Học hỏi Phúc âm CN 4 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

HỌC HỎI VỀ PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA THỨ IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Mc 1,21-28

 (21) Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. 

(22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

(23) Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 

(24) rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!"

 (25) Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!"

 (26) Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 

(27) Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" 

(28) Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.

 

Học hỏi:

 

1.   Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong Phúc âm Máccô là phép lạ nào, xảy ra ở đâu, khi nào?

2.   Trong Phúc âm Máccô, lần đầu tiên Đức Giêsu đối mặt với ma quỷ là khi nào?

3.   Sửng sốt được nói đến nhiều lần trong Phúc âm Máccô (6,2; 7,37; 10,26; 11,18). Điều gì khiến người ta sửng sốt ở Mc 1,22?

4.   Đọc Mc 1,24. Tại sao thần ô uế lại run sợ trước Đức Giêsu mà kêu lên như vậy?

5.   Trong Cựu Ước, Thiên Chúa được gọi là Đấng Thánh (Gióp 6,10; Thánh vịnh 22,4; Isaia 1,4). Vậy Đấng Thánh của Thiên Chúa trong câu 24 có nghĩa là gì? Xem thêm 2 Vua 4,9; Tv 106,16.

6.   Trong Phúc âm Máccô, Đức Giêsu cấm quỷ không được tiết lộ danh tính của mình cho ai (Mc 1,25. 34; 3,12). Tại sao Đức Giêsu lại làm như vậy?

7.   Đọc Mc 1,25-26. Có gì lạ trong cách trừ quỷ của Đức Giêsu?

8.   Đọc Mc 1,27. Điều gì khiến người ta sững sờ? So sánh với Mc 1,22.

9.   Bạn tin có Satan đang hiện diện và hoạt động trong thế giới chúng ta đang sống không?

10. Phép lạ trừ quỷ đầu tiên này cho thấy cuộc chiến giữa Nước Thiên Chúa (Mc 1,15) và nước của Satan đã bắt đầu với sự xuất hiện của Đức Giêsu. Bài Phúc âm này có đem lại cho bạn niềm hy vọng không, khi bạn đứng trước những cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối trong thế giới hôm nay?

 

Bài viết liên quan:

Học hỏi Phúc âm CN 2 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 1 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN Chúa hiển linh, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN lễ Thánh Gia C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 4 MV C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 3 MV C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 2 MV C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 1 MV C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 34 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 33 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Page 1 of 33 (321 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 893
Tất cả: 54,440,979