự sống muôn đời, Người đòi hỏi mỗi người phải có thái độ dứt khoát, tin hay không tin. Chúng ta cùng càu xin với lòng tin tưởng :

1.  Hội thánh hôm nay gặp nhiều khó khăn và thách đố / Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn tin tưởng và nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

2. Thế giới hôm nay đang phải chọn lựa giữa chiến tranh và hòa bình, giữa vật chất và tinh thần, giữa hận thù và yêu thương / xin Chúa cho mọi nhà cầm quyền biết chọn lựa đường lối nào đem lại tự do và hạnh phúc thật cho mọi người.

3. Nhiều người đã dứt khoát từ bỏ Chúa / nhiều người còn dửng dưng không cần quan tâm đến Chúa / Xin Chúa cho họ được ánh sáng dẫn đường đẻ tìm về với Chúa là lẽ sống của mọi người.

4. Nhiều anh chị em trong họ đạo chúng ta đã biết Chúa mà còn thờ tiền bạc và ham mê đời sống vật chất đời này. / Xin Chúa cho họ được thức tỉnh và trở về với Chúa là Đấng ban sự sống hạnh phúc muôn đời.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, bỏ Chúa thì chúng con biết theo ai bây giờ, vì chỉ một mình Chúa có lời ban phúc trường sinh ; xin cho chúng con luôn vững tin nơi Chúa để giúp mọi người khác cũng tin theo Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

Bài viết liên quan:

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C
BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHERO KHẢM - CN PHỤC SINH
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI - CN PHỤC SINH
CHẦU THÁNH THỂ CN 1 PHỤC SINH C
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN CN PHỤC SINH NĂM C
SCĐ CHÚA NHỰT PHỤC SINH NĂM C
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI - CN LỄ LÁ
BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHERO KHẢM - CN LỄ LÁ
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ LÁ NĂM C
Page 1 of 172 (1712 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
170
171
172
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1122
Tất cả: 56,260,772