CHẦU THÁNH THỂ CN CHÚA BA NGÔI

GIA ĐÌNH SỐNG TÌNH YÊU HIỆP NHẤT

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa đang ngự trong bí tích Thánh Thể. Chúng con tin thật Chúa chính là Ngôi Hai muôn trùng cao cả, là con của Chúa Cha hằng hữu, cùng hiển trị với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa tối cao chí thánh, nhưng đã nhập thể làm người để ở cùng chúng con, giờ đây xin Chúa đến ở trong chúng con, cho chúng con được kết hợp với Chúa và cho gia đình chúng con được hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa.

 

  • “Các con hãy đi ging dy muôn dân, làm phép ra cho h, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thn”.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, xin cho chúng con luôn biết dùng đời sống thánh thiện và các nhân đức, để trang hoàng thật đẹp cho ngôi đền thờ tâm hồn, xứng đáng là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Mỗi ngày chúng con đều làm Dấu Thánh Giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, xin cho ân sủng của Ba Ngôi luôn tuôn tràn trên chúng con mỗi ngày trong suốt cuộc sống. Hằng ngày chúng con vẫn đọc “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, xin cho chúng con luôn sống tâm tình yêu mến dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa tình yêu.

Lạy Chúa, xin dạy gia đình chúng con biết sống tình yêu hiệp nhất trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, để khi sống giữa những thử thách của cuộc đời chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và làm chứng nhân cho tình yêu Chúa.

 

(thinh lặng)

  •  “Thy cùng các con mi ngày cho đến tn thế”.

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa ở với chúng con luôn mãi, ban cho chúng con muôn vàn ân sủng, đưa chúng con vào tình yêu vô biên của Chúa Cha, trong ơn hiệp thông trọn vẹn nhờ Chúa Thánh Thần.

 

Thiên Chúa ở cùng chúng con, xin cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Ba Ngôi trong từng phút giây của cuộc đời chúng con. Thiên Chúa ở trong chúng con, xin cho chúng con nhận ra tình yêu của Ba Ngôi trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Thiên Chúa ở giữa chúng con, xin cho gia đình chúng con luôn được liên kết bằng tình yêu hiệp nhất phát xuất từ Ba Ngôi.

Lạy Chúa Giêsu, trong mỗi thánh lễ, chúng con đều tuyên xưng “Chính nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”, xin cho cuộc sống của mỗi người trong gia đình chúng con trở thành lời ca tụng dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu rồi sẽ kết thúc, nhưng xin Chúa luôn ở mãi trong tâm hồn chúng con, xin Chúa cùng đi với chúng con vào trong cuộc sống thường ngày, để tất cả những gì chúng con suy tư tưởng, hành động đều quy hướng về Chúa, đều làm sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin cho các gia đình trẻ biết học nơi Chúa Ba Ngôi tình yêu hiệp nhất để họ sẵn sàng yêu thương và tha thứ cho nhau, cùng giúp nhau nên thánh trong chính ơn gọi hôn nhân của mình. Amen.

 

Bài viết liên quan:

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 TN C
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 7 TN C
CHẦU THÁNH THỂ CN 7 TN C
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI - CN 7 TN C
CHẦU THÁNH THỂ CN 6 TN C
SCĐ CHÚA NHỰT 7 TN NĂM C
SUY NIỆM CN 7 TN C
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 TN C
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 TN NĂM C
BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHERO KHẢM - CN 6 TN C
Page 1 of 166 (1660 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
164
165
166
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 868
Tất cả: 54,986,538