Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

LỄ KÍNH THÁNH GIOAN BAOTIXITA

TÊN CHÁU LÀ GIO-AN

Lc 1,57-66.80

 

1,57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." 61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

 

Chiết tự DANH và Gợi ý

DANH là tên vật tên người.

Trong đêm dùng miệng ngỏ lời gọi nhau.

 

 

DANH (tên ngườ, tên vật) được ghép bởi hai chữ KHẨU (miệng) và TỊCH (ban chiều, đêm). Được hiểu là trong đêm tối muốn gặp nhau phải dùng miệng mà gọi, cái để phân biệt người này với người kia chính là cái tên, cái tên là cả con người, một phần đại diện cho toàn thể.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

(Danh) Tên người. ◎Như: tôn tính đại danh tên họ của ngài, thỉnh vấn phương danh  xin hỏi quý danh.

◼ (Danh) Tên gọi sự vật. ◎Như: địa danh  tên đất. ◇Quản Tử : Vật cố hữu hình, hình cố hữu danh  (Tâm thuật thượng ) Vật thì có hình, hình thì có tên gọi.

◼ (Danh) Tiếng tăm. ◎Như: thế giới văn danh  có tiếng tăm trên thế giới. ◇Cao Bá Quát : Cổ lai danh lợi nhân, Bôn tẩu lộ đồ trung (Sa hành đoản ca ) Xưa nay hạng người (chạy theo) danh lợi, Vẫn tất tả ngoài đường sá.

◼ (Danh) Văn tự. ◎Như: cổ nhân gọi một chữ là nhất danh. ◇Chu Lễ : Chưởng đạt thư danh ư tứ phương (Xuân quan , Ngoại sử ) Cai quản bố cáo sách và văn tự khắp bốn phương.

◼ (Danh) Lượng từ: người. ◎Như: học sanh thập danh, khuyết tịch nhất danh  học sinh mười người, vắng mặt một người.

◼ (Danh) Danh gia , một môn phái trong chín phái ngày xưa, chủ trương biện biệt, suy luận căn cứ trên danh: tên gọi.

◼ (Động) Xưng tên, gọi tên, hình dung ra, diễn tả. ◇Bạch Cư Dị : Hữu mộc danh lăng tiêu  (Lăng tiêu hoa ) Có cây tên gọi là lăng tiêu. ◇Luận Ngữ : Đãng đãng hồ, dân vô năng danh yên  (Thái Bá ) Lồng lộng thay, dân không thể xưng tên làm sao! (ý nói không biết ca ngợi làm sao cho vừa).

◼ (Tính) Nổi tiếng, có tiếng. ◎Như: danh nhân  người nổi tiếng.

◼ (Tính) Giỏi, xuất sắc. ◎Như: danh thần  bầy tôi giỏi, danh tướng  tướng giỏi.

 

Gợi ý “TÊN ” từ Bài Tin Mừng:

 

Tên là ước mơ, điều mong muốn của người đặt tên.

1,57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.

‘Cha nào con nấy’ hoặc vì muốn có người ‘nối dõi tông đường, rạng danh gia tộc’ mà người đời thường đặt những cái tên cho con gần hoặc diễn nghĩa tên của người cha. Đó là thói thường và đó chính là ước mơ của con người. Mỗi tên có một ý nghĩa, có một câu chuyện dài thể hiện những ước mơ…

 

Tên là sứ vụ đặc biệt của người được mang tên.

60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

Tên là sứ vụ. Điều này chúng ta thấy rất rõ nơi Kinh Thánh trong lịch sử cứu độ. Khi Thiên Chúa chọn ai thực hiện một sứ vụ thì Chúa đặt cho một tên mới. Người thực hiện được sứ vụ trao ban thì được gọi là thánh, bởi thực sự thuộc về Chúa do biết lắng nghe và thực thi ý Chúa Cha. Gioan tên gọi của con trẻ nhưng cả cha và mẹ cùng trẻ Gioan được gọi là gia đình thánh, vì cả ba vị đều tìm thực thi ý Chúa. Mỗi Kitô-hữu cũng có sứ vụ chứng tỏ cho mọi người thấy Chúa nơi mỗi chúng ta, khi chúng ta sống đúng tên gọi với những khả năng của mình.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống tốt đáp trả phần nào những ước mơ cùng công khó của các bậc sinh thành và thực hiện được sứ vụ Chúa đặt để nơi mỗi người chúng ta.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

LỄ KÍNH THÁNH GIOAN BAOTIXITA

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Lễ Kính Thánh Gioan Baotixia hôm nay là: “HÃY SỐNG CHO TRÒN BỔN PHẬN”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết hiệp thông cùng anh chị em mình, như Thánh Phaolô dạy: “vui với kẻ vui, khóc cùng kẻ khóc” (Rm 12:15). Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết làm mọi việc theo sự hướng dẫn và thực hiện chương trình của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin tưởng vào quyền năng và tìm thực hiện ý của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết trung thành tuân giữ và sống theo ý Thiên Chúa, cụ thể là sống chu tòan bổn phận của mình mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết sống tốt đáp trả phần nào những ước mơ cùng công khó của các bậc sinh thành và thực hiện được sứ vụ Chúa đặt để nơi mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống hiến.

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho trái ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn ...

 • Nước Trời trong tâm trí người trẻ

  Chúng ta phải thú thật với nhau rằng Nước Trời là thực tại xa vời nơi tâm trí nhiều người trẻ. Họ quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện tìm ...

 • Một danh sách việc cần làm

  Tôi sẽ nỗ lực để không bao giờ nhìn vào những gì tôi đang mất đi, nhưng nhìn vào cuộc đời tuyệt vời và viên mãn của tôi lâu nay.

 • Mười cá tính làm cho một phụ nữ trở nên đặc biệt

  Triết gia Platon còn nói: “Sức mạnh của điều thiện ở trong bản chất của cái đẹp”. Sau đây là mười nét cá tính làm cho phụ nữ trở nên đẹp.

 • 20 danh xưng của Chúa Giêsu

  Vậy tôi xin mời bạn cùng nhìn lại 20 danh xưng mà tôi dựa theo trang Catholic-link.org để đi vào tâm tình cầu nguyện với Chúa Giê-su-su ...

 • Đừng lo lắng cho ngày mai

  Năm vừa qua, chúng ta thử ngồi suy lại 365 ngày với biết bao lần chúng ta khổ tâm lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai…rồi chúng ta có làm được ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 948
Tất cả: 54,959,825