Học hỏi Phúc âm CN 20 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

Học hỏi Tin Mừng

Chúa nhật 20 Thường niên (năm B)

 

Lời Chúa: Ga 6, 51-58

[51] Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

[52] Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”

[53] Ðức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. [54] Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, [55] vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. [56] Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. [57] Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. [58] Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

 

Câu hỏi

1.  Đọc Ga 6,35-51. Đức Giê-su nói "Chính tôi là bánh..." ở những câu nào ? ‘Bánh hằng sống’ (c. 51) và ‘bánh trường sinh’ (cc. 35. 48) có nghĩa khác nhau không? Đọc thêm Ga 4,10; 6,57.

2.  Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là gì? Câu này có ám chỉ về cái chết của Đức Giêsu không ? Cái chết này đem lại điều gì ? cho ai ?

3.  Tìm những động từ ‘tin’ và ‘đến với’ trong Ga 6,35-47? Tìm những động từ ‘ăn’ và cụm từ ‘ăn thịt và uống máu’ trong Ga 6,52-58?  Từ đó bạn có thể rút ra những thái độ nào đối với Đức Giêsu?

4.  Đọc Ga 6, 51-52. Cho biết phản ứng của "người Do-thái" đối với câu nói của Đức Giê-su? Họ hiểu câu 51 như thế nào?

5.  Đọc Ga 6,53-55. Qua ba câu này Đức Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?

6.  Đọc Ga 6,56. Trong câu này, Đức Giêsu muốn cho thấy nét đặc biệt gì của bí tích Thánh Thể? Cụm từ ‘ở lại trong’ nhắc ta nhớ đến câu nào khác của Gioan? Đọc Ga 15,4-10.

7. Đọc Ga 6,57. Trong câu này, Đức Giêsu muốn cho thấy nét đặc biệt gì của bí tích Thánh Thể?

8. Ga 6,51-56 nói nhiều đến ‘ăn thịt và uống máu’ của Đức Giêsu. Bí tích Thánh Thể có gắn liền với cái chết trên thập giá của Đức Giêsu không? Đọc Ga 1,14; 19,34.

 

Câu hỏi để suy niệm: Bạn có coi việc rước lễ là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu không? Bạn có thấy mình được thêm sức mạnh để chu toàn bổn phận hàng ngày, nhờ rước Chúa thường xuyên không? Bạn có dành giờ để tâm sự với Chúa sau khi rước lễ không?

 

Phần trả lời

1. Đức Giê su nói: “Chính Tôi là Bánh…” ở những câu 35, 41, 48, 51. “Bánh hằng sống” (c.51) là Bánh có sự sống nơi chính mình (the living bread). Còn “Bánh trường sinh” (cc. 35.48) là bánh ban sự sống cho nhân loại (the bread of life). Ở Ga 4,10 ta gặp lối nói “nước hằng sống” (living water). Ở Ga 6,57 ta gặp lối nói “Chúa Cha hằng sống” (living Father), lối nói này chỉ xuất hiện một lần ở đây trong Tân Ước.

2. Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là lời khẳng định của Đức Giêsu: “Bánh tôi sẽ ban là thịt tôi cho sự sống của thế gian.” Câu này có ý nói về bí tích Thánh Thể, và nó cũng ám chỉ đến cái chết của Đức Giêsu, bởi lẽ Đức Giêsu nói về việc Ngài cho đi chính thịt của Ngài, nghĩa là cho đi chính con người của mình qua cái chết. Cái chết này sẽ đem lại sự sống đời đời cho (hyper) cả thế gian đang cần ơn cứu độ.

3. Trong Ga 6,35-47, động từ ‘tin’ nằm ở những câu 35, 36, 40, 47; và động từ ‘đến với’ ở những câu 35, 37, 44, 45. Còn trong Ga 6,52-58, ta thấy động từ ‘ăn’ ở những câu 52, 57, 58; và cụm từ ‘ăn thịt và uống máu’ ở những câu 53, 54, 56. Như thế chúng ta cần đến với Đức Giêsu, tin vào Ngài và lãnh nhận thịt máu Ngài trong bí tích Thánh Thể.

4. Khi nghe Đức Giêsu nói về việc Ngài ban tặng thịt của mình (c.51), người Do-thái đã hiểu theo câu này nghĩa đen, nên họ có phản ứng không tin (c.52). Thật ra câu này phải được hiểu trong bối cảnh của bí tích Thánh Thể.

5. Qua Ga 6,53-54, Đức Giêsu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc “ăn thịt và uống máu” của Ngài trong bí tích Thánh Thể. Khi lãnh nhận thịt và máu  Chúa, chúng ta có được sự sống (c.53): sự sống đời đời ngay ở đời này và sự sống lại ở đời sau (c.54).  

6. Ga 6,56 cho thấy việc lãnh nhận thịt và máu Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể đem lại một sự kết hiệp hai chiều: Chúa Giêsu ở lại trong tôi và tôi ở lại trong Ngài. Cụm từ ‘ở lại trong’ là cụm từ đặc biệt trong Tin Mừng Gioan. Nó diễn tả việc Chúa Giêsu gắn bó bền vững và sâu xa với các môn đệ, như cây nho với cành nho (Ga 15,4-10).  Thánh Gioan cũng nói Chúa Cha ở lại trong Đức Giêsu (Ga14,10), và Thần Khí ở lại trên Đức Giêsu (Ga 1,32-33).    

7. Ga 6,57  cho ta thấy một hiệu quả đặc biệt của việc rước thịt và máu Chúa Giêsu, đó là chúng ta được sống “nhờ” chính sự sống của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu lại sống “nhờ” sự sống của Chúa Cha, nên có thể nói chúng ta được sống nhờ chính sự sống thần linh của Chúa Cha. 

8. Chúng ta tin Đức Giêsu là “Ngôi Lời đã trở thành thịt” (Ga 1,18), nghĩa đã làm người có thân xác như ta. Trên thập giá, khi người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài, “tức thì máu và nước chảy ra” (Ga 19,34). Đức Giêsu thật sự có máu, thịt như ta. Qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta thịt và máu của Ngài. Khi ăn thịt và uống máu Chúa dưới hình bánh rượu, chúng ta tham dự vào cái chết của Chúa Giêsu, để được sống lại với Ngài.

 

Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Bài viết liên quan:

Học hỏi Phúc âm CN 17 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 16 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 15 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 14 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 13 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN Lễ MMC, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN Chúa Ba Ngôi năm C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN Chúa TT Hiện Xuống, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 7 PS C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 6 PS năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Page 1 of 35 (349 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
33
34
35
Next
Bài viết mới
 • Sống căn tính đời tu

  Dường như có một tỷ lệ nghịch trong đời sống con người ngày nay. Khi đời sống vật chất càng tiện nghi đủ đầy thì con người càng xa lánh ...

 • Vì sao giới trẻ Công Giáo ngày nay lơ là với đời sống Đức tin?

  Vừa qua, trên trang web có bài viết nhan đề “Người trẻ còn thiết tha với tôn giáo?”, qua đó tác giả đã đưa ra cái nhìn khái quát về tình hình ...

 • Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C

  Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết ưu tiên cho việc cầu nguyện, để mọi việc chúng ta làm đều đúng và đẹp ý Chúa.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Đâu là những yếu đuối, những cứng lòng của tôi? Đâu là nguyên nhân làm tôi yếu đuối, cứng lòng? Tôi đã làm gì để vượt qua những yếu đuối, những ...

 • 10 điều hiểu lầm về Công giáo

  Tôi thường nghe học sinh thuyết phục tôi rằng Vô nhiễm Nguyên tội là nói về Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, khi tôi giải thích đó là nói về Đức Mẹ ...

 • Các câu hỏi của cuộc sống

  Vậy cuộc sống có những vấn đề của nó. Như khi chúng ta đấu tranh để yêu thương nhau, cái gì là thật? Liệu khoảng cách giữa chúng ta đang xa hay ...

 • Đời tu, con đường đức tin

  Hòa trong tâm tình của Thầy Giêsu (Lc 10,21-24), người môn đệ thấy sáng lên ba nét của đời tu trong con đường đức tin: tìm kiếm Thiên Chúa, ...

 • Kitô hữu và mạng xã hội

  Chúng ta tin rằng số người Công giáo sử dụng FB không ít và họ đã biết khai thác những tính năng giúp người sử dụng một cách hiệu quả. Có thể ...

 • Khẩn thiết cần có một cộng đoàn đích thực

  Đừng nói với tôi về Chúa hay đem sách giáo lý đến nhà tôi, cũng đừng chặn tôi trên đường để nói về cứu rỗi. Địa ngục chẳng làm tôi đau đớn ...

 • Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo?

  Là người trẻ, ước gì chúng ta thấy còn có biết bao người đang gặp đau khổ, tội lỗi, chịu nhiều bất công, thất học và dửng dưng với tôn giáo. ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 819
Tất cả: 58,082,947