SUY NIỆM LỄ CTT HIỆN XUỐNG 1

Suy niệm:

Sau khi hoàn tất chương trình cứu độ, Đức Giêsu về trời, ngự bên hữu Chúa Cha và Ngài sai Chúa Thánh Thần đến với các Tông đồ và giáo hội để Chúa Thánh Thần tiếp tục công trình cứu độ nhân loại cho đến ngày tận thế. Ngày lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần khai sinh giáo hội và Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo hội và là tác nhân chính của việc loan báo Tin mừng. Từ khi Chúa Giêsu về trời, Giáo hội sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần.

Đức Giáo hoàng Benêđictô XVI nói rằng Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo hội và nếu không có Chúa Thánh Thần, Giáo hội sẽ chỉ là một tổ chức nhân đạo. Trong thực tế, bản chất đích thực và sự hiện diện lịch sử của Giáo hội không ngừng được Chúa Thánh Thần và Chúa Kitô hướng dẫn và sinh động.

Phụng vụ lời Chúa lễ Hiện Xuống hôm nay quy hướng về Chúa Thánh Thần và những ân ban của Chúa Thánh Thần.

Sách Cv 2, 1-12 ghi lại biến cố Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa đậu trên các tông đồ và ban cho các ngài sức mạnh để đi loan báo Tin mừng: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho”.

Bài đọc 2: Thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Côrintô (1Cr 12, 12-13) đã xác nhận chỉ có một thần khí duy nhất: “Chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một Thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất”.

Trong bài Tin mừng, Thánh sử Gioan đã thuật lại việc Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các tông đồ: “Người thổi hơi và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”.

Việc ban Thánh Thần biểu lộ ý nghĩa là Chúa Thánh Thần là căn nguyên sự sống và linh hồn của hoạt động của các tông đồ, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông từ những con người nhút nhát sợ chết thành những người can đảm hăng say loan báo Tin mừng không mệt mỏi, sau cùng tất cả đều chết tử đạo để làm chứng cho Đức Kitô.

Hôm nay, lễ Chúa thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta chứng kiến thấy lửavà gió ngự trên các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Hơn nữa Chúa Giêsu đã thổi hơi trên các ông và ban Thánh Thần cho các ông: lửa, gió, hơi thở là biểu tượng cho sự hoạt động của Chúa Thánh Thần: ban sự sống cho ta, ban tình yêu và sức mạnh, hướng dẫn chúng ta. “Thánh Thẫn sẽ nhắc chúng con mọi điều”. Hơn nữa Chúa Thánh Thần còn là Đấng Bầu Chữa cho ta trước mặt Chúa.

Lửa, gió, khí oxy (hơi thở) là nguồn năng lượng vất chất vô cùng phong phú, vô cùng cần thiết, không bao giờ cạn và luôn mới mẻ.Lửa, gió, khí oxy là nguồn năng lượng làm cho con người và vạn vật sống và tồn tại. Những ơn của Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tinh thần giúp ta vượt mọi khó khăn. Vì thế Giáo hội cầu xin Chúa Thánh Thần: “Xin hãy đến và canh tân bộ mặt trái đất”.

Người Kitô hữu đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Rửa tội để được làm con Thiên Chúa, qua bí tích Thêm sức chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần và 7 ơn của Ngài để trở thành chứng nhân của Chúa Kitô.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là cơ hội thuận tiện để chúng ta xác tín hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội và trong đời sống Kitô hữu, để chúng ta thiết tha hơn trong việc cảm tạ và xin ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ. Nhất là chúng ta luôn sống trong tình trạng ân sủng, xa tránh tội lỗi để tâm hồn trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần ngự.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Bài viết liên quan:

CÁC BÀI CHIA SẺ LỄ CHÚA NHẬT 2 TN C
CHẦU THÁNH THỂ CN 2 TN C
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 NĂM C
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI - CN 2 TN C
BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHERO KHẢM - CN 2 TN C
CHẦU THÁNH THỂ CN 1 TN C
SCĐ CHÚA NHỰT 2 TN.C
SUY NIỆM CN 2 TN C
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHERO KHẢM - CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
Page 1 of 162 (1619 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
160
161
162
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 930
Tất cả: 54,439,885