Suy niệm Chúa nhật Lễ Lá

CHÚA NHẬT TUẦN THÁNH B

CHỐI (BẤT NHẬN)

Mc 14,1-15,47

 

66 Ông Phê-rô đang ở  dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới; 67 thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Na-da-rét, ông Giê-su đó chứ gì!" 68 Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!" Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy.69Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy." 70 Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: "Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Ga-li-lê!" 71 Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!" 72 Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-su đã nói với mình: "Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần." Thế là ông oà lên khóc.

 

Chiết tự NHẬN và Gợi ý

NHẬN là nhận lấy, biệt phân.

Hài-thanh, kiên nhẫn cưu mang vâng lời.

NHẬN (phân biệt, nhận lấy) được ghép bởi hai chữ NGÔN (lời, tiếng nói) và NHẪN (chịu đựng, nỡ). Được hiểu là khi nhận lấy lời dạy, hoặc lệnh của ai đó thì người nhận phải thật sự nhẫn nhịn bỏ ý riêng mình mới có thể đón nhận trọn vẹn. Chấp nhận tha nhân là cả một nghệ thuật, một nhân đức không thể thiếu sự nhẫn nhịn.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Biện rõ, phân biệt, biết. ◎Như: nhận minh  biết rõ, nhận lộ  biết đường. ◇Thủy hử truyện : Na quan nhân hướng tiền lai khán thì, nhận đắc thị Lâm Xung  (Đệ thập nhất hồi) Vị quan nhân đó bước ra nhìn, nhận ra là Lâm Xung.

◼ (Động) Bằng lòng, đồng ý, chịu thuận. ◎Như: thừa nhận  thuận cho là được, công nhận  tất cả đều đồng ý. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tháo tuy tâm tri trúng kế, khước bất khẳng nhận thác  (Đệ tứ thập ngũ hồi) (Tào) Tháo trong bụng biết mình đã mắc mưu, nhưng vẫn không chịu nhận lỗi.

◼ (Động) Lấy làm. ◇Lưu Khắc Trang : Mộng hồi tàn nguyệt tại, Thác nhận thị thiên minh  (Đáp phụ huynh Lâm Công Ngộ ) Tỉnh mộng trăng tàn còn ở đó, Lầm tưởng là trời đã sáng.

◼ (Động) Không cùng huyết thống mà kết thành thân thuộc. ◎Như: nhận can đa  nhận cha nuôi, nhận tặc tác phụ  kết giặc làm cha.

 

Gợi ý CHỐI từ Bài Tin Mừng:

Chối-Từ thì làm cho cuộc-sống mình nhẹ nhàng một chút nhưng làm cho cả cuộc-đời thành vô nghĩa.

 

66 Ông Phê-rô đang ở  dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới; 67 thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Na-da-rét, ông Giê-su đó chứ gì!" 68 Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!" Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy.69Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy." 70 Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: "Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Ga-li-lê!" 71 Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!"

Mỗi chúng ta trong cuộc sống thường giống như ông Phê-rô “Tôi chẳng biết, chẳng hiểu” để thoái thác, để tránh sự phiền hà có thể liên lụy đến mình. Với thái độ và thói quen này khiến cho con người ra vô cảm, dẫn đến vô tâm; rồi nặng hơn là ‘lừa thầy, phản bạn’. Hãy cứ quan sát cách sống quan tâm của một người sống trong gia đình họ, để trao trách nhiệm trong xã hội, nơi cộng đoàn. Một người sống với chính cha mẹ và với chính anh chị em ruột thịt của mình mà thiếu quan tâm, không biết NHẬN thì không thể là người tốt, người tử tế trong xã hội, và có trách nhiệm khi được giao trọng trách.

 

Ăn-năn là thể hiện sự NHẬN với sự phân-biệt trọn vẹn nhất.

 

72 Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-su đã nói với mình: "Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần." Thế là ông oà lên khóc.

Ai đó đã nói: ‘người còn biết khóc là người có liêm sỉ, người đó còn có thể dạy được, để trở thành người tốt’. Phê-rô, ông là người còn biết khóc và đã ăn năn và đã trở thành đại thánh. Ở trên đời chỉ có thần-thánh mới không sai lỗi vì không cám dỗ nào thắng được cái ngài; và sa-tan tự cho mình là ‘liêm chính’ vì bản chất là dối trá và gian ác bởi không có sự thiện để so sánh. Chúng ta là con người. Chúng ta yếu đuối. Hãy trở về với Chúa và làm lại từ đầu mỗi khi nhận ra mình sai lỗi. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của NHẬN vậy!

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, để luôn biết can đảm trung thành tuyên xưng đức tin và tuyên nhận Chúa trước mặt mọi người.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT TUẦN THÁNH B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Tuần Thánh hôm nay là: “HÃY CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG CHÚA TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ông Phê-rô đang ở  dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới; thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Na-da-rét, ông Giê-su đó chứ gì!" Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!" Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết can đảm tuyên xưng niềm tin Chúa, dù bị soi xét, dù bị lệ thuộc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người tớ gái thấy ông Phê-rô, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy." Nhưng ông Phê-rô lại chối. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn đủ can đảm và trung thành với Chúa dù bị tố cáo, dù bị người đời loại trừ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông Phê-rô: "Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Ga-li-lê!" Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng chúng ta rất yếu đuối để khiêm tốn, biết sức ép của tập thể để bình tĩnh hơn, can đảm hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-su đã nói với mình: "Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần." Thế là ông oà lên khóc. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết ăn năn khóc lóc vì những điều sai lỗi nơi mình để được Chúa thứ tha và tha nhân thông cảm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết can đảm trung thành tuyên xưng đức tin và tuyên nhận Chúa trước mặt mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 975
Tất cả: 54,987,322