SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 TN B

Suy niệm:

Tông đồ là người được Đức Giêsu chọn gọi và sai đi để nhân danh Thiên Chúa, nói lời Thiên Chúa. Ơn gọi tông đồ hay ngôn sứ khởi đi từ Thiên Chúa. Chính Thiên chúa chon gọi, con người đáp lại bằng cách đi theo và truyền đạt ý định cứu độ của Chúa cho tha nhân. Ngôn sứ Amos đã trả lời với tư tế Amatgia một cách ấn tượng”Chính Đức Chúa bắt lấy tôi và đã truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho Irael dân Ta”.

Thánh Marcô ghi rõ: “Khi ấy Chúa Giêsu gọi nhóm Mười Hai và bắt đầu sai đi từng 2 người một” (Mc 6, 7). Đức Giêsu đã nhiều lần nói với các tông đồ: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em đi”.

Người tông đồ được sai đi để thi hành một sứ vụ của Thiên Chúa. Trước hết nhân danh Thiên Chúa truyền đạt ý định của Chúa cho mọi người.. Đó chính là sứ vụ ngôn sứ mà cựu ước gọi là đi tuyên sấm hay nói tiên tri: “Hãy đi tuyên sấm cho Irael dân Ta” và tân ước gọi là đi rao giảng Tin mừng, rao giảng Nước Thiên Chúa, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, cải tà quy chánh, xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật, phục sinh kẻ chết.

Người tông đồ ra đi loan báo Tin mừng phải có tinh thần khó nghèo, siêu thoát khỏi của cải vật chất: “Đừng mang gì, ngoài cây gậy…” để hoàn toàn phó thác cho Chúa quan phòng và ưu tiên cho việc rao giảng lời Chúa. Hơn nữa người tông đồ sẵn lòng từ bỏ mọi sự theo gương Đức Giêsu, kể cả những gì thiết thân nhất, những nhu cầu cần thiết: “không mang bánh, tiền bạc…”. Tất cả vì nước Trời và phần rỗi của anh em. Tiền bạc, của cải vật chất, cơm ăn, áo mặc… là nhu cầu cần thiết đối với con người. Nhưng nếu đem lòng dính bén, quyến luyến của cải thì nó trở nên vật cản bước người tông đồ trên con đường truyền giáo. Cồng kềnh với những phương tiện để hưởng thụ, thì làm sao có thể nhiệt tình loan báo Tin mừng được. Ham mê của cải trần gian thì không thể nào đi theo Chúa được: “không ai có thể làm tôi hai chủ được, hoặc Thiên Chúa hoặc tiền bạc”.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa phải ý thức cách tích cực hơn về sứ mạng truyền giáo của mình trong xã hội hôm nay.

– Như Đức Giêsu yêu mến, tôn trọng giúp đỡ những người anh em lương dân đang sống bên chúng ta.

– Như Đức Giêsu, yêu mến phục vụ những người đau yếu, bệnh hoạn tật nguyền, những người bị xã hội bỏ rơi, những người đau khổ tinh thần và vật chất.

– Như Đức Giêsu, yêu mến và hết mình phục vụ những người nghèo hèn thiếu thốn, cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

Yêu mến, giúp đỡ, tôn trọng anh em lương dân, những kẻ đau ốm bệnh tật, những anh em nghèo nàn đau khổ là chúng ta đã làm việc truyền giáo một cách thuyết phục nhất. Bởi vì truyền giáo là bày tỏ tình thương của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Kitô cho anh em. Theo Công đồng Vatican II, truyền giá là bổn phận, nghĩa vụ của mọi Kitô hữu: “Những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa tội đều có bổn phận làm việc truyền giáo. Vì bản chất của Giáo hội lữ hành là truyền giáo”.

Người Kitô hữu phải thao thức truyền giáo: ra đi đến với lương dân. Từ thao thức muốn anh em lương dân trở về với Chúa, chúng ta mới hăng say loan báo Tin mừng bằng chính cuộc sống chứng nhân giữa đời, để nước chúa được lan rộng khắp nơi. Công đồng Vatican II dạy:

“Giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo hội hiện diện và hoạt động ở những nơi và trong mọi hoàn cảnh mà nếu không có giáo dân, thì Giáo hội sẽ không trở thành muối trần gian” (GH 33).

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Bài viết liên quan:

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 TN C
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 7 TN C
CHẦU THÁNH THỂ CN 7 TN C
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI - CN 7 TN C
CHẦU THÁNH THỂ CN 6 TN C
SCĐ CHÚA NHỰT 7 TN NĂM C
SUY NIỆM CN 7 TN C
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 TN C
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 TN NĂM C
BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHERO KHẢM - CN 6 TN C
Page 1 of 166 (1660 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
164
165
166
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 907
Tất cả: 54,987,517