Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục sinh 5B

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B

KẾT TRÁI

Ga 15,1-8

15,1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

Chiết tự KẾT và Gợi ý

 

KẾT là kết trái, buộc ràng.

Hài-thanh, tơ nhỏ quấn quàng lấy nhau.

 

KẾT (gắn bó, buộc, ra trái) được ghép bởi hai chữ MỊCH (tơ nhỏ) và CÁT (tốt lành). Được hiểu là sự buộc ràng, liên kết chặt chẽ nên cái tốt sẽ sinh ra cái tốt. Một khi sinh ra cái xấu thì rõ ràng không có sự liên kết chặt chẽ mà chỉ là hình thức và đó là sự cấu kết lợi dụng nhau mà thôi.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Thắt nút dây. ◎Như: kết võng  thắt lưới, kết thằng  thắt mối dây. Đời xưa chưa có chữ, cứ mỗi việc thắt một nút dây để làm ghi gọi là kết thằng chi thế  hay kết thằng kí sự .

◼ (Động) Cùng gắn bó với nhau. ◎Như: kết giao  làm bạn với nhau, kết hôn  gắn bó làm vợ chồng.

◼ (Động) Xây dựng, lập nên. ◎Như: kết lư  làm nhà.

◼ (Động) Cấu thành, hình thành. ◎Như: kết oán , kết hận  đều nghĩa là gây ra sự oán hận cả. § Nhà Phật cũng gọi những mối oan thù kiếp trước là kết.

◼ (Động) Đông lại, đọng lại. ◎Như: kết băng  nước đóng lại thành băng, kết hạch  khí huyết đọng lại thành cái hạch.

◼ (Động) Ra trái, ra quả. ◇Tây du kí 西: Tiên đào thường kết quả  (Đệ nhất hồi) Đào tiên thường ra quả.

◼ (Động) Thắt gọn, tóm lại. ◎Như: tổng kết  tóm tắt lại, thắt gọn lại bằng một câu, cam kết  làm tờ cam đoan để cho quan xử cho xong án.

◼ (Danh) Nút, nơ. ◎Như: đả kết  thắt nút, hồ điệp kết  nơ hình con bướm.

◼ (Danh) Giấy cam đoan, bảo chứng. ◎Như: bảo kết tờ cam kết.

 

Gợi ý KẾT HOA TRÁI từ Bài Tin Mừng:

Hãy gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu để như cành hút được nhựa sống từ cây

15,1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Cành không thể sống và sinh trái được nếu bị cắt lìa khỏi cây! “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” Đó là sự thật không thể phủ định với những người có lương tri. Có những loại cành sau khi bị cắt khỏi cây được giâm xuống đất dù có sống được thì cũng èo-uột khổ-sở, sẽ có nhiều điểm khác với cây mẹ dù được chăm sóc kỹ càng. Còn giữa cảnh đời ô-trọc “bể khổ” này, kẻ tự tách mình ra khỏi nguồn sống là Đức Kitô thì tự chọn cái chết. Nào có thủ lãnh nào đã chết cho thuộc hạ, Còn Đức Kitô để cứu dầy tớ Người chập nhận nộp mình chết thay, làm giá cứu chuộc muôn người. Chỉ gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu chúng ta mới có được nhực sống là “hiền lành và khiêm nhường”, “sự thật và sự sống” để “dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu”!

 

Không gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu là tự sát, Chúa rất tôn trọng sự tự do của mỗi chúng ta.

6Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Bạn và tôi hoàn toàn được tự do ở lại trong Chúa hoặc lìa bỏ tình yêu của Chúa. Có một sự thật chúng ta dễ quên khi nại vào lòng thương xót vô biên của Chúa, đó là Chúa rất tôn trọng sự tự do của mỗi chúng ta! Chúa luôn sẵn sàng đưa tay ra để cứu chúng ta, phần còn lại là mỗi chúng ta có nắm vào tay Chúa hay không. Câu chuyện của Giuđa kẻ nộp Chúa đáng cho mỗi chúng ta suy gẫm: Chúa thương yêu nhóm 12  có cả Giuđa, Chúa không phân biệt đối xử, Chúa rửa chân cho cả Giuđa, Chúa cảnh báo nhắc nhở, nhắc cả Giuđa... Chúa tôn trọng quyết định của Giuđa: “Anh làm gì thì làm mau đi!” (Ga 13,27). Hãy nhớ có Chúa là có tất cả. Có Chúa màng nhện cũng chắc như tường thành, không có Chúa tường thành cũng chỉ như màng nhện.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, để mỗi người chúng ta luôn biết liên kết mật thiết cùng Chúa Giêsu để được sống sung mãn và làm sáng danh Chúa.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh hôm nay là: “HÃY LIÊN KẾT VỚI CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết liên kết mật thiết với Chúa Giêsu để có được cuộc sống sung mãn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết trung thành sống lời Chúa dạy để thanh luyện và sinh nhiều hoa trái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng có Chúa là có tất cả, để chúng ta biết chấp nhận đánh đổi tất cả để có Chúa là gia nghiệp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa biết rõ rằng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, để mỗi người biết sống làm chứng cho Chúa nơi đời sống Kitô-hữu của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết liên kết mật thiết cùng Chúa Giêsu để được sống sung mãn và làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống hiến.

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho trái ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn ...

 • Nước Trời trong tâm trí người trẻ

  Chúng ta phải thú thật với nhau rằng Nước Trời là thực tại xa vời nơi tâm trí nhiều người trẻ. Họ quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện tìm ...

 • Một danh sách việc cần làm

  Tôi sẽ nỗ lực để không bao giờ nhìn vào những gì tôi đang mất đi, nhưng nhìn vào cuộc đời tuyệt vời và viên mãn của tôi lâu nay.

 • Mười cá tính làm cho một phụ nữ trở nên đặc biệt

  Triết gia Platon còn nói: “Sức mạnh của điều thiện ở trong bản chất của cái đẹp”. Sau đây là mười nét cá tính làm cho phụ nữ trở nên đẹp.

 • 20 danh xưng của Chúa Giêsu

  Vậy tôi xin mời bạn cùng nhìn lại 20 danh xưng mà tôi dựa theo trang Catholic-link.org để đi vào tâm tình cầu nguyện với Chúa Giê-su-su ...

 • Đừng lo lắng cho ngày mai

  Năm vừa qua, chúng ta thử ngồi suy lại 365 ngày với biết bao lần chúng ta khổ tâm lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai…rồi chúng ta có làm được ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1094
Tất cả: 54,960,298