Suy niệm Chúa nhật 4 TN B

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN B

TIÊU DIỆT

Mc 1,21-28

 

1,21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

 

Chiết tự DIỆT và Gợi ý

DIỆT là dập tắt, tuyệt trừ.

Mác đè nước xối, lửa to tắt chìm.

DIỆT (mất, dập tắt, trừ tuyệt, ngập) được ghép bởi bốn chữ THỦY (nước), MẬU (can thứ năm), NHẤT (một, bậc cao) và HỎA (lửa). Được hiểu là một khi lửa bị một vật đè lên và dùng nước xối vào nữa thì lửa không thể cháy được, và sau đó cũng không thể âm ỉ mà bùng cháy lên được nữa; còn dù là một đống tro xem như đã tàn, nhưng chỉ dùng một vật đè lên mà không xối nước nó sẽ bùng cháy lại khi có gió thổi... Diệt là một hành động loại trừ tận gốc, nhất là đối với sự ác và tội lỗi.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Mất, tan mất. ◎Như: nhân diệt  chìm mất. ◇Liễu Tông Nguyên : Thiên san điểu phi tuyệt, Vạn kính nhân tung diệt (Giang tuyết ) Nghìn núi, chim bay hết, Muôn lối đi, dấu chân người mất.

◼ (Động) Dập tắt, tắt. ◎Như: diệt chúc  tắt nến, diệt hỏa  tắt lửa, đăng diệt liễu  đèn tắt rồi.

◼ (Động) Hết, trừ tuyệt. ◎Như: tuyệt diệt  hết sạch, diệt độ  diệt hết phiền não, qua bể sinh tử (chết).

◼ (Động) Ngập, chìm. ◎Như: diệt đính  chết đuối, ngập lút đầu (gặp tai họa trầm trọng).

 

Gợi ý TIÊU DIỆT từ Bài Tin Mừng:

Hãy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa để thật sự có Uy Quyền

1,21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Cũng là giảng dạy giáo lý về Thiên Chúa, nhưng điều khác nhau giữa Chúa Giêsu và các kinh sư là: Chúa Giêsu thì tìm thực hiện và chỉ giảng dạy những gì là thánh ý Chúa Cha, còn các kinh sư thì tìm làm vinh danh mình và không dạy những gì Thiên Chúa muốn, như chính Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” (Mc 7,8). Quyền là hệ quả của chức vụ, còn Uy là ơn ban đến từ Thiên Chúa; người có Uy chính là người có ơn Chúa vậy.

 

Hãy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa để đủ khôn ngoan và sức mạnh diệt trừ sự dữ

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

 

Có một sự thật mà không ít người hiểu sai và lầm lẫn, đó là do ảnh hưởng thuyết nhị nguyên trong thế giới luôn hiện hữu: Thần lành và Thần dữ, thế lực Thiện và thế lực Ác. Người người kéo Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa xuống ngang hàng với thụ tạo là ma-quỷ, họ gán cho Thiên Chúa là Thần Lành, sa-tan là thần dữ. Trong khi Giáo lý Công Giáo dạy rằng: Thiên Chúa dựng nên muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình; ma-quỷ là một nhóm thiên thần do dối trá và kiêu ngạo chống lại Thiên Chúa mà ra, ma-quỷ thuộc loài vô hình từ trong các thiên thần, nên nó không thể bằng Thiên Chúa vì nó vẫn là loài thụ-tạo, không thể so với Đấng Tạo nên nó. Nhưng một điều chắc chắn vì sảo quyệt, và là cha mọi kẻ dối trá lừa gạt và chủ trương ‘bằng mọi giá’, nên con người sẽ không thể thắng được nó nếu không có ơn Chúa và cậy dự vào Chúa. Hãy nhớ, Tổng Lãnh Micael phải chiến đấu quyết liệt và nhờ ơn Chúa mới thắng đựơc bè lũ Lu-xi-phe (sa-tan). Chúng ta được Đức Mẹ và các Thần Thành giúp sức, phù hộ là rất tốt; nhưng để chắc chắn thắng được sa-tan chúng ta phải nhờ đến chính Chúa và ơn Chúa. Vì chính Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.(Ga 15,5). Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi con người bị ám. Mỗi chúng ta cũng phải biết tuyệt trừ những sự dữ một cách dứt khoát, trong ơn Chúa chúng ta có thể xối nước và lấy những nhân đức đè lên những lửa ‘tham-sân-si’ để chúng thật sự tắt và không còn cơ hội bùng lên.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết theo Chúa học thực thi ý Chúa Cha, để có được sức mạnh của Thiên Chúa mà tuyệt trừ sự dữ và tội lỗi. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Tư Thường Niên hôm nay là: “HÃY HỌC CHÚA TUYỆT TRỪ SỰ DỮ”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhiệt thành gắn bó với Thiên Chúa để có được cái Uy của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết nhận mình yếu đuối giới hạn để cậy dựa vào Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa luôn yêu thương và giải thoát con người khỏi mọi ám ảnh, sự khống chế của ma quỷ và sự dữ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết lắng nghe và sống theo Chúa trong đấng bậc của mình, và nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết theo Chúa học thực thi ý Chúa Cha, để có được sức mạnh của Thiên Chúa mà tuyệt trừ sự dữ và tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B
Suy niệm Chúa nhật 6 TN B
Suy niệm Chúa nhật 5 TN B
Suy niệm Chúa nhật 3 TN B
Suy niệm Chúa nhật 2 TN B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển linh
Trong năm mới, con người thường xin với Thiên Chúa điều gì?
Suy niệm Chúa nhật Lễ Thánh Gia
Suy niệm CN 4 MV B & Chúa Giáng sinh
Suy tư Giáng sinh
Page 1 of 25 (241 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
23
24
25
Next
Bài viết mới
 • Đừng hủy hoại bữa ăn gia đình chúng ta!

  Khi ngồi tại bàn ăn mà con cái cứ dán mắt vào máy tính hay điện thoại thông minh và không lắng nghe người khác, thì đó không phải là gia ...

 • Ngày Tết sống với Tin mừng + GB. Bùi Tuần

  Tôi cảm nhận rất rõ Đức Giêsu đã, đang và sẽ mãi mãi là Tin Mừng của tôi. Tôi vui mừng được nói lên sự thực đó.

 • Ba cấp độ của sứ vụ tông đồ Kitô

  Con là chiếc cung trong tay Người, Chúa ơi, xin hãy kéo con, nếu không con sẽ mục nát. Xin đừng kéo con quá mức, Chúa ơi, con sẽ gãy mất. ...

 • Sám hối - Hoán cải

  Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Không có sự ăn năn hối cải thì không bao giờ có quyết tâm thay đổi.

 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B

  Gợi ý THÚ VẬT từ Bài Tin Mừng: Hãy có sống hòa hợp như Chúa Giêsu để vượt thắng thử thách nhờ sự trợ giúp của muôn vật.

 • 7 lý do để xưng tội

  Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước dài trong đời sống tâm linh”.Đây là 7 lý do để thường xuyên xưng tội ...

 • Nỗi lo vị thành niên sống với giới tính ảo

  Tình trạng lệch lạc giới tính hay sống với giới tính ảo ở thanh thiếu niên hiện nay không còn là chuyện hiếm và rất được xã hội quan tâm.

 • Có đâu vui cho bằng mái nhà

  Ai cũng nôn nao về đến nhà, tất cả cũng chỉ vì mái nhà là gia đình, mái nhà là mái ấm hạnh phúc; mái nhà là chiếc nôi đầu đời của chúng ta, là ...

 • Phần thưởng của bậc sống độc thân

  Nếu làm một linh mục, tôi sẽ không được chết trong tay bất kỳ ai. Tôi sẽ chết như những người độc thân khác! Trong cách chết đó, cũng có ...

 • Sứ Điệp Tân Niên

  Năm mới khởi đầu, những cái khởi sự mới cũng đang cần bắt đầu: Canh tân, chấn chỉnh, quyết tâm,… Đây là 10 sứ điệp cần thiết cho chúng ta trong ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 685
Tất cả: 47,714,386