Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Chay B

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B

BIẾT

Ga 2,13-25

2,13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. 18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" 19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." 20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. 23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

 

Chiết tự TRI và Gợi ý

 

TRÍ,TRI là biết, hiểu thâm.

Như tên cung bắn trúng tâm bia bày.

TRI (biết, hiểu, làm chủ) được ghép bởi hai chữ THỈ (mũi tên, thề) và KHẨU (miệng, lời nói). Được hiểu là người hiểu biết thì lời nói chính xác như những mũi tên bắn trúng tâm tấm bia. Kẻ không biết mà khoác lạc thì càng lộ sự giới hạn của người ấy. Ngưới ta nói không quá đáng về loại người này: ‘thà nói đừng nói thì không ta không biết nó dốt’.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Biết, hiểu. Cổ huấn  Lộ diêu tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm  Đường dài mới biết sức ngựa, việc lâu ngày mới thấy lòng người.

◼ (Động) Phân biệt, khu biệt. Hoài Nam Tử : Loan tử chi tương tự giả, duy kì mẫu năng tri chi 孿 (Tu vụ ) Con sinh đôi thì giống nhau, chỉ có mẹ chúng mới phân biệt được.

◼ (Động) Biết nhau, qua lại, giao thiệp. Như: tri giao  giao thiệp, tương giao.

◼ (Động) Nhận ra mà đề bạt, tri ngộ. Sầm Tham : Hà hạnh nhất thư sanh, Hốt mông quốc sĩ tri  (Bắc đình tây giao 西) May sao một thư sinh, Bỗng được nhờ bậc quốc sĩ nhận ra (tài năng).

◼ (Động) Làm chủ, cầm đầu, chưởng quản. Quốc ngữ : Hữu năng trợ quả nhân mưu nhi thối Ngô giả, ngô dữ chi cộng tri Việt quốc chi chánh 退 (Việt ngữ ) Ai có thể giúp quả nhân mưu đánh lùi quân Ngô, ta sẽ cùng người ấy cai trị nước Việt.

◼ (Danh) Kiến thức, học vấn. Như: cầu tri  tìm tòi học hỏi. Luận Ngữ : Ngô hữu tri hồ tai? Vô tri dã. Hữu bỉ phu vấn ư ngã, không không như dã; ngã khấu kì lưỡng đoan nhi kiệt yên  (Tử Hãn ) Ta có kiến thức rộng chăng? Không có kiến thức rộng. Có người tầm thường hỏi ta (một điều), ta không biết gì cả; ta xét đầu đuôi sự việc mà hiểu hết ra.

◼ (Danh) Ý thức, cảm giác. Tuân Tử : Thảo mộc hữu sanh nhi vô tri  (Vương chế ) Cây cỏ có sinh sống nhưng không có ý thức, cảm giác.

◼ (Danh) Bạn bè, bằng hữu, tri kỉ. Như: cố tri  bạn cũ.

◼ Một âm là trí. (Danh) Trí khôn, trí tuệ. § Thông trí . Luận Ngữ : Lí nhân vi mĩ, trạch bất xử nhân yên đắc trí?  (Lí nhân ) Chỗ ở có đức nhân là chỗ tốt, chọn chỗ ở mà không chọn nơi có đức nhân thì sao gọi là sáng suốt được (tức là có trí tuệ)?

◼ (Danh) Họ Trí.

 

Gợi ý BIẾT từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy luôn xác định mục đích và bổn phận của mình để biết cư xử hành động cho đúng.

2,13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."

Chúa Giêsu luôn ý thức: “Này con đây, con đến để thực thi ý Cha” ( Dt 10,9). Ên những gì không làm sáng danh Chúa, không đúng thánh ý Chúa Cha thì Người sẽ sửa trị đến nơi đến chốn. Lợi dùng tôn giáo, lợi dụng thần thánh để trục lợi là mại thánh là trọng tội. Chỉ khi hiểu đúng tinh thần của Chúa Giêsu, chúng ta mởi hiều được vì sao Chúa Giêsu chửi những người kinh sư, luận sĩ giả hình nặng nề đế thế, trong khi Người mời gọi: “Các con hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29).

 

Biết chưa phải là đủ, mà còn phải can đảm thực hiện điều mình đã biết và đôi khi vì ích lợi chung mà mình chấp nhận’thiệt thân’.

17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. 18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" 19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." 20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?" 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. 23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

Chúa Giêsu đã làm tất cả vì Người biết rõ Ý Chúa Cha là ước mơ của Chúa Cha dành cho Người. Mỗi chúng ta cũng thế, Chúa có chương trình và ước mơ riêng cho mỗii người, hãy tìm hiểu ý Chúa và can đảm cương quyết thực hiện, bằng chính việc chu toàn bổn phận hằng ngày.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết trung thành cầu nguyện và can đảm thực hiện ý Chúa.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay hôm nay là: “HÃY CAN ĐẢM THỰC HIỆN Ý CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống tôn trọng những nơi thánh thiêng, để gặp gỡ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết rằng ‘mại thánh’, lợi dụng tôn giáo là trọng tội, để luôn bảo vệ sự linh thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." … Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết vâng lời Chúa Giêsu dạy, vì Chúa là Thầy dạy Sự Thật, là Sự Thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa biết rõ mọi sự để luôn biết sống chân thành với Chúa và thành thực với anh chị em hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết trung thành cầu nguyện và can đảm thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 987
Tất cả: 54,987,285