Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường niên B

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

SẼ NHỜ TÔI MÀ ĐƯỢC

Ga 6,51-58

 

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

Chiết tự KHÁO và Gợi ý

 

KHÁO là tin tưởng, cậy nhờ.

Hài-thanh, bởi biết mình kho lỗi lầm.

 

 

KHÁO (nhờ, tin cậy, dựa vào) được ghép bởi hai chữ PHI (sai, trái, lầm lỗi) và CÁO (bảo, nói cho biết). Được hiểu là khi được bảo cho biết hay nhận liết mình có nhiều sai trái (kho lỗi lầm) ta sẽ dễ dàng nhờ cậy, dựa vào người khác, mong để có thể vượt qua những khó khăn.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Nương tựa vào vật khác cho vững. ◎Như: kháo tường  tựa vào tường, kháo trước đại thụ  tựa vào cây lớn.

◼ (Động) Dựa vào, ỷ vào, trông cậy. ◎Như: y kháo  nương dựa người khác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô nhất gia toàn kháo trước tướng quân lí  (Đệ bát hồi) Cả nhà ta đều trông nhờ vào tướng quân đấy.

◼ (Động) Tin cậy. ◎Như: khả kháo  đáng tin cậy, kháo bất trụ  không tin cậy được.

◼ (Động) Sát lại, nhích gần. ◎Như: thuyền kháo ngạn  thuyền cập bến.

◼ (Danh) Áo giáp mặc trong hí kịch thời xưa.

◼ § Ta quen đọc là khốc.

 

Gợi ý NHỜ, CẬY DỰA từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy biết mình yếu đuối để khiêm tốn cậy nhờ Chúa Giêsu nâng đỡ

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"

Con người không có khả năng tự giải thoát cũng như không tự tồn tại nếu không có Thiên Chúa. Không khiêm tốn mà tự cho mình giỏi, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh của người Do-thái xưa kia, chỉ thấy nhân-tính của Chúa Giêsu mà không nhận ra Thiên-Tính (Emmanuel) nơi Người. Cậy dựa chính là sát lại gần Chúa để hưởng nhờ những ân huệ Chúa hứa ban. Một người không nhận mình yếu đuối, cần sự giúp đỡ thì chẳng khi nào muốn sát lại gần và muốn nhờ vả ai!

 

Nhờ cậy chính là thái độ tin tưởng vào Chúa Giêsu, đó là đặt niềm tin đúng người đúng chỗ

53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Tín thác vào Chúa Giêsu là cách cậy nhờ khôn ngoan nhất và chắc chắn nhất, vì Người là Ngôi Lời nhập thể, là Đấng ban sự sống. Đón nhận Thánh Thể Chúa Giêsu là được sống trong sự hiệp thông với Chúa Ba NgôiTôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy”.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết siêng năng dâng lễ và rước lễ sốt sắng, để luôn nhờ Chúa mà được sự sống muôn đời..

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Thường Niên hôm nay là: “HÃY ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương yêu Chúa dành cho chúng ta nơi bí tích Thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rõ rằng sự sống đích thực là kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng chúng ta chỉ có thể sống và phát triển nhờ có Chúa ở cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống kết hiệp với Chúa cụ thể bằng việc siêng năng rước lễ hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết siêng năng dâng lễ và rước lễ sốt sắng, để luôn nhờ Chúa mà được sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống hiến.

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho trái ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn ...

 • Nước Trời trong tâm trí người trẻ

  Chúng ta phải thú thật với nhau rằng Nước Trời là thực tại xa vời nơi tâm trí nhiều người trẻ. Họ quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện tìm ...

 • Một danh sách việc cần làm

  Tôi sẽ nỗ lực để không bao giờ nhìn vào những gì tôi đang mất đi, nhưng nhìn vào cuộc đời tuyệt vời và viên mãn của tôi lâu nay.

 • Mười cá tính làm cho một phụ nữ trở nên đặc biệt

  Triết gia Platon còn nói: “Sức mạnh của điều thiện ở trong bản chất của cái đẹp”. Sau đây là mười nét cá tính làm cho phụ nữ trở nên đẹp.

 • 20 danh xưng của Chúa Giêsu

  Vậy tôi xin mời bạn cùng nhìn lại 20 danh xưng mà tôi dựa theo trang Catholic-link.org để đi vào tâm tình cầu nguyện với Chúa Giê-su-su ...

 • Đừng lo lắng cho ngày mai

  Năm vừa qua, chúng ta thử ngồi suy lại 365 ngày với biết bao lần chúng ta khổ tâm lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai…rồi chúng ta có làm được ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1001
Tất cả: 54,959,972