Hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận Long Xuyên

HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

1960 - 24/11 – 2020

 

TẠ ƠN – DẤN THÂN – HY VỌNG

VỀ MỘT TRUYỀN THỐNG CỦA GIÁO PHẬN:

CỔ VŨ VÀ THÁP TÙNG ƠN GỌI

 

Hòa nhịp với thư mục vụ của tháng Sáu có chủ đề “Giáo phận Long Xuyên Tổ Chức Cổ Vũ Và Tháp Tùng Ơn Gọi Giai Đoạn Dự Tu”, Ban mục vụ Ơn Gọi của Giáo phận xin gửi tới cộng đồng Dân Chúa của Giáo phận tâm tình Tạ ơn - Dấn Thân – Hy Vọng về Một Truyền Thống của Giáo Phận - Cổ Vũ và Tháp Tùng Ơn Gọi.

Trong lịch sử 58 năm (1960-2018) của giáo phận Long Xuyên, đường hướng nổi bật của Giáo phận là công cuộc đào tạo linh mục tương lai. Đường hướng này cho đến ngày nay đã làm nên truyền thống tốt đẹp của Giáo phận. Kết quả là hiện nay hàng giáo sĩ, chủng sinh và dự tu của Giáo phận khá dồi dào, với 301 linh mục, 14 phó tế, 101 chủng sinh, và trên 400 dự tu học sinh và sinh viên. Với hàng giáo sĩ đông đảo, Giáo phận đang thi hành sứ vụ tông đồ trong phần đất của Giáo phận, đồng thời cũng đang thực hiện sứ vụ thừa sai ngoài Giáo phận, trong nước và hải ngoại. Giáo phận đang hướng về năm 2020, kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận; đây là cơ hội để nhìn lại, lượng giá, và đề ra dự phóng, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống của Giáo phận trong hoàn cảnh xã hội ngày nay.

***

Giai đoạn 1960-1975 – Công cuộc đào tạo hàng linh mục tương lai cho Giáo phận – một Giáo phận mới, được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII thành lập vào 24/11/1960, là ưu tiên hàng đầu của vị Giám mục tiên khởi, Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ. Trong giai đoạn này, theo truyền thống của Giáo hội và dưới ánh sáng của công đồng Vaticanô II, việc đào tạo linh mục tập trung trong Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện.

 

Ưu tiên quan tâm cho công cuộc đào tạo linh mục: Ngay sau khi nhận nhiệm sở và nhiệm vụ Giám mục tiên khởi của giáo phận Long Xuyên (4/4/1961), Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ đã mượn một phần của trường Trung - Tiểu học Dũng Lạc Xóm Mới Gò Vấp để đào tạo lớp chủng sinh đầu tiên của Giáo phận. Ngay sau đó, ngài đã sớm mua lại Cô Nhi Viện tại Châu Đốc của dòng Chúa Quan Phòng để làm tiểu chủng viện Á Thánh Phụng Châu Đốc. Đây là nơi đào tạo chủng sinh học sinh Trung học bao gồm các lớp: lớp Dự Bị (còn gọi là lớp Đệ Bát), lớp Đệ Thất, lớp Đệ Lục, lớp Đệ Ngũ (nay là lớp 6, lớp 7, lớp 8). Năm 1964, tiểu chủng viện Têrêxa Long Xuyên được xây dựng. Đây là nơi đào tạo các chủng sinh học sinh Trung học bao gồm các lớp, lớp Đệ Tứ, lớp Đệ Tam, lớp Đệ Nhị, và lớp Đệ Nhất – (ngày nay là lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12). Năm 1970, chủng viện Têrêxa Tác Rán – Rạch Giá được xây dựng, và từ năm 1972, chủng viện Têrêxa Tác Rán được dùng là nơi đào tạo của các đại chủng sinh khoa Triết. Niên khóa 1974-1975, tiểu chủng viện Têrêxa Long Xuyên được dời về Tác Rán, và tiểu chủng viện Têrêxa Long Xuyên trở thành đại chủng viện Tôma. Đây là nơi đào tạo các đại chủng sinh của hai giáo phận Long Xuyên và Cần Thơ. Niên khóa 1974-1975 có 3 lớp Triết với gần 200 đại chủng sinh tu học tại đây.

 

Quan tâm cổ vũ ơn thiên triệu linh mục – Để có các chủng sinh, Giáo phận tổ chức cổ vũ ơn gọi. Trong các kỳ nghỉ hè, Ban mục vụ Ơn Gọi của Giáo phận đến các Giáo xứ, không chỉ trong Giáo phận mà cả ngoài Giáo phận, cổ vũ các học sinh tốt nghiệp tiểu học (sau lớp Nhất ngày xưa – lớp 5 ngày nay) tham dự cuộc thi tuyển hằng năm do Giáo phận tổ chức. Việc tuyển sinh vào Tiểu Chủng Viện hàng năm được thông báo rộng rãi qua các phương tiện truyền thông của Giáo hội, như trong các nguyệt san Công Giáo… Hàng năm trung bình có trên 300 học sinh đã tốt nghiệp tiểu học trong cũng như ngoài Giáo phận tham dự cuộc thi tuyển, trong đó có khoảng 120 học sinh được tuyển chọn vào tiểu chủng viên Á Thánh Phụng Châu Đốc. Sau thời gian đào tạo tại Tiểu Chủng Viện, hằng năm có trên dưới 50 tiểu chủng sinh tiếp tục được đào tạo trong các Đại Chủng Viện. Thêm nữa, từ năm 1970, Giáo phận cổ vũ ơn gọi trong hàng ngũ các học sinh đã tốt nghiệp tú tài, được gọi là tu muộn. Các chủng sinh tu muộn này được chuẩn bị đặc biệt để được tiếp tục đào tạo tại Đại Chủng Viện. Cũng từ năm 1970, với việc thành lập viện giáo lý Tân Hiệp để đào tạo các người trẻ là giáo lý viên, Giáo phận cũng hy vọng từ các người trẻ này có những ơn gọi linh mục (thực tế là đã có 7 linh mục xuất thân từ Viện Giáo Lý).

 

Quan tâm đến các nhà đào tạo – Cùng với quyết định thành lập Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (24/11/1960), các Chủng Viện của các Giáo phận miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 được yêu cầu sát nhập vào các Giáo phận tại miền Nam. Nắm bắt cơ hội này, Đức Cha Cố Micae đã cất công đi gặp gỡ và mời các cha giáo và các chủng sinh của các Chủng Viện di cư gia nhập Giáo phận. Và, trong dịp đi họp công đồng Vaticanô II tại Roma, Ngài cũng đã đi gặp gỡ và mời các cha được các Đức Giám mục của các Giáo phận miền Bắc cử đi du học, về phục vụ Giáo phận. Với sự khôn ngoan, sự nhiệt tình, và tấm lòng phụ tử của Đức Cha Cố, nhiều cha giáo và chủng sinh của các Chủng Viện di cư, và nhiều cha du học sau khi tốt nghiệp sẵn sàng gia nhập giáo phận Long Xuyên. Chính vì thế, dù là một Giáo phận, tuy mới thành lập, nhưng sinh hoạt đào tạo linh mục tương lai có nhiều triển vọng với số lượng chủng sinh dồi dào, với đội ngũ cha giáo có nhiều nhiệt tâm, chuyên môn và kinh nghiệm.

 

Giai đoạn 1975-1988

Ngay sau biến cố lịch sử 30/4/1975, dù rất lạ lẫm với tình hình chính trị và xã hội mới, với nhiều thách đố và bất trắc, Giáo phận vẫn cố gắng tiếp tục các sinh hoạt đào tạo các chủng sinh tại các Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện. Nhưng chẳng được bao lâu, công cuộc đào tạo này bước sang giai đoạn hoàn toàn khác.

Ngay sau 30/4/1975, Viện Giáo Lý không còn hoạt động, Năm 1976, hai tiểu chủng viện Á Thánh Phụng Châu Đốc và Têrêxa Tác Rán ngừng hoạt động với nhiều tiếc nuối. Trong bối cảnh này, công cuộc cổ vũ ơn gọi cũng không còn. Các tiểu chủng sinh được gửi về với cha mẹ và Giáo xứ. Nhiều tiểu chủng sinh theo gia đình di tản ra hải ngoại với một hy vọng mong manh sẽ có cơ hội tiếp tục theo đuổi ơn gọi linh mục. Còn lại trong nước, chỉ còn một số rất ít các tiểu chủng sinh và các học viên của Viện Giáo Lý tiếp tục âm thầm theo đuổi ơn gọi linh mục của mình giữa những thay đổi theo dòng lịch sử của đất nước, với một tương lai không mấy sáng sủa.

Còn các đại chủng sinh, ngay sau 30/4/1975, tất cả đại chủng sinh Thần học  được kêu về đại chủng viện Tôma để tiếp tục chương trình đào tạo trong hoàn cảnh mới. Còn các lớp Triết được đào tạo tại nhà xứ Giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Năm 1977, đại chủng viện Tôma và các lớp triết học tại Đài Đức Mẹ ngưng hoạt động. Từ đó, việc đào tạo được tổ chức cho từng lớp đại chủng sinh tại Tòa Giám Mục. Năm 1981 cũng chấm dứt.

Sau khi được đào tạo theo tình hình mới, các đại chủng sinh được gửi đến các Giáo xứ, các Giáo họ, các Giáo điểm để tự đào tạo trong khi đợi chờ vô thời hạn để được chịu chức linh mục với rất ít hy vọng. Trong giai đoạn này, thiết yếu của việc đào tạo là các chủng sinh tự đào tạo ngay tại môi trường Giáo xứ, Giáo họ, Giáo điểm, với sự nâng đỡ của các cha đàn anh và của cộng đoàn Kitô hữu. Riêng cấp Giáo phận, hàng tháng tổ chức tĩnh tâm cho các linh mục, tu sĩ và chủng sinh tại các Giáo hạt. Đây là cơ hội quý giá để các đại chủng sinh được đào tạo và tự đào tạo. Nhiều chủng sinh kiên trì bám trụ hiện diện trong Giáo phận dù không biết có được chịu chức linh mục không. Khá đông các chủng sinh vượt biên với hy vọng tiếp tục ơn gọi của mình tại hải ngoại. Cũng có nhiều chủng sinh đã tìm cho mình con đường khác.

Kết quả là, cho đến năm 1993, tất cả các đại chủng sinh còn lại của giáo phận lần lượt được chịu chức linh mục. Một số chủng sinh và học viên của Viện Giáo Lý tiếp tục ơn gọi ở hải ngoại cũng được chịu chức linh mục và phục vụ Giáo hội địa phương tại hải ngoại. Các chủng sinh và học viên của viện giáo lý Tân Hiệp còn lại của Giáo phận, từ năm 1988 được gửi học tại đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ và đã lần lượt được chịu chức linh mục từ năm 1994.

Cũng là kết quả đáng nghi nhận của công cuộc đào tạo linh mục tương lai của Giáo phận, dù rất khó khăn từ năm 1975, đó là đã có các cha giáo và các chủng sinh được đào tạo tại giáo phận Long Xuyên, được bổ nhiệm là Giám mục; năm 1974, đức cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng; năm 1975, Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần; năm 1999 Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu và Đức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt; năm 2001, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống; năm 2008, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm; năm 2014, Đức cha Giuse Trần Văn Toản.

 

Giai đoạn 1988 – đến nay

Năm 1988 là năm đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ chính thức được hoạt động để tào tạo các linh mục cho 3 giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long. Để chuẩn bị các ứng viên vào chủng viện Thánh Quý, Giáo phận tổ chức các sinh hoạt tháp tùng các dự tu. Khởi đầu là theo sự hướng dẫn của tòa giám mục Long Xuyên, để tùy hoàn cảnh mà các Giáo hạt tổ chức đào tạo giai đoạn dư tu cho Giáo hạt mình. Để nâng cao trình độ trí thức, Giáo phận yêu cầu tốt nghiệp Đại học hay tương đương là điều kiện để các người trẻ tham dự chương trình đào tạo giai đoạn dự tu của Giáo phận.

 

Từ năm 2006 việc tổ chức đào tạo giai đoạn dư tu kéo dài 2 năm và tập trung tại nhà dự tu Têrêxa (còn gọi là Nhà Ma). Từ năm 2008, Giáo phận tổ chức tháp tùng tập thể các dự tu sinh viên đang học Đại học tại Long Xuyên, Cần Thơ, và Sài Gòn. Từ năm 2010, Giáo phận mở rộng tháp tùng dự tu từ giai đoạn học sinh cấp III tại các Giáo hạt. Từ năm 2012, các dự tu sinh viên được tập trung tại lưu xá dành cho các dự tu của Giáo phận tại Long Xuyên (nhà Lê Sát) và tại Cần Thơ (Nhà Vòm). Năm 2012, Giáo phận thực hiện chương trình gửi dự tu đến giáo phận Saint Dié thuộc giáo hội Pháp, để được đào tạo, và sau khi chịu chức linh mục, sẽ phục vụ tại giáo phận Saint Dié theo chương trình Hồng Ân Đức Tin – Fidei Donum. Từ năm 2013, bắt đầu thử nghiệm tháp tùng từ giai đoạn học sinh cấp II tại liên Giáo xứ. Năm 2014, Giáo phận xây dựng tiền chủng viện Têrêxa tại giáo xứ An Châu để đào tạo các dự tu trước khi được đào tại tại Đại Chủng Viện. Nhà dự tu Têrêxa Long Xuyên (Nhà Ma) được sử dụng làm lưu xá cho các dự tu sinh viên Long Xuyên.  Từ năm 2016, hai lưu xá dự tu Long Xuyên và cần Thơ có linh mục và các thày chủng viện phụ trách việc tháp tùng đào tạo. Từ niên khóa 2016-2017, ngoài con số 12 dự tu gửi vào chủng viện Thánh Quý hàng năm, Giáo phận gửi các dự tu vào chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc và từ niên khóa 2017-2018 cũng gửi các dự tu vào học viện Don Rua Đà Lạt của dòng Boscô.

***

Báo Động cho công cuộc cổ vũ ơn gọi và tháp tùng đào tạo giai đoạn dự tu hiện nay

Cho tới nay, giáo phận Long Xuyên vẫn được coi là có nhiều ơn gọi. Tuy nhiên, báo cáo của Ban Mục Vụ Ơn Gọi của Giáo phận về số ơn gọi năm 2017 đòi buộc chúng ta phải quan tâm. Cụ thể, một vài hiện tượng với những con số được cung cấp:

- Ở giáo hạt Tân Hiệp có 18 Giáo xứ, nhưng chỉ có 6 Giáo xứ là có các em tham gia dự tu học sinh cấp II và học sinh cấp III.

- Năm 2017, số dự tu học sinh từ cấp III lên đại học là 46 nhưng chỉ có 31 đăng ký tham gia dự tu sinh viên.

- Sau khi xong đại học, như năm 2017 vừa qua, ở cụm Cần Thơ, có 14 em dự tu tốt nghiệp đại học, nhưng chỉ có 8 em đăng ký thi vào tiền chủng viện Têrêxa.

- Tổng số các em dự tu tốt nghiệp đại học đủ điều kiện thi vào nhà Têrêxa là 19, và có 17 em được xét duyệt vào nhà Têrêxa.

- Năm 2017, các giáo hạt Hà Tiên, Rạch Giá, Châu Đốc, và Chợ Mới không có dự tu sinh viên đăng ký.

 

Lý do cho việc giảm sút về số lượng ơn gọi trong Giáo phận

Một vài lý do thường được đưa ra để giải thích hiện tượng ơn gọi giảm sút:

- Vì phong trào di dân: Ở giáo phận Long Xuyên, có khá nhiều gia đình (khoảng 30%) chuyển đi Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… để sinh sống. Và như thế, nhiều học sinh cấp II và cấp III theo cha mẹ rời khỏi Giáo phận. Ngoài ra, các học sinh tại các Giáo xứ của Giáo phận, khi tốt nghiệp cấp III đã rời Giáo xứ để tiếp tục theo học Đại học tại các thành phố hay ở hải ngoại.

- Vì các gia đình sinh ít con: mỗi gia đình hiện nay chỉ có 1 - 2 con. Vì thế, con cái được “úm” kỹ hơn nên nói đến việc cho con đi tu thì cha mẹ ngại ngùng và không muốn khuyến khích vì sợ con khổ, hoặc chính các em chớm thấy đi tu là phải hy sinh nên “dội” và không thích.

Ngoài những lý do trên, còn có những lý do khác về tổ chức cổ vũ ơn gọi trong Giáo phận cũng có thể ảnh hưởng làm suy giảm ơn gọi:

- Vì công cuộc cổ vũ ơn gọi chưa là mối quan tâm chung của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận, kể cả trong hàng giáo sĩ, chủng sinh và tu sĩ.

- Vì chương trình tháp tùng dự tu học sinh cấp II và III chưa thống nhất chung cho các Giáo hạt về nội dung đào tạo, về tổ chức, về sinh hoạt, về nhân sự… 

- Cũng có lý do vì bầu khí của xã hội bị tục hóa trầm trọng. Vì bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tục hóa, như đề cao tự do cá nhân, cá nhân chủ nghĩa, tính ích kỷ, thích hưởng thụ, óc thực dụng… nhiều người trẻ Công Giáo ngại dấn thân và hiến thân trong lý tưởng linh mục.

- Cũng có lý do vì cách sống của hàng ngũ giáo sĩ và tu sĩ chưa là một lời cổ vũ cho ơn gọi linh mục, chưa là gương sáng, đôi khi không là lời chứng cho ý nghĩa và giá trị đích thực, với sự bình an và niềm vui trong ơn gọi và tác vụ linh mục.

- Suy cho cùng, nguyên nhân chính và sâu xa của tình trạng sút giảm về số lượng và phẩm chất của ơn gọi ngày nay là vì trình độ đức tin của người Kitô hữu, cá nhân cũng như cộng đoàn gia đình và Giáo xứ, ngày càng suy thoái, nên đã hình thành một môi trường cộng đoàn không thuận lợi cho việc cổ vũ Ơn gọi, khám phá ra Ơn gọi, và nuôi dưỡng Ơn gọi.

 

Mối lo lắng về chất lượng các dự tu ngày nay

Hiện tại, để được thi vào Nhà Têrêxa (Tiền Chủng Viện), bằng tốt nghiệp Đại học là một trong những điều kiện mà các ứng sinh phải có. Điều này tốt, vì trước khi vào Đại Chủng Viện, các em đã có một bằng cấp chuyên môn, nên sẽ tự tin hơn. Ngoài ra, vì sinh hoạt trong môi trường Đại học, các em sẽ trưởng thành hơn nhờ có trải nghiệm cuộc đời, đồng thời cũng có trải nghiệm về các tương quan xã hội, với bạn bè, với thầy cô, với giới trí thức…Đây là hành trang cần thiết cho người trẻ ngày nay.

Mặc dù vậy, như thực tế cho thấy, việc để các em tự do học Đại học, tuy có chương trình quy tụ để được tháp tùng theo cụm Đại học như Giáo phận đang tổ chức, vẫn tồn tại những tiêu cực. Cụ thể là:

+ Vì phải có bằng Đại học mới được thi vào Nhà Têrêxa, nên các em học bất cứ ngành gì, và thậm chí học tà tà, miễn sao có được bằng. Như vậy, có những ngành các em học không phù hợp và cũng chẳng giúp gì nhiều cho sứ vụ linh mục sau này; hoặc nếu có thì, vì “miễn sao có được bằng”, nên có bằng cấp mà không có chất lượng.

+ Thời gian học đại học ít là 4 năm. Trong thời gian này, các em sẽ bị ảnh hưởng rất sâu đậm lối sống đời: từ suy nghĩ đến những nhận định, nhìn nhận vấn đề …, những tiêu cực từ việc sử dụng các phương tiện truyền thông (Smartphone, Internet, phim ảnh….), lối sống không trung thực (trong làm bài, thi cử, trong tương quan sống với bề trên, với anh em…), và thái độ buông thả trong tình cảm phái tính. Đó là chưa kể đến việc các em bị “nhồi sọ” bởi những tư tưởng, quan niệm trái ngược với lương tâm Công giáo. Ngoài ra, lối sống cá nhân chủ nghĩa ảnh hưởng không ít đến đời sống của các em. Đây là một thực tế, và gây không ít khó khăn cho việc đào tạo các em trong giai đoạn Tiền Chủng Viện và ngay cả khi đã là chủng sinh trong các Đại Chủng Viện.

Từ những lý do trên, trong cuộc họp và cầu nguyện thường niên tháng 10 năm 2017, các Đức cha và Ban Tư Vấn của Giáo phận đã quyết định cần phải xem lại và điều chỉnh “Việc Tổ Chức Cổ Vũ Ơn Gọi Và Tháp Tùng Đào Tạo Giai Đoạn Dự Tu” của Giáo phận sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Với quyết định này, Ban mục vụ Ơn Gọi của Giáo phận được trao cho nhiệm vụ nghiên cứu để đề xuất chương trình mang tính quan trọng và cấp thiết này.

Ước mong công cuộc cổ vũ và tháp tùng Ơn Gọi của giáo phận được ưu tiên quan tâm, được trao đổi, và đi đến quyết định thực hiện.

***

Dự phóng tổ chức cổ vũ ơn gọi và tháp tùng ơn gọi giai đoạn dự tu

5 nguyên tắc được đề xuất:

+ Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận đều được mời gọi tham gia vào công cuộc cổ vũ ơn gọi và tháp tùng ơn gọi bằng lời cầu nguyện và hy sinh – “Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt…”.

+ Cần có sự thống nhất trong toàn giáo phận về công cuộc cổ vũ và tháp tùng ơn gọi trong giai đoạn dự tu. Vì thế, cần có sự quan tâm và cộng tác tích cực giữa cấp Giáo phận với các Giáo hạt, và với các Giáo xứ Giáo họ. Cũng rất cần quan tâm đến sự cộng tác không thể thiếu được của các bậc phụ huynh – “Tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ”.

+ Điều kiện thiết yếu để chương trình cổ vũ và tháp tùng Ơn Gọi trong Giáo phận đem lại hiệu quả cao, là nhân sự - các linh mục tháp tùng và đào tạo. Chính vì thế, cần tuyển chọn nhân sự phù hợp với trách vụ, cần trang bị chuyên môn về tháp tùng Ơn Gọi, và cần tạo điều kiện để nhân sự được luôn cập nhật chuyên môn về tháp tùng Ơn Gọi.

+ Đối với thiện chí của người trẻ muốn tìm hiểu Ơn Gọi Linh Mục, Giáo phận trân quý như những nén bạc Chúa trao và đón nhận với tinh thần trách nhiệm. Chính vì thế, không chỉ mần non ơn thiên triệu trong Giáo phận và cả ngoài giáo phận, đặc biệt là người trẻ trước đây đã sinh ra và lớn lên tại giáo phận Long Xuyên, Giáo phận sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ có thể được tháp tùng, được phân định, để đi đến quyết định cho ơn gọi của đời mình.

+ Để việc cổ vũ và tháp tùng ơn gọi đạt được hiệu quả về số lượng cũng như về phẩm chất, Ơn Thiên Triệu cần được cổ vũ, khám phá, và tháp tùng khi tuổi đời càng nhỏ càng tốt.

 

Chính vì thế, các sinh hoạt và tổ chức được đề xuất:

+ Lễ Sinh: Giáo phận cổ vũ thành lập “Hội Lễ Sinh” trong các Giáo xứ, Giáo họ trong toàn Giáo phận. Các linh mục phụ trách Giáo xứ và Giáo họ được mời gọi đi tiên phong trong việc tháp tùng các lễ sinh trong cộng đoàn của mình. Các đại chủng sinh, các tu sĩ, các giáo lý viên, các huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, các ông trùm bà quản…, cũng được mời gọi cộng tác trong sinh hoạt của các lễ sinh tại các cộng đoàn. Ước mong Ban Mục Vụ Ơn Gọi của Giáo phận hỗ trợ, cụ thể là cung cấp tài liệu tháp tùng các lễ sinh với định hướng cổ vũ Ơn Thiên Triệu.

+ Dự tu Học Sinh Cấp II: Nên được tổ chức theo liên Giáo xứ (các Giáo xứ gần nhau) với một cha phụ trách. Tùy hoàn cảnh, có thể tổ chức các sinh hoạt hàng tháng cho dự tu cấp II theo liên xứ và hàng quý tổ chức tĩnh tâm cho các dự tu học sinh cấp II theo Giáo hạt. Cha phụ trách ơn gọi tại Giáo hạt hỗ trợ, và Ban Mục Vụ Ơn Gọi nên có tài liệu tháp tùng chung cho toàn Giáo phận.

- Dự tu Học Sinh cấp III:

+ Ban mục vụ Ơn Gọi tại các Giáo hạt tiếp tục tổ chức tĩnh tâm hàng tháng cho các em dự tu học sinh cấp III. Ban Mục Vụ Ơn Gọi sẽ hỗ trợ và cung cấp tài liệu cho các cuộc tĩnh tâm này.

+ Giáo phận sẽ tiến tới tổ chức các lưu xá liên Giáo hạt cho các dự tu học sinh cấp III theo chương trình chung của toàn Giáo phận. Niên khóa 2018-2019, lưu xá dự tu cấp III dành cho hai giáo hạt Vĩnh An và Vĩnh Thạnh sẽ được thực hiện là thí điểm và là tiên phong.

- Dự tu Học Sinh Tốt Nghiệp Cấp III (Dự Tu Đại học)

Trước những ảnh hưởng tiêu cực đối với các dự tu sinh viên theo học tại các Đại học như đã trình bày ở trên, các Đức cha và Ban Tư Vấn của Giáo phận đã đồng ý thực hiện chương trình mà Ban Mục Vụ Ơn Gọi của Giáo phận đã đề ra, và ước mong sẽ áp dụng từ niên khóa 2019 - 2020. Khái quát là:

+ Các dự tu sau cấp III sẽ được tập trung để được tháp tùng và huấn luyện trong thời gian từ 4 đến 5 năm (tương đương với thời gian học Đại học).

+ Trong giai đoạn này, các em sẽ được hướng dẫn để khám phá và thanh luyện động lực ơn gọi; đồng thời cũng sẽ được đào tạo về những khả năng thích hợp cho đời sống linh mục sau này. Nghĩa là, các em sẽ được đào tạo toàn diện, như về đời sống nhân bản, đời sống cộng đoàn, đời sống thiêng liêng, đời sống trí thức, và làm quen với các việc tông đồ trong Giáo phận.

+ Riêng về đào tạo trí thức, ngoài những kiến thức về đạo, các em sẽ được hướng dẫn để đăng ký học đại học theo chương trình đào tạo từ xa, theo học một chuyên ngành phù hợp và hữu dụng cho sứ vụ linh mục sau này.

+ Dự tu sinh viên: Sau khi áp dụng chương trình tập trung đào tạo các dự tu tốt nghiệp cấp III, cũng sẽ có những ơn gọi được khám phá trong giai đoạn các người trẻ là sinh viên đang theo học Đại học. Trong trường hợp này, Giáo phận vẫn trân trọng đón nhận với sự tháp tùng đặc biệt để phân định ơn gọi và giúp các sinh viên thiện chí này đi đến quyết định cho lý tưởng đời mình.

+ Hiện tại, các dự tu sinh viên vẫn tiếp tục được tổ chức theo các cụm Đại học, và được tháp tùng để sau khi tốt nghiệp, được hướng dẫn thi vào Tiền Chủng Viện để được đào tạo, chuẩn bị bước vào giai đoạn đào tạo tại các Đại Chủng Viện.

***

Trong công cuộc cổ vũ và tháp tùng ơn gọi, Giáo phận cũng quan tâm đặc biệt đến bầu khí gia đình và Giáo xứ, trong đó vai trò của bậc phụ huynh và các linh mục phụ trách Giáo xứ Giáo họ là thiết yếu. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong Đào Tạo Linh Mục – Định Hướng và Chỉ Dẫn, năm 2012, số 208 đã khẳng định:

+ “Gia đình chính là cộng đoàn Kitô hữu gần gũi nhất, là “chủng viện đầu tiên” ươm trồng ơn gọi linh mục: ‘Những gia đình sống đức tin, đức mến và đạo hạnh trở nên như những chủng viện đầu tiên’ (OT 2). Thật vậy, gia đình, ‘chủng viện đầu tiên’ này là nơi ‘người trẻ có thể đạt được ngay từ buổi đầu ý thức về đạo đức, về việc cầu nguyện và về tình yêu đối với Giáo Hội’ (PDV 41). Đồng thời, lời cầu nguyện và ‘lòng quảng đại ban tặng cho Chúa những người con của mình’ (PDV 82) của những bậc cha mẹ cũng như sự yêu mến nâng đỡ của anh chị em trong gia đình là một điểm tựa rất lớn cho người ứng sinh.

+ Hơn nữa, “Giáo xứ và các hội đoàn là nơi nuôi dưỡng những ơn gọi linh mục. Như Sắc lệnh Optatam Totius số 2 mời gọi, mọi Kitô hữu, đặc biệt là những người có trách nhiệm giáo dục thanh thiếu niên trong các hội đoàn cũng như các Giáo xứ phải hết sức cổ vũ, chăm lo vun trồng các ơn thiên triệu bằng các phương thế thích hợp, trong đó, ‘kinh nguyện và các việc cử hành phụng vụ là những thời điểm trọng yếu và tiên khởi của mục vụ ơn gọi’ (PDV 38).

+ Trong công việc hệ trọng này, vai trò và trách nhiệm của các linh mục quản xứ cũng như phó xứ luôn đứng hàng đầu.”

***

Hướng về năm 2020, kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận, Giáo phận kết thúc tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ và bước vào tháng Thánh Tâm tôn kính Lòng Thương Xót Chúa. Với tâm tình tạ ơn, quyết tâm dấn thân, và sống trong hy vọng tiếp tục và phát huy truyền thống của Giáo phận về cổ vũ và tháp tùng ơn gọi linh mục trong Giáo phận, chúng ta phó thác cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Mẹ Maria, các linh mục, các chủng sinh và các dự tu của Giáo phận, cùng với chương trình cổ vũ và tháp tùng ơn gọi của Giáo Phận.

 

Kết thúc niên khóa 2017-2018

Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo Phận Long Xuyên

 

Bài viết liên quan:

Thánh lễ tạ ơn mừng 20 năm giám mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
Lễ Giỗ thứ 73 của Cha F.X Trương Bửu Diệp
Chuyển đổi nhiệm vụ và nhiệm sở của các linh mục
Thư Mục vụ của Đức giám mục giáo phận tháng 03/2019
Thánh lễ Làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Bắc Xuyên, K. E1
Thư của Đức cha Giuse Trần Văn Toản
Thông báo: ĐTC Phanxico chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
Tâm Thư của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
Thư mục vụ của đức giám mục giáo phận tháng 02/2019
Thánh lễ Truyền chức Phó tế
Page 1 of 40 (392 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
38
39
40
Next
Bài viết mới
 • Linh đạo và những linh đạo

  Linh đạo là nỗ lực của một cá nhân hay một nhóm để gặp gỡ và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, của tha nhân và vũ trụ để đi vào sự ...

 • Người Việt sĩ diện, khoe khoang, dễ chán nản khi gặp khó

  PGS Bùi Hoài Sơn đánh giá, người Việt ỷ lại, dễ chán nản khi gặp khó khăn, không biết lo xa, sĩ diện, tính tổ chức kỷ luật kém,…

 • Bảy mối tội đầu: Triệu chứng và chữa trị

  Bảy mối tội đầu tập trung và nuôi dưỡng tất cả các hình thức khác của tội và muôn vàn cách sa chước để cho tội lỗi hoành hành. Chúng là ...

 • Tâm tình sống Mùa Chay: Dòng sông thanh tẩy (bài 3)

  Cần nhìn ngắm Đức Giêsu, không chỉ để thanh tẩy lời nói, cách nói, mà còn đào luyện cho mình khả năng biết dùng lời nói để làm dịu nhẹ những ...

 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một quyết tâm trở về, một quyết tâm hoán cải sẽ làm cho Chúa vui mừng, sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực dù còn nhiều trở ngại ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: ĐỔI là thay thế, trao chuyển cái này lấy cái khác. Chuyển dời, biến chuyển khác đi. KHÁC là không phải cái đã biết, không ...

 • MỆT

  Tôi sẽ không mệt nữa khi tôi có thể được bồi bổ bằng sự sống của chính tôi, sự sống mà tôi đã được thừa hưởng từ Tạo Hoá. Tôi giải thoát ...

 • Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp

  Mùa chay ngẫm chuyện ông Gióp để ý thức thân phận tro bụi của mình. Cuộc sống không ai tránh được những khó khăn, đau khổ…

 • Hạnh phúc trong đời sống gia đình

  Gian nan thì chung sức, nhưng khi có của ăn của để thì lại khó lòng chung sức để tiếp tục đi tới! Thật là một vấn đền nan giải...

 • Nỗi hối tiếc trong lòng

  Trong đời, chúng ta luôn luôn có hối tiếc, có hối hận sâu sắc. Thánh Tôma Aquinô đã viết: Tất cả mọi chọn lựa đều là một từ bỏ. Vì lẽ đó, chúng ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 650
Tất cả: 55,610,155