Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường niên B

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

SẼ NHỜ TÔI MÀ ĐƯỢC

Ga 6,51-58

 

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

Chiết tự KHÁO và Gợi ý

 

KHÁO là tin tưởng, cậy nhờ.

Hài-thanh, bởi biết mình kho lỗi lầm.

 

 

KHÁO (nhờ, tin cậy, dựa vào) được ghép bởi hai chữ PHI (sai, trái, lầm lỗi) và CÁO (bảo, nói cho biết). Được hiểu là khi được bảo cho biết hay nhận liết mình có nhiều sai trái (kho lỗi lầm) ta sẽ dễ dàng nhờ cậy, dựa vào người khác, mong để có thể vượt qua những khó khăn.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Nương tựa vào vật khác cho vững. ◎Như: kháo tường  tựa vào tường, kháo trước đại thụ  tựa vào cây lớn.

◼ (Động) Dựa vào, ỷ vào, trông cậy. ◎Như: y kháo  nương dựa người khác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô nhất gia toàn kháo trước tướng quân lí  (Đệ bát hồi) Cả nhà ta đều trông nhờ vào tướng quân đấy.

◼ (Động) Tin cậy. ◎Như: khả kháo  đáng tin cậy, kháo bất trụ  không tin cậy được.

◼ (Động) Sát lại, nhích gần. ◎Như: thuyền kháo ngạn  thuyền cập bến.

◼ (Danh) Áo giáp mặc trong hí kịch thời xưa.

◼ § Ta quen đọc là khốc.

 

Gợi ý NHỜ, CẬY DỰA từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy biết mình yếu đuối để khiêm tốn cậy nhờ Chúa Giêsu nâng đỡ

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"

Con người không có khả năng tự giải thoát cũng như không tự tồn tại nếu không có Thiên Chúa. Không khiêm tốn mà tự cho mình giỏi, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh của người Do-thái xưa kia, chỉ thấy nhân-tính của Chúa Giêsu mà không nhận ra Thiên-Tính (Emmanuel) nơi Người. Cậy dựa chính là sát lại gần Chúa để hưởng nhờ những ân huệ Chúa hứa ban. Một người không nhận mình yếu đuối, cần sự giúp đỡ thì chẳng khi nào muốn sát lại gần và muốn nhờ vả ai!

 

Nhờ cậy chính là thái độ tin tưởng vào Chúa Giêsu, đó là đặt niềm tin đúng người đúng chỗ

53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Tín thác vào Chúa Giêsu là cách cậy nhờ khôn ngoan nhất và chắc chắn nhất, vì Người là Ngôi Lời nhập thể, là Đấng ban sự sống. Đón nhận Thánh Thể Chúa Giêsu là được sống trong sự hiệp thông với Chúa Ba NgôiTôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy”.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết siêng năng dâng lễ và rước lễ sốt sắng, để luôn nhờ Chúa mà được sự sống muôn đời..

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Thường Niên hôm nay là: “HÃY ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương yêu Chúa dành cho chúng ta nơi bí tích Thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rõ rằng sự sống đích thực là kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng chúng ta chỉ có thể sống và phát triển nhờ có Chúa ở cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống kết hiệp với Chúa cụ thể bằng việc siêng năng rước lễ hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết siêng năng dâng lễ và rước lễ sốt sắng, để luôn nhờ Chúa mà được sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Page 1 of 33 (321 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Đừng đi tu để hưởng thụ

  Khấn khó nghèo, nhưng họ sống giàu sang, tiện nghi và sung túc. Khấn vâng lời, nhưng họ thích làm theo những sở thích của riêng mình. Khấn ...

 • Tình yêu Ba Ngôi và đời sống hôn nhân

  Nền tảng tình yêu Ba Ngôi được diễn tả qua tình yêu hiệp thông, dâng hiến- đồng sáng tạo và bền vững- chung thủy. Đó cũng chính là những điều ...

 • Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

  Suy tư và sống mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, là sống sự thật hướng đến sự thật toàn vẹn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, vì Người là ...

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi thấy đâu là những sáng kiến, những chương trình của Thiên Chúa về tôi, và Ngài muốn tôi làm gì?

 • Ký ức một đời tu

  Những ai đi theo ơn gọi tận hiến đều phải trở nên một “Đức Ki-tô khác” (Alter Christus), chứ không phải một mục tử sống “khác Đức Ki-tô”...

 • Sự tích ném đá trên mạng

  Khi không gian mạng lên ngôi, chúng ta thấy hiện tượng ném đá bùng nổ hơn. Thật dễ để chê bai một ai đó. Thật đơn giản để viết, chia sẻ một bài ...

 • Phải chăng có ơn gọi sống độc thân?

  Phải chăng sống độc thân thực sự là một ơn gọi? Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ để họ không còn là một xương một thịt ...

 • Sợ trìu mến sẽ làm bóp nghẹt tâm hồn

  “Ai mà quả tim không mềm yếu thì một ngày nào đó cái đầu sẽ mềm yếu!” Cách đây hơn nửa thế kỷ, G.K.Chesterton đã nói như thế và đến nay câu này ...

 • Kitô Hữu: Sống đạo hay giữ đạo?

  Nhiều lúc Ki-tô hữu chúng ta tự hỏi không biết mình đang sống đạo hay giữ đạo. Vì trong đời sống thường ngày, chúng ta chỉ quan tâm làm ...

 • Phục vụ, bí quyết để sống thanh thản

  Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1105
Tất cả: 57,422,472