Suy niệm CN 4 MV B & Chúa Giáng sinh

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

GẶP GỠ

Lc 1,26-38

1,26 Bà  Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Chiết tự KIẾN và Gợi ý

KIẾN là gặp gỡ, xem trông.

Người đội con mắt tỏ thông bao điều.

KIẾN (trông thấy, gặp gỡ) được ghép bởi hai chữ NHÂN (người), và MỤC (mắt, nhìn). Được hiểu là người đội con mắt, hoặc nhìn chăm chú vào một đối tượng hẳn sẽ thấy rõ và thông tỏ nhiều điều, mà nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thể thấu đạt.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

▹ (Động) Thấy, trông thấy. ◎Như: hiển nhi dị kiến  rõ ràng dễ thấy, tương kiến hận vãn tiếc rằng biết nhau quá muộn. ◇Lí Bạch Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, Bôn lưu đáo hải bất phục hồi  (Tương tiến tửu ) Bạn không thấy sao, nước sông Hoàng Hà từ trời cao chảy xuống, Chạy ra đến bể không trở lại.

▹ (Động) Bái phỏng, xin gặp (có ý kính trọng). ◎Như: yết kiến bái kiến .

▹ (Động) Gặp gỡ, hội ngộ, tiếp đãi. ◇Sử Kí Tần vương tọa Chương Đài, kiến Tương Như  (Liêm Pha Lạn Tương Như truyện ) Vua Tần ngự ở (hành cung) Chương Đài tiếp kiến Tương Như.

▹(Động) Xem. ◎Như: kiến thượng  xem trên.

▹ (Động) Gặp phải, đụng, chạm. ◎Như: kiến thủy tức dong  gặp phải nước liền tan.

▹ (Động) Bị, được (thể bị động). ◎Như: kiến nghi  bị ngờ, kiến hại  bị hại. ◇Sử Kí Tín nhi kiến nghi, trung nhi bị báng  (Khuất Nguyên Giả Sanh truyện ) Chân tín mà bị ngờ vực, trung mà bị gièm pha. ◇Pháp Hoa Kinh  Tâm hoan hỉ sung mãn, Như cam lộ kiến quán  滿  (Thụ học vô học nhân kí phẩm đệ cửu  ) Trong lòng tràn ngập vui mừng, Như được rưới nước cam lộ.

▹ (Danh) Chỗ hiểu tới, điều hiểu thấy. ◎Như: thiển kiến  sự hiểu biết nông cạn, thiên kiến  ý kiến thiện lệch, viễn kiến  cái thấy xa rộng.

▹(Danh) Họ Kiến.

▹ (Phó) Có chiều hướng, có xu hướng. ◎Như: nhật kiến hảo chuyển  từ từ biến chuyển tốt đẹp hơn, nhật kiến hưng vượng  mỗi ngày dần dà hưng vượng hơn lên.

▹ (Phó) Đặt trước động từ, biểu thị chủ thể là đối tượng của hành động. ◎Như: thỉnh vật kiến tiếu xin đừng cười tôi, thỉnh đa kiến lượng  xin thể tình cho tôi. ◇Sưu thần hậu kí Dĩ thử cẩu kiến dữ, tiện đương tương xuất 便 (Quyển cửu) Cho tôi con chó này, tôi sẽ cứu anh ra.

▹ Một âm là hiện. (Động) Tỏ rõ, hiện ra. § Cũng như hiện . ◇Đỗ Phủ Ô hô! hà thì nhãn tiền đột ngột hiện thử ốc, Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc  ,  (Mao ốc vi thu phong Sở phá ca ) Ôi, bao giờ nhà ấy chợt xuất hiện ngay trước mắt, Riêng ta nhà nát, bị chết cóng, ta cũng mãn nguyện. ◇Luận Ngữ Thiên hạ hữu đạo tắc hiện, vô đạo tắc ẩn  (Thái Bá ) Thiên hạ có đạo, thì ra làm quan, còn như thiên hạ vô đạo, thì ở ẩn.

▹ (Động) Tiến cử, giới thiệu. ◇Tả truyện Tề Báo hiện Tống Lỗ ư Công Mạnh (Chiêu Công nhị thập niên ) Tề Báo tiến cử Tống Lỗ lên Công Mạnh.

▹ (Tính) Nay, bây giờ, hiện tại. ◇Mạnh Hán Khanh Hiện niên tam thập ngũ tuế  (Ma hợp la , Đệ tam chiết) Năm nay ba mươi lăm tuổi.

▹ (Tính) Hiện có, sẵn có. ◇Sử Kí Sĩ tốt thực dụ thục, quân vô hiện lương (Hạng Vũ bổn kỉ ) Sĩ tốt ăn ăn khoai, đậu, quân không có lương thực sẵn sàng.

▹(Danh) Cái trang sức ngoài quan tài (thời xưa).

 

Gợi ý GẶP GỠ từ Bài Tin Mừng:

Một cuộc gặp gỡ đạt kết quả tốt cần đúng nơi, đúng lúc và đúng đối tượng

 1,26 Bà  Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Mọi sự đều tuyệt vời khi nó ở đúng vị trí của nó và được thực hiện đúng nơi và đúng lúc. Sứ thần Gáp-ri-en đã hoàn thành sứ mạng nhờ đến đúng nơi và đúng thời điểm cùng gặp đúng người đã được Chúa tuyển chọn là Trinh Nữ Maria. Mỗi Kitô-hữu cũng được mời gọi thực hiện chương trình của Chúa như sứ thần xưa: đến đúng nơi Chúa chỉ, làm đúng lúc Chúa nhờ, gặp đúng người Chúa muốn. Ngày nay không ít người đã không quan tâm đủ những điều trên khi đi tham dự Lễ Chúa Nhật: Họ nói họ đến gặp Chúa nhưng lại không đến đúng nơi là những hàng ghế trong nhà thờ, thay vào đó họ núp dưới các gốc cây…họ đến chẳng đúng lúc còn bớt đầu cắt đuôi; hơn thế nữa, họ nói đến gặp Chúa nhưng thật ra họ tìm những người họ thích, tụm nhau lại nói chuyện suốt giờ kinh lễ, rồi ra về với một tâm hồn trống rỗng vắng Chúa, mà cứ dối mình tự cho là đã chu toàn bổn phận “giữ ngày Chúa Nhật”. Họ nguỵ biện: ‘gặp Chúa trong anh em’ hay ‘vì bác ái tôi nhường chỗ trong nhà thờ cho người khác’ … chắn những người này cũng sẽ ‘nhường’ chỗ ở thiên đàng cho người khác thôi .

 

Một cuộc gặp gỡ đạt kết quả tốt cần đúng cách: trình bày sứ điệp rõ ràng trong đối thoại cởi mở

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Xét kỹ cuộc đối thoại giữa sứ thần Gáp-ri-en và Trinh Nữ Maria chúng ta nhận thấy những nét đẹp và không thể thiếu trong khi đối thoại: nhìn nhận những ưu điểm nơi người đối thoại, giúp họ tự tin đón nhận sứ điệp… trình bày và trao đổi phương thức thực hiện để họ tự nguyện đảm nhận sứ vụ trong bình an. Còn mỗi Kitô-hữu chúng ta cần học nơi Mẹ Maria sự khiêm tốn và lòng tín thác vào Chúa, để mỗi chúng ta có thể thực hiện được chương trình tốt đẹp Chúa mong ước nơi mỗi chúng ta. Hãy nhớ rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Mỗi chúng ta hãy chân thành thân thưa cùng Chúa những ước nguyện của chúng ta, và ngoan ngoãn thực hiện theo những chỉ dẫn của Chúa, qua những hướng dẫn của Giáo Hội, nơi những người Chúa gởi đến hỗ trợ chúng ta.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhiệt thành cộng tác vào chương trình của Chúa theo đấng bậc và khả năng Chúa ban. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ tư mùa vọng hôm nay là: “HÃY CỘNG TÁC NHIỆT THÀNH KHI NHẬN RA Ý CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Bà  Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tỉnh thức để có thể gặp được Chúa và đón nhận ý Chúa qua những người Chúa gởi đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi người, để dù có bối rối nhưng biết vững tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, nhận biết sự thật này là: Thiên Chúa làm được tất cả! để luôn biết mau mắn đón nhận thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết phó thác và cộng tác vào chương trình của Chúa như Mẹ Maria, để đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhiệt thành cộng tác vào chương trình của Chúa theo đấng bậc và khả năng Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Lễ Rạng Đông  Lc 2, 15-20

15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” 16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

GIÁNG SINH

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.”

(Lc2,16)

  Thật tuyệt vời khi các nhà phụng vụ chọn từ “GIÁNG SINH” để chỉ mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Ngôi Hai Thiên Chúa ‘NGÔI LỜI CẮM LỀU GIỮA CHÚNG TA’ “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14a).

 

Không có gì phải bàn về hai từ SINH và NHẬT vì đó là hai từ tượng hình (vẽ hình chỉ vật) SINH là hình tựơng cái cây mọc lên đâm chổi nẩy lộc, chỉ sự phát sinh, nẩy nở; như hình người sống động. NHẬT là hình mặt trời chiếu sáng.

Nói theo kiểu thông thường, thì ngày mỗi người chúng ta vào đời gọi là ngày được sinh ra “mừng SINH NHẬT”. Riêng với Đức Giêsu “Ngôi Lời Nhập Thể, Nhập Thế” thì “MỪNG CHÚA GIÁNG SINH” là từ ngữ xác thực nhất.

GIÁNG (hạ xuống, chịu thua) được ghép từ ba chữ PHỤ (gò đất, dồi dào), chữ TRUY (theo sau mà đến) và chữ KHÓA (vượt qua, nhảy qua) {xin xem trong hình: chữ Khóa ít nét là chữ biến-thể có từ xa xưa chứ không phải là chữ giản-thể có từ cuộc cải cách của cách-mạng-văn-hóa} thật ý nghĩa giúp hiểu rõ hơn sự hạ xuống, là vượt qua những gì là dồi dào, chấp nhận xuống hàng sau với tinh thần tự hạ, Chúa Giêsu đã làm gương, như Thánh Phaolô ghi nhận trong thư gởi giáo đoàn Phi-líp-phê: “6 Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. 8 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; 11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ‘Đức Giê-su Ki-tô là Chúa’” (Pl 2,6-11).

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH trong tinh thần tự hạ, noi gương Chúa Giêsu là mỗi chúng ta tập sống từ bỏ ý riêng để thực thi ý Thiên Chúa Cha, trong bổn phận trong đấng bậc của mình.

Người đã trở nên giống chúng ta, để chúng ta trở thành như Người (Thánh Giáo Phụ Irénée). Lời dạy của Thánh I-rê-nê thật chí lý để mỗi chúng ta dọn tâm hồn MỪNG CHÚA GIÁNG SINH, cách xác tín đặc biệt trong năm đồng hành cùng người trẻ bước vào đời sống hôn nhân và đồng hành cùng các gia đình trẻ.

“Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa; xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con” (Lời nguyện lễ Giáng Sinh).

Không thể có một tập thể ‘chất lượng cao’ nếu thiếu tinh thần tự hạ (giáng, hàng) biết tự trọng và tôn trọng. Chẳng thể nào xây dựng được một gia đình hạnh phúc, mà lại không sống tinh thần chấp nhận để đón nhận. Đón nhận những khác biệt, đón nhận những cái hay nơi tha nhân, để chấp nhận bỏ đi những điều gàn dở của bản thân.

 

Ước chi được như vậy.

Lm. JB. Trần Đinh Tử

 

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

(Lễ Rạng Đông)

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của lễ mừng hôm nay là:XEM XÉT VÀ LÀM CHỨNG”. Trong tâm tình biết ơn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.”  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm hiểu, và làm chứng về Chúa, như các mục đồng xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn trung thành sống theo chỉ dẫn của Tin Mừng để gặp được Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa là Đấng trung tín qua cách sống của người Kitô-hữu, và học nơi Mẹ Maria sự suy niệm Lời Chúa qua từng biến cố trong cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết chia sẻ những cảm nhận thiêng liêng và hồng ân Chúa ban cho mình cùng anh chị em và những ai ta gặp gỡ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, các thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con, luôn biết dấn thân tìm Chân-Thiện-Mỹ, xem xét kỹ càng đúng nghĩa hầu có sự xác tín với cảm nhận sâu sắc về Chúa, để mỗi người chúng con trở nên những người mang Tin Mừng đến cho anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Mùa Chay: Mùa canh tân đổi mới
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay nói về sự hy sinh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
LỄ TRO: Thuốc đắng giã tật
Suy niệm Chúa nhật 8 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Page 1 of 31 (306 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 1179
Tất cả: 55,704,003