Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục sinh 5B

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B

KẾT TRÁI

Ga 15,1-8

15,1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

Chiết tự KẾT và Gợi ý

 

KẾT là kết trái, buộc ràng.

Hài-thanh, tơ nhỏ quấn quàng lấy nhau.

 

KẾT (gắn bó, buộc, ra trái) được ghép bởi hai chữ MỊCH (tơ nhỏ) và CÁT (tốt lành). Được hiểu là sự buộc ràng, liên kết chặt chẽ nên cái tốt sẽ sinh ra cái tốt. Một khi sinh ra cái xấu thì rõ ràng không có sự liên kết chặt chẽ mà chỉ là hình thức và đó là sự cấu kết lợi dụng nhau mà thôi.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Thắt nút dây. ◎Như: kết võng  thắt lưới, kết thằng  thắt mối dây. Đời xưa chưa có chữ, cứ mỗi việc thắt một nút dây để làm ghi gọi là kết thằng chi thế  hay kết thằng kí sự .

◼ (Động) Cùng gắn bó với nhau. ◎Như: kết giao  làm bạn với nhau, kết hôn  gắn bó làm vợ chồng.

◼ (Động) Xây dựng, lập nên. ◎Như: kết lư  làm nhà.

◼ (Động) Cấu thành, hình thành. ◎Như: kết oán , kết hận  đều nghĩa là gây ra sự oán hận cả. § Nhà Phật cũng gọi những mối oan thù kiếp trước là kết.

◼ (Động) Đông lại, đọng lại. ◎Như: kết băng  nước đóng lại thành băng, kết hạch  khí huyết đọng lại thành cái hạch.

◼ (Động) Ra trái, ra quả. ◇Tây du kí 西: Tiên đào thường kết quả  (Đệ nhất hồi) Đào tiên thường ra quả.

◼ (Động) Thắt gọn, tóm lại. ◎Như: tổng kết  tóm tắt lại, thắt gọn lại bằng một câu, cam kết  làm tờ cam đoan để cho quan xử cho xong án.

◼ (Danh) Nút, nơ. ◎Như: đả kết  thắt nút, hồ điệp kết  nơ hình con bướm.

◼ (Danh) Giấy cam đoan, bảo chứng. ◎Như: bảo kết tờ cam kết.

 

Gợi ý KẾT HOA TRÁI từ Bài Tin Mừng:

Hãy gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu để như cành hút được nhựa sống từ cây

15,1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Cành không thể sống và sinh trái được nếu bị cắt lìa khỏi cây! “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” Đó là sự thật không thể phủ định với những người có lương tri. Có những loại cành sau khi bị cắt khỏi cây được giâm xuống đất dù có sống được thì cũng èo-uột khổ-sở, sẽ có nhiều điểm khác với cây mẹ dù được chăm sóc kỹ càng. Còn giữa cảnh đời ô-trọc “bể khổ” này, kẻ tự tách mình ra khỏi nguồn sống là Đức Kitô thì tự chọn cái chết. Nào có thủ lãnh nào đã chết cho thuộc hạ, Còn Đức Kitô để cứu dầy tớ Người chập nhận nộp mình chết thay, làm giá cứu chuộc muôn người. Chỉ gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu chúng ta mới có được nhực sống là “hiền lành và khiêm nhường”, “sự thật và sự sống” để “dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu”!

 

Không gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu là tự sát, Chúa rất tôn trọng sự tự do của mỗi chúng ta.

6Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Bạn và tôi hoàn toàn được tự do ở lại trong Chúa hoặc lìa bỏ tình yêu của Chúa. Có một sự thật chúng ta dễ quên khi nại vào lòng thương xót vô biên của Chúa, đó là Chúa rất tôn trọng sự tự do của mỗi chúng ta! Chúa luôn sẵn sàng đưa tay ra để cứu chúng ta, phần còn lại là mỗi chúng ta có nắm vào tay Chúa hay không. Câu chuyện của Giuđa kẻ nộp Chúa đáng cho mỗi chúng ta suy gẫm: Chúa thương yêu nhóm 12  có cả Giuđa, Chúa không phân biệt đối xử, Chúa rửa chân cho cả Giuđa, Chúa cảnh báo nhắc nhở, nhắc cả Giuđa... Chúa tôn trọng quyết định của Giuđa: “Anh làm gì thì làm mau đi!” (Ga 13,27). Hãy nhớ có Chúa là có tất cả. Có Chúa màng nhện cũng chắc như tường thành, không có Chúa tường thành cũng chỉ như màng nhện.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, để mỗi người chúng ta luôn biết liên kết mật thiết cùng Chúa Giêsu để được sống sung mãn và làm sáng danh Chúa.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh hôm nay là: “HÃY LIÊN KẾT VỚI CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết liên kết mật thiết với Chúa Giêsu để có được cuộc sống sung mãn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết trung thành sống lời Chúa dạy để thanh luyện và sinh nhiều hoa trái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng có Chúa là có tất cả, để chúng ta biết chấp nhận đánh đổi tất cả để có Chúa là gia nghiệp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa biết rõ rằng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, để mỗi người biết sống làm chứng cho Chúa nơi đời sống Kitô-hữu của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết liên kết mật thiết cùng Chúa Giêsu để được sống sung mãn và làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường niên B
Page 1 of 29 (281 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • Cấp bách phải nên một trong Chúa Kitô

  Tại sao lại quá đỗi lo lắng khi mất đi, và quá đỗi vui mừng khi tìm được một đồng xu vốn chẳng có giá trị bao nhiêu? Câu trả lời nằm ở tính ...

 • Biện pháp tránh thai và tòa cáo giải

  Đừng làm ‘chuyện ấy’, nhưng nếu làm thì hãy dùng biện pháp tránh thai”, vì mang thai ở tuổi thiếu niên là sự nhục nhã. Họ nói rằng cách đó khá ...

 • Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần

  Lo liệu tốt nhất là hãy bám vào Chúa, để nhờ Chúa mà tập trung vào bổn phận chính yếu của mình, và biết bám vào những ai mà Chúa muốn.

 • Linh mục & Mùa Trai Tịnh

  Mùa Trai Tịnh của giáo dân, đỉnh điểm là mùa Chay. Còn với hàng giáo sĩ và một số dòng tu khác thì Mùa Trai Tịnh được chọn vào đầu, giữa hay ...

 • Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B

  Gợi ý DÂNG CÚNG từ Bài Tin Mừng: Hãy cùng mọi người Phụng Thờ Chúa, chứ đừng lợi dụng việc Phụng Thờ Chúa để kéo mọi người phụng thờ mình.

 • Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

  Tháng 11 đưa ta vào một cuộc biến đổi, để cho lá vàng cũ kỹ rụng đi, chuẩn bị cho những chiếc lá mới sẽ tỏ lộ. Ta cũng sẽ “qua đi” theo dòng ...

 • Lòng kiên nhẫn đã cạn

  Kinh thánh bảo chúng ta là không bao giờ được mệt mỏi, nản lòng khi làm những chuyện đúng đắn. Tất nhiên, chúng ta gần như không có đủ sức ...

 • Cúi đầu và ngước đầu

  Dù kiêu ngạo có thể là xấu, nhưng đôi khi kiêu hãnh và kiêu căng lại không phải là vấn đề. Đúng hơn, thì chúng ta phải đấu tranh với một tinh ...

 • Ba cách để phản ứng trước cơn chướng của tuổi vị thành niên

  Một vài con đường để giúp bạn bình tâm nhất có thể để đi qua các năm tháng khó khăn này.

 • Nơi yên nghỉ vĩnh hằng

  Là người Công giáo, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa sẽ đưa người thân của ta về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Trong Thiên Đàng người thân của ta ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 875
Tất cả: 53,185,729