Suy niệm Chúa nhật 2 TN B

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

Ở  LẠI

Ga 1,35-42

1,35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" 39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. 40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

 

Chiết tự TRỤ và Gợi ý

TRỤ là ở lại, ngừng thôi.

Hài-thanh, ngừng lại do người tự cai.

TRỤ (ở lại, lưu luyến, ngừng) được ghép bởi hai chữ NHÂN (người), và CHỦ (làm chủ, người lãnh đạo). Được hiểu là việc ngưng lại, hay ở lại là do con người tự quyết định. Đừng đổ thừa cho người khác quyết định dùm mình, đừng thiếu bản lãnh để rồi đổ thừa cho hoàn cảnh. Biết rằng con người có nhiều giới hạn, nhưng đừng vì lười biếng mà thiếu cố gắng. Bạn không muốn ngưng chẳng ai có khả năng bắt bạn ngừng; bạn không muốn ở ‘chẳng ai có thể giữ được người muốn đi’.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Thôi, ngừng. ◎Như: trụ thủ  ngừng tay, viên thanh đề bất trụ  tiếng vượn kêu không thôi, vũ trụ liễu  mưa tạnh rồi.

◼ (Động) Ở, ở lâu. ◎Như: trụ sơn hạ  ở dưới núi.

◼ (Động) Nghỉ trọ. ◎Như: tá trụ nhất túc 宿 nghỉ trọ một đêm.

◼ (Động) Còn đấy. § Nhà Phật  nói muôn sự muôn vật ở thế gian cái gì cũng có bốn thời kì: thành trụ hoại không . Hễ cái gì đang ở vào thời kì còn đấy thì gọi là trụ. ◎Như: trụ trì Tam bảo . Phật tuy tịch rồi, nhưng còn tượng ngài lưu lại, cũng như Phật ở đời mãi thế là trụ trì Phật bảo . Phật tuy tịch rồi, nhưng kinh sách còn lưu truyền lại thế là trụ trì Pháp bảo . Phật tuy tịch rồi, nhưng còn các vị xuất gia tu hành kế tiếp làm việc của Phật, thế là trụ trì Tăng bảo . Vì thế nên một vị nào làm chủ trông nom cả một ngôi chùa gọi là vị trụ trì .

◼ (Động) Lưu luyến, bám víu. ◎Như: vô sở trụ  không lưu luyến vào đấy, không bám víu vào đâu cả.

◼ (Phó) Đứng sau động từ biểu thị sự cố gắng. ◎Như: kí trụ  nhớ lấy, nã trụ  nắm lấy. ◇Thủy hử truyện : Chúng tăng nhẫn tiếu bất trụ  (Đệ tứ hồi) Các sư nhịn cười chẳng được.

◼ (Phó) Biểu thị sự gì ngưng lại, khựng lại. ◎Như: lăng trụ liễu ngây người ra, ngốc trụ liễu  ngẩn ra.

◼ (Danh) Họ Trụ.

◼ § Còn đọc là trú.

 

Gợi ý Ở LẠI từ Bài Tin Mừng:

Ở lại bên Chúa để biết và để được biến đổi

1,35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" 39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Hãy đến và ở lại trong Chúa là đề tài Thánh sử Gioan cảm nhận sâu sắc và viết lại trong chương 15: như cành gắn liền cùng cây (Ga 15,4) và “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5) ở lại trong Chúa thì không bị hư mất nhưng xin gì cũng được Chúa nhận lời (Ga 15, 6-7), điều chứng thực chúng ta ở trong Chúa là chúng ta giữ điều răn của Chúa, mà ở trong Chúa Giêsu cũng là ở trong tình yêu của Chúa Cha (Ga 15,9-10). Hai môn đệ của Thánh Gioan đến và ở lại với Chúa Giêsu đã được biến đổi. Nhờ khao khát tìm sự thật, đón nhận sự thật là chính Chúa.

 

Ở lại bên Chúa để trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, giới thiệu cho người khác gặp Chúa để cũng được biến đổi:

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

Ông An-rê là chứng nhân sống động cho việc được biến đổi nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu, vì chẳng ai được gặp gỡ Chúa hoặc được Chúa dụng chạm đến mà không được biến đổi. Rồi nhờ Ông An-rê giới thiệu “dẫn em mình (là Ông Si-mon) đến gặp Đức Giê-su”, Ông Si-mon được biến đổi hoàn toàn… được đổi tên thành Phê-rô và lãnh một sứ vụ mới “lưới người như lưới cá”…

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhiệt tình tìm Chúa và chấp nhận để Chúa biến đổi cuộc đời đầy giới hạn của mỗi chúng ta. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ hai Thường Niên hôm nay là: “HÃY Ở LẠI VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhiệt thành giới Chúa cho mọi người như Thánh Gioan xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho hàng giáo sĩ và các nhà truyền giáo, biết chấp nhận từ bỏ lối sống ổn định tầm thường để ra đi tìm Chúa nơi Chúa sai đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô) Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn nhiệt tình giới thiệu Chúa cho mọi người bằng chính đời sống và trải nghiệm đức tin sống động của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô). Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết truyền giáo bằng những việc làm giúp đỡ bác ái cụ thể chứ không chỉ là những lời nói suông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhiệt tình tìm Chúa và chấp nhận để Chúa biến đổi cuộc đời đầy giới hạn của mỗi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Mùa Chay: Mùa canh tân đổi mới
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay nói về sự hy sinh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
LỄ TRO: Thuốc đắng giã tật
Suy niệm Chúa nhật 8 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Page 1 of 31 (306 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 1169
Tất cả: 55,703,807