Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục sinh B

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B

BIẾT RÕ

Ga 10,11-18

 

10,11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

 

Chiết tự THỨC và Gợi ý

 

THỨC là hiểu biết, biệt phân.

Tựa dao tách biệt giữa âm với lời.

THỨC (hiểu biết, phân biệt) được ghép bởi ba chữ NGÔN (lời, nói), ÂM (tiếng nói) và QUA (cái mác). Được hiểu là biết rõ được ví như con dao có thể tách được âm thanh và lời nói, vốn hai thứ này quyện vào nhau mà thành; ý là một người biết rõ là người có khả năng phân biệt được sự kiện sau trước ngọn nguồn, chứ không là đại khái qua loa.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Danh) Sự hiểu biết, kiến văn, kiến giải. ◎Như: tri thức , kiến thức .

◼ (Danh) Tư tưởng, điều suy nghĩ bên trong. ◎Như: ý thức .

◼ (Danh) Bạn bè, tri kỉ. ◇Lưu Vũ Tích : Dị hương vô cựu thức, Xa mã đáo môn hi (Nguyên nhật cảm hoài ) Nơi quê người không có bằng hữu cũ, Ngựa xe đến cửa thưa thớt.

◼ (Động) Biết, phân biệt, thấy mà nhận biết được. ◎Như: hữu nhãn bất thức Thái San  có mắt mà không nhận ra núi Thái Sơn. ◇Bạch Cư Dị : Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, Tương phùng hà tất tằng tương thức  (Tì bà hành ) Đều là khách lưu lạc phương trời, Gặp gỡ nhau hà tất phải đã từng quen biết nhau.

◼ (Phó) Vừa mới. § Thông thích .

◼ Một âm là chí. (Động) Ghi nhớ. § Thông chí . ◇Luận Ngữ  Mặc nhi chí chi  (Thuật nhi ) Lặng lẽ mà ghi nhớ.

◼ (Danh) Kí hiệu, dấu hiệu. § Thông xí .

◼ (Danh) Chữ đúc vào chuông, đỉnh. § Chữ đúc lồi ra ngoài gọi là khoản , chữ đúc lõm vào gọi là chí .

 

Gợi ý BIẾT RÕ từ Bài Tin Mừng:

 

Muốn biết rõ điều gì, trước tiên phải thật sự quan tâm và dám đánh đổi đến cả mạng sống

10,11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.

Chúa thật chí lý khi so sánh Mục Tử Nhân Lành với kẻ làm thuê. ‘Của đau con xót’ kẻ làm thuê không thể có sự quan tâm chăm sóc và dám hy sinh tính mạng để bảo vệ đoàn, bởi cái nó quan tâm là tiền-lương, cái đó mới thuộc về nó chứ không phải là đoàn chiên. “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” là tuyệt đối chình xác. Đó là tài sản và là sự nghiệp của họ. đoàn chiên chết đồng nghĩa là họ bị phá sản. Đối với Chúa đoàn chiên không ‘làm Chúa được vinh quang’, nhưng chính Chúa lại con trọng đoàn chiên như tài sản duy nhất của Chúa.

 

Khi đạt tới mức quan tâm thật sự, ta sẽ biết rõ từng đối tượng và biết rõ việc mình đang làm và sẽ làm

14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

Như người mục tử nhân lành biết rõ tình trạng của từng con chiên để chăm sóc và nâng đỡ kịp thời. Vì quan tâm mà Chúa cũng biết từng người chúng ta với những hoàn cảnh và nhu cầu riêng. Khi biết rõ chiên đáng được chăm sóc và cần sự chăm sóc, Chúa đã tha thiết và thổn thức:Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về”. Ở đây không phải là ‘bành trương’ vì muốn đàn chiên của mình thêm đông mà là vì lợi ích của từng con chiên. Mỗi chúng ta có quan tâm đến nhau để lo cho lợi ích của nhau chưa! Ngay trong gia đình, cộng đoàn … của mình đó!

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, để đến cùng Chúa và đón nhận sự chăm sóc của Mục Tử Nhân Lành.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay là: “HÃY HỌC CHÚA QUAN TÂM VÀ HY SINH VÌ ANH CHỊ EM MÌNH”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết quan tâm và giúp đỡ nhau trong khả năng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống thân tình cùng mọi người, đừng vô cảm, vô tâm để sống như kiếp làm thuê: ‘ăn nhờ ở đậu’ vô tránh nhiệm với cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết Chúa luôn quan tâm và chăm sóc từng người chúng ta, để chúng ta biết ngoan ngoãn lắng nghe và thực hiện sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa yêu mến Chúa Giêsu và mỗi chúng ta khi thực hiện ý Chúa và dám xả thân vì anh chị em mình, để chúng ta dám hy sinh như Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, để đến cùng Chúa và đón nhận sự chăm sóc của Mục Tử Nhân Lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 829
Tất cả: 54,986,460