Suy niệm Chúa nhật 2 MV B

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B

DỌN SẴN

Mc 1,1-8

1,1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

 

Chiết tự BỊ và Gợi ý

BỊ là dọn sẵn, dự phòng.

Người lo gom cỏ… đồ dùng, xài sau.

BỊ (dự sẵn, chuẩn bị) được ghép bởi bốn chữ NHÂN (người), THẢO (cỏ, sơ sài), DỤNG (đồ dùng) và BAO (bao, gói). Được hiểu là người ta gom cỏ cùng những gì cần để khi dùng thì có sẵn, đó là chuẩn bị, dự sẵn.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

▹ (Động) Dự sẵn, xếp đặt trước. ◎Như: chuẩn bị dự bị .

▹ (Tính) Đầy đủ, chu đáo. ◇Sử Kí Ngô sở dĩ đãi Hầu Sanh giả bị hĩ, thiên hạ mạc bất văn    () Ta đối đãi Hậu Sinh thật chu đáo, thiên hạ không ai không biết.

▹ (Phó) Hết cả, hoàn toàn. ◇Lễ Kí Nãi mệnh trủng tể, nông sự bị thu  (Nguyệt lệnh ).

▹ (Danh) Thiết trí. ◎Như: trang bị .

 

Gợi ý DỌN SẴN từ Bài Tin Mừng:

Dọn sẵn, chuẩn bị là bổn phận của mỗi người, và sứ giả có bổn phận nhắc nhỏ.

1,1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Hơn 600 năm trước ngôn sứ Isaia đã loan báo, và nhiều ngôn sứ kêu gọi và giúp con người chuẩn bị đón Đấng Thiên Sai. Mà chuẩn bị chính là xếp đặt trước đầy đủ những gì cần thiết, chuẩn bị kỹ thì khi đến việc sẽ bớt sai sót. “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” là một chuẩn bị cần thiết, vì đường thẳng và bằng là đường ngắn nhất! Cần con đường thật thẳng và bằng để Chúa đến cùng ta và ta cũng dễ dàng đến được với Chúa và đến được với anh chị em mình. Không dọn sẵn con đường bằng khi đi gấp sẽ vấp ngã, nếu đường không thẳng lúc chạy nhanh ta sẽ trật đường.

 

Ông Gioan Tẩy Giả đã chuẩn bị cho mình và kêu gọi chúng ta chuẩn bị đón Đấng Thiên Sai

4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

Ông Gio-an Tẩy Giả vị ngôn sứ tuyệt vời khi chuẩn bị cho chính mình đón Chúa bằnng lo chu toàn việc bổn phận: Ông sống khổ chế nơi hoang địa, luyện đức khiêm tốn và thành thật, để có kinh nghiệm giúp chúng ta sám hối và đủ uy tín và tư cách “kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”. Con đường của Ông Gioan chuẩn bị là con đường tuyệt thẳng và bằng, bởi không có những gồ ghề của sự kiêu căng tự mãn, và không có bóng dáng của sự quanh co do thiếu sự thật: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết chuẩn bị sẵn con đường thật thẳng và bằng, để đón Chúa đến và chúng ta có thể đến được với Chúa để lãnh ơn cứu độ Người ban. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay là: HÃY DỌN SẴN CON ĐƯỜNG THẬT CỦA ĐỨC CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết chuẩn bị sẵn tâm hồn để đón chờ Chúa đến viếng thăm, để đón nhận được những ơn lành Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh,    luôn biết cố gắng thực hiện công việc bổn phận cách nhiệt tình như Thánh Gio-an xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết sống khổ chế để làm chủ bản thân và luyện tập các nhân đức để đủ sức sống và làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông Gio-an rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống khiêm tốn và công chính như Thánh Gio-an, để luôn có sẵn con đường thật thẳng, thật bằng để đón Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn con đường thật thẳng và bằng, để đón Chúa đến và chúng con có thể đến được với Chúa để lãnh ơn cứu độ Người ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Page 1 of 30 (291 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 742
Tất cả: 54,498,862