Suy niệm Chúa nhật 2 Phục sinh B

 CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH B

THA TỘI

Ga 20,19-31

 

20,19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

 

Chiết tự XÁ và Gợi ý

 

là thứ lỗi, thứ tha.

Nhẹ nhàng tác động lòng ta thương người.

XÁ (tha lỗi, tha tội) được ghép bởi hai chữ XÍCH (đỏ, trung thành) và PHỘC (đánh khẽ, tác động nhẹ). Được hiểu là khi tha cho ai là chấp nhận bị đánh khẽ, có một tác động đau đớn nhưng có thể chịu được. Tha thứ không phải là chuyện dễ dàng nhưng cũng là chuyện không phải là không thể làm.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Tha, tha cho kẻ có tội. ◎Như: đại xá thiên hạ  cả tha cho thiên hạ. § Mỗi khi vua lên ngôi hay có việc mừng lớn của nhà vua thì tha tội cho các tù phạm và thuế má gọi là đại xá thiên hạ.

 

Gợi ý THA THỨ từ Bài Tin Mừng:

 

 Tha Thứ là chấp nhận bỏ qua những điều không hay trong quá khứ

20,19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

Chúa đến với các môn đệ sau ngày Chúa Phục Sinh là đến trong tâm tình tha thứ cảm thông. Chúa không hề nhắc gì đến chuyện Phêrô chối Chúa, hay chuyện các môn đệ khác bỏ trốn, mà chào "Bình an cho anh em!" tạo cho các ông sự an tâm: Thầy luôn bao dung và tha thứ. Không thể có sự tha thứ thật sự khi không biết chấp nhận thông cảm bỏ qua những sai lỗi trong quá khứ, của chính mình và của tha nhân. Bỏ qua ở đây là chấp nhận sự thật để sửa chữa và giúp người khác sửa chữa chứ không phải là quên vì những sai trái đó không thể quên được; ai nói là đã quên những lỗi của người khác là nói láo, mà đúng hơn là họ đang rất nhớ và chưa hề tha thứ.

 

Tha Thứ chính là làm cho người khác được bình an tạo cho người khác sự tín nhiệm

21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tha-Thứ còn có tên gọi khác là Cảm-Thông, cảm thông với thân phận giới hạn của tha nhân, chỉ khi chấp nhận sự yếu đuối của người khác “họ đã cố gắng lắm mà chẳng thể tránh được” và cảm thông vớii chính sự giới hạn của bản thân mà chỉ một mình ta biết về mình “không biết mình ở vào hoàn cảnh của họ mình có cư xử được như họ không?” Hãy tạo cho tha nhân sự tín nhiệm là hãy giao cho họ một công việc và tạo điều kiện giúp họ hoàn thành. Nào hãy bình tâm đọc và suy niệm sự tha thứ cửa Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho các môn đệ và cho chúng ta.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết học Chúa để cảm thông tha thứ cho anh chị em mình.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Kính Lòng Chúa Xót Thương hôm nay là: “CÙNG TẠ ƠN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG VÀ BIẾT HỌC CHÚA ĐỂ THA THỨ CHO NHAU”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tạo bình an cho những người chúng ta được gặp gỡ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn cư xử tốt và tạo sự tín nhiệm cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Chúa Giêsu bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết ngạc nhiên và nhìn nhận sự hiện hữu của Chúa như thánh Tô-ma xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa luôn hiện hữu, và luôn ở bên chúng ta nơi chính anh chị em chúng sống và nơi những người chúng ta được gặp gỡ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết học Chúa để cảm thông tha thứ cho anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Mùa Chay: Mùa canh tân đổi mới
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay nói về sự hy sinh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
LỄ TRO: Thuốc đắng giã tật
Suy niệm Chúa nhật 8 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Page 1 of 31 (306 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 1412
Tất cả: 55,735,130