Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN B

KHÔN NGOAN

Mc 6,1-6

 

6,1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

 

Chiết tự TUỆ/HUỆ và Gợi ý

 

HUỆ là sáng trí, thông minh.

Hài-thanh, như chổi giúp tim tinh ròng.

TUỆ/HUỆ (thông minh, khôn) được ghép bởi hai chữ TÂM (tấm lòng, trái tim) và TUỆ (cái chổi). Được hiểu là tâm-hồn thì luôn sáng nhưng bụi trần làm lu mờ, nếu được quét dọn gột rửa tâm trí sẽ thông sáng, để nhận đúng về mọi sự vật và mọi hiện tượng.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

(Danh) Trí thông minh, tài trí. ◎Như: trí tuệ  tài trí, trí thông minh. ◇Nguyễn Du : Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp  (Vọng Quan Âm miếu ) Đốt nén hương đàn để tiêu tan nghiệp chướng do tài trí gây ra.

(Tính) Khôn, sáng trí, lanh lẹ, mẫn tiệp. ◎Như: tuệ căn  sinh ra đã có tính sáng láng hơn người, thông tuệ  thông minh, sáng trí.

§ Ghi chú: Nguyên đọc là huệ.

 

Gợi ý KHÔN NGOAN, THÔNG SÁNG từ Bài Tin Mừng:

 

Khôn ngoan đích thực như Chúa Giêsu là luôn sống đúng lương tâm mách bảo: tìm thực hiện ý Chúa Cha

6,1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên.

Chúa Giêsu đến trần gian là để thực hiện ý Chúa Cha, để giới thiệu Thiên Chúa Tình Yêu ban ơn cứu độ cho con người. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: "Lương thực của Thầy  là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người". (Ga 4,34 ) Thực hiện ý Thiên Chúa là thực hiện tư tưởng ước muốn của Thiên Chúa, đó là sự khôn ngoan đích thực mà Thiên Chúa đã đặt vào tâm hồn con người: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).

 

Muốn có được khôn ngoan đích thực như Chúa Giêsu thì phải quét bỏ những định kiến, xét đoán bên ngoài mà tin nhận Thiên Chúa hiện thân nơi Đức Giêsu.

Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

Ngạc nhiên đã giúp cho con người nhận ra sự khôn ngoan tuyệt vời nơi Đức Giêsu, nhưng chính những định kiến đã làm cho họ mất đi sự hiểu biết nhờ trực giác. Kẻ thù số một của sự hiểu biết chính là những định kiến. Con người không thể gần nhau, không thể hiểu nhau không phải vì không thể hiểu và thông cảm cho nhau; nhưng chính là do hiểu sai về nhau. Khi đã hiểu sai mà cứ cho là đúng thì vô phương chữa trị. Họ vấp ngã vì Người” là vì họ chỉ xét bề ngoài với những định kiến. “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó không phải vì không có khả năng nhưng “vì họ không tin” nên phép lạ đã không xảy ra. Vì không tin nhận quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, mà chỉ xem Người là người hàng xóm thậm chí còn là người hàng xóm thua họ… thì thật là thiếu khôn ngoan.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết  tìm thực hiện ý Chúa và loại bỏ mọi định kiến để có thể nhận ra đúng sự thật nơi anh chị em mình.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Thường Niên hôm nay là: “HÃY TÌM THỰC HỆN Ý CHÚA CHA ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết yêu nến quê hương trần thế nhưng không xao lãng bổn phận góp phần xây dựng Nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết ngạc nhiên trước những kỳ công của Thiên Chúa, và cũng nhận ra những điều tốt đẹp Chúa thể hiện nơi anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết gạt bỏ những định kiến, để nghĩ tốt và đón nhận được những điều kỳ diệu Chúa gởi đến qua anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết đón nhận sự trợ giúp và cùng anh chị em mình thi hành ý Chúa, đó chính là sự khôn ngoan đích thực. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết  tìm thực hiện ý Chúa và loại bỏ mọi định kiến để có thể nhận ra đúng sự thật nơi anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 13, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (327 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Sống căn tính đời tu

  Dường như có một tỷ lệ nghịch trong đời sống con người ngày nay. Khi đời sống vật chất càng tiện nghi đủ đầy thì con người càng xa lánh ...

 • Vì sao giới trẻ Công Giáo ngày nay lơ là với đời sống Đức tin?

  Vừa qua, trên trang web có bài viết nhan đề “Người trẻ còn thiết tha với tôn giáo?”, qua đó tác giả đã đưa ra cái nhìn khái quát về tình hình ...

 • Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C

  Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết ưu tiên cho việc cầu nguyện, để mọi việc chúng ta làm đều đúng và đẹp ý Chúa.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Đâu là những yếu đuối, những cứng lòng của tôi? Đâu là nguyên nhân làm tôi yếu đuối, cứng lòng? Tôi đã làm gì để vượt qua những yếu đuối, những ...

 • 10 điều hiểu lầm về Công giáo

  Tôi thường nghe học sinh thuyết phục tôi rằng Vô nhiễm Nguyên tội là nói về Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, khi tôi giải thích đó là nói về Đức Mẹ ...

 • Các câu hỏi của cuộc sống

  Vậy cuộc sống có những vấn đề của nó. Như khi chúng ta đấu tranh để yêu thương nhau, cái gì là thật? Liệu khoảng cách giữa chúng ta đang xa hay ...

 • Đời tu, con đường đức tin

  Hòa trong tâm tình của Thầy Giêsu (Lc 10,21-24), người môn đệ thấy sáng lên ba nét của đời tu trong con đường đức tin: tìm kiếm Thiên Chúa, ...

 • Kitô hữu và mạng xã hội

  Chúng ta tin rằng số người Công giáo sử dụng FB không ít và họ đã biết khai thác những tính năng giúp người sử dụng một cách hiệu quả. Có thể ...

 • Khẩn thiết cần có một cộng đoàn đích thực

  Đừng nói với tôi về Chúa hay đem sách giáo lý đến nhà tôi, cũng đừng chặn tôi trên đường để nói về cứu rỗi. Địa ngục chẳng làm tôi đau đớn ...

 • Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo?

  Là người trẻ, ước gì chúng ta thấy còn có biết bao người đang gặp đau khổ, tội lỗi, chịu nhiều bất công, thất học và dửng dưng với tôn giáo. ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1554
Tất cả: 58,084,120