Suy niệm Chúa Nhật 16 Năm B

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN B

ĐẾN MỘT NƠI THANH VẮNG

Mc 6,30-34

 

6,30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

 

Chiết tự TĨNH và Gợi ý

 

TĨNH là yên ổn lặng thinh.

Đấu tranh để giữ yên bình tâm thân.

 

 

TĨNH (giữ yên lặng, yên ổn) được ghép bởi hai chữ THANH (xanh lục, trẻ) và TRANH (tranh đấu). Được hiểu là muốn giữ bình yên phải cố gắng nhiều và phải đấu tranh chống lại những xáo động, đôi lúc phải chấp nhận rời bỏ nơi, tình tạng náo động để đến nơi khác...

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

(Động) Giữ yên lặng, an định. § Đối lại với động . ◎Như: thụ dục tĩnh nhi phong bất chỉ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. § Ghi chú: Phàm vật gì không hiện hẳn cái công tác dụng của nó ra đều gọi là tĩnh. Nhà Phật có môn tham thiền, cứ ngồi yên lặng, thu nhiếp cả tinh thần lại không tư lự gì để xét tỏ chân lí gọi là tĩnh. Tống Nho cũng có một phái dùng phép tu này gọi là phép chủ tĩnh .

(Tính) Yên, không cử động. ◎Như: phong bình lãng tĩnh  gió yên sóng lặng.

(Tính) Lặng, không tiếng động. ◎Như: canh thâm dạ tĩnh  canh khuya đêm lặng. ◇Lục Thải : Ngưu dương dĩ hạ san kính tĩnh  (Hoài hương kí ) Bò và cừu đã xuống núi, lối nhỏ yên lặng.

(Tính) Yên ổn, không có giặc giã khuấy rối.

(Tính) Trong trắng, trinh bạch, trinh tĩnh. ◇Thi Kinh : Tĩnh nữ kì xu, Sĩ ngã ư thành ngung  (Bội phong , Tĩnh nữ ) Người con gái trinh tĩnh xinh đẹp, Đợi ta ở góc thành.

(Tính) Điềm đạm. ◇Đỗ Phủ : Thái hầu tĩnh giả ý hữu dư, Thanh dạ trí tửu lâm tiền trừ  (Tống Khổng Sào Phụ ) Quan hầu tước họ Thái, người điềm đạm, hàm nhiều ý tứ, Đêm thanh bày rượu ở hiên trước.

(Danh) Mưu, mưu tính.

(Danh) Họ Tĩnh.

(Phó) Lặng lẽ, yên lặng. ◇Hậu Hán Thư : Hạp môn tĩnh cư  (Đặng Vũ truyện ) Đóng cửa ở yên.

Cũng viết là .

 

Gợi ý THANH VẮNG từ Bài Tin Mừng:

 

Cần lắm một chốn riêng tư tĩnh lặng để đối diện với chính mình và nghỉ ngơi hầu có thể nhận ra tiếng Chúa từ thâm tâm.

 

6,30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.

Chính khi tách khỏi đám đông đang ‘xông hương’ các Tông Đồ, và chính các ông hình như cũng bị ‘say men chiến thắng’ sau những thành công vừa đạt được, các ông được bình an trong Chúa. Chính ở chốn riêng tư Thầy và trò mà các ông nhận ra ý Chúa muốn các ông phải làm. Cũng chính được ở bên Chúa mà các ông dược bình an thật sự và “được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 29).

 

Chỉ trong thinh lặng và cầu nguyện người ta mới dễ dàng nhận ra những nhu cầu chính đáng nơi người khác.

 

33Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Chúa Giêsu đã sống và làm gương, Chúa luôn dành nhiều giờ để cầu nguyện tìm ý Chúa Cha nơi thanh vắng, nhất là trước những biến cố quan trọng. Chúa cũng muốn những người theo Chúa cũng hãy sống kết hợp với Thiên Chúa như vậy. Các thánh đều đã sống như thế, và điều kiện tiên quyết để nên thánh chính là đây. Chúng ta có một tấm gương rất gần là Mẹ Thánh  Têrêsa Calcutta:

Trên tấm danh thiếp của Mẹ thường in năm dòng chữ dưới đây, và được phân phát cho mọi người để nói lên hướng đi, lối sống đơn giản của Mẹ mà linh đạo ấy được tinh lọc từ những cảm nghiệm khi Mẹ làm việc cho những “người nghèo nhất trong những người nghèo” vì tình yêu Thiên Chúa.

“Nó gồm sáu bước căn bản: thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng, bác ái, phục vụ, và bình an.

Làm quen với một trong những bước này sẽ tự nhiên dẫn đến bước khác. Nếu ai sống theo tiến trình này cách tự nhiên thì đời sống của họ đương nhiên sẽ dễ dàng hơn, vui vẻ hơn, và bình an hơn.

Kết Quả của Thinh Lặng là CẦU NGUYỆN

Kết Quả của Cầu Nguyện là ÐỨC TIN

Kết Quả của Ðức Tin là TÌNH YÊU

Kết Quả của Tình Yêu là PHỤC VỤ

Kết Quả của Phục Vụ là BÌNH AN.”

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết giữ thinh lặng nội tâm để có được sự bình an đích thực, nhờ đó dễ dành nhận ra ý Chúa và những nhu cầu chính đáng của anh chị em.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Thường Niên hôm nay là: “HÃY SỐNG TRONG THINH LẶNG CẦU NGUYỆN ĐỂ TÌM Ý CHÚA VÀ NHẬN RA NHU CẦU CỦA THA NHÂN”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn tìm được niềm vui trong công việc loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết yêu mến việc cầu nguyện và đời sống nội tâm tìm gặp gỡ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn sống hòa hợp với mọi người, và hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết tìm đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh để đón nhận được tình thương của Chúa rộng ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết giữ thinh lặng nội tâm để có được sự bình an đích thực, nhờ đó dễ dành nhận ra ý Chúa và những nhu cầu chính đáng của anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Mùa Chay: Mùa canh tân đổi mới
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Page 1 of 32 (312 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1098
Tất cả: 56,260,467