Suy niệm Chúa nhật Lễ Thánh Gia

LỄ THÁNH GIA THẤT B

THEO LUẬT

Lc 2,22-40

2,22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

Chiết tự LUẬT và Gợi ý

LUẬT là phép tắc, tuân theo.

Những gì bút viết giàu nghèo đều theo.

LUẬT (luật, phép tắc) được ghép bởi hai chữ XÍCH (bước ngắn, chân trái), và DUẬT (bút). Được hiểu là phải theo sát, bước theo những gì đã được quy định và đã được ghi chép ra. LUẬT vị nhân sinh. Nó chỉ tồn tại khi nó giúp con người sống tốt hơn, và nó phải thật sự là những công thức, cách thức đúng đắn để nâng cao, giúp đạt đến những gì tốt đẹp nhất.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

▹ (Danh) Phép tắc, pháp lệnh. ◎Như: pháp luật .

▹ (Danh) Cách thức, quy tắc. ◎Như: định luật  quy tắc đã định.

▹ (Danh) Luật Dương , một trong mười hai luật của âm nhạc cổ Trung Quốc. ◎Như: luật lữ . ◇Cao Bá Quát Luật xuy Thử Cốc hàn ưng chuyển  (Cấm sở cảm sự ) Thổi điệu nhạc luật, cái lạnh ở Thử Cốc cũng phải chuyển (thành ấm áp). § Ghi chú: Thôi Diễn  thổi sáo ở Thử Cốc.

▹ (Danh) Tiết tấu. ◎Như: âm luật vận luật .

▹ (Danh) Tiếng gọi tắt của luật thi  luật thơ. ◎Như: ngũ luật  luật thơ năm chữ, thất luật  luật thơ bảy chữ.

▹ (Động) Kiềm chế, ước thúc. ◇Kim sử Tự luật thậm nghiêm, kì đãi nhân tắc khoan  (Dương Vân Dực truyện ) Tự kiềm chế mình rất nghiêm khắc, mà đối xử với người thì khoan dung.
▹ (Động) Tuân theo, tuân thủ. ◇Lễ Kí 
Thượng luật thiên thì, hạ tập thủy thổ (Trung Dung 
) Trên tuân theo thiên thời, dưới hợp với thủy thổ.

▹ (Tính) Chót vót (thế núi). ◇Thi Kinh Nam san luật luật, Phiêu phong phất phất  (Tiểu nhã , Lục nga ) Núi nam cao chót vót, Gió thổi mạnh gấp.

 

Gợi ý THEO LUẬT từ Bài Tin Mừng:

Thánh Gia Thất: Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu tuân giữ Luật-Chúa với tình yêu mến là ‘lắng nghe và thực thi ý Chúa’

2,22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

Trong tư cách là Ngôi Lời thì Đức Giêsu không phải tuân giữ bất cứ luật nào dành con người chúng ta, và Thánh Giuse, Đức Mẹ không buộc phải dâng Đức Giêsu nơi Đền Thờ; nhưng trong tình yêu Chúa Giêsu luôn tuân hành ý Chúa Cha. “Thực Hiện Ý Cha’ được Thánh Kinh ghi nhận như ‘sợi chỉ đỏ’ xuyên suốt cuộc đời dương thế của Đấng Cứu Chuộc: “Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” (Dt 10,8-9) và những giây phút sau cùng trên thập giá. “Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín.  Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa.  Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.” (Lc 22, 44-46).

 

Những ai thi hành Luật Chúa chắc chắn sẽ gặp được Chúa, vì Chúa là Đấng thành tín và giàu lòng thương xót

25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

Chiêm ngắm Đức Mẹ, Thánh Giuse, Ông Simêôn và Bà Anna, chúng ta nhận ra ngay một nét chung là Các Đấng tha thiết găn bó với Chúa trong đấng bậc và công việc bổn phận hằng ngày của mình. Chúa luôn trung thành đến đúng điểm hẹn và hẳn là đúng giờ hẹn. Chúng ta không gặp Chúa là vì chúng ta không đến đúng điểm hẹn: “Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người” và cũng không đến vào đúng lúc được hẹn: Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.”; hơn thế nữa, chúng ta cũng không thành tín thực hành Luật Chúa như Đức Maria và Thánh Giuse: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa”. Tóm lại Các Đấng đã gặp được Chúa vì đã trung thành thi hành Luật Chúa và đến đúng lúc đúng nơi.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhiệt thành thi hành Luật Chúa trong khiêm tốn và yêu thương. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT KÍNH THÁNH GIA THẤT

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Lễ Kính Thánh Gia Thất hôm nay là: “HÃY THI HÀNH LUẬT CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết trung thành giữ luật Chúa trong tinh thần yêu mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông Si-mê-ôn là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn trung tín và chúc lành cho những ai tha thiết giữ luật Chúa và khao khát tìm Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bà Anna không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn khao khát tìm gặp Chúa trong chay tịnh và cầu nguyện, cùng nhiệt tình giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết chu toàn lề luật Chúa, để có ơn Chúa mà sống tốt với mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhiệt thành thi hành Luật Chúa trong khiêm tốn và yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay nói về sự hy sinh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
LỄ TRO: Thuốc đắng giã tật
Suy niệm Chúa nhật 8 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Page 1 of 31 (305 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 1037
Tất cả: 55,703,332