Suy niệm Chúa nhật 21 TN A

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Mt 16,13-20

16,13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." 15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." 17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

 

Chiết tự THỊ và Gợi ý

THỊ là đúng, chẳng sai lầm.

Mặt trời chiếu tỏ giấu làm sao đây.

THỊ (sự đúng, chính là, khen) được ghép bởi hai chữ NHẬT (mặt trời, ngày) và CHÁNH (đúng, ngay ngắn). Được hiểu là một sự chính xác, không thể chối cãi. Hình ảnh mặt trời đã chiếu thẳng vào thì không còn chi giấu giếm được, người ta hay nói ‘không có gì giấu được dưới ánh sáng mặt trời!’ là vậy.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-THỊ là sự đúng, điều phải; là chính sách, kế hoạch, sự tình. Như: quốc thị  chính sách quốc gia. Những gì ‘ích nước lợi nhà’ sẽ làm nên quốc sách và người dân sẽ tự nguyện ủng hộ. Khi nhân danh chính sách quốc gia làm lợi cho phe nhóm, thiếu ‘chính’ thì dưới ánh mắt trời chẳng ai cho là đúng vậy.

-THỊ là khen, tán thành. Như: thị cổ phi kim  khen xưa chê nay. Nhìn nhận sự đúng đắn nơi sự vật nên tán thành, khen ngợi.

 

Gợi ý LÀ từ Bài Tin Mừng:

Muốn giới thiệu Chúa cho người khác người môn đệ của Chúa phải biết họ đang ‘nói’ Chúa là đấng nào.

16,13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."

Người đời nhìn nhận Chúa Giêsu là nhân nhân vật đặc biệt, có nhiều khả năng xuất chúng. Để giải thích sự trội vượt ấy họ tự cho là một nhân vật từ tiền kiếp tái lâm, một trong những ngôn sứ thời xưa sống lại; bởi là con người đương thời bình thường chẳng ai có thể hiểu rõ chuyện quá khứ và biết được chuyện tương lai như vậy. Họ nghĩ đúng, nhưng chưa trúng vì Chúa Giêsu không phải là một tiên tri sống lại, mà hơn cả tiên tri vì Ngài là Con Thiên Chúa! Mỗi Kitô-hữu phải giới thiệu và làm chứng cho họ nhận ra Chúa đúng như Người LÀ: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.".

 

Muốn sống trọn niềm tin của mình người môn đệ của Chúa phải biết rõ Chúa muốn chúng ta là ai, làm gì.

15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." 17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

Chúa muốn Phê-rô LÀ ‘Tảng-Đá’, LÀ nền để xây Hội Thánh. Chúa cũng có một ước mơ cho mỗi Kitô-hữu chúng ta, bạn và tôi đã nhận ra ý muốn của Thiên Chúa cho mình chưa. Điều Chúa muốn ‘ta LÀ viên đá trong bàn tay Thiên Chúa’ để góp phần xây dựng Hội Thánh như Thánh Phêrô đã dạy: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô”(1Pr 2,5). Còn điều Chúa muốn chúng ta LÀM là hãy sống những gì Chúa dạy.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế để giới thiệu và giúp anh chị em nhận biết Chúa qua cách sống của mình. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: HÃY SỐNG VÀ TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊSU LÀ CON THIÊN CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đức Giê-su hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết lắng nghe những dư luận của tha nhân để có thể giới thiệu Chúa cho họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống và tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn ở bên và hướng dẫn, để khiêm tốn vâng theo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi người, và muốn chúng ta cộng tác nhiệt tình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, để giới thiệu và giúp anh chị em nhận biết Chúa qua cách sống của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

(dành cho lễ thiếu nhi nhân ngày khai giảng năm học mới)

“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mỗi người chúng con bước vào năm học mới biết khiêm tốn và kiên trì học tập theo gương Chúa Giêsu xưa để trở thành con ngoan trò giỏi, được Chúa chúc lành và mọi người thương mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B
Suy niệm Chúa nhật 6 TN B
Suy niệm Chúa nhật 5 TN B
Suy niệm Chúa nhật 4 TN B
Suy niệm Chúa nhật 3 TN B
Suy niệm Chúa nhật 2 TN B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển linh
Trong năm mới, con người thường xin với Thiên Chúa điều gì?
Suy niệm Chúa nhật Lễ Thánh Gia
Suy niệm CN 4 MV B & Chúa Giáng sinh
Page 1 of 25 (241 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
23
24
25
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • Ba cấp độ của sứ vụ tông đồ Kitô

  Con là chiếc cung trong tay Người, Chúa ơi, xin hãy kéo con, nếu không con sẽ mục nát. Xin đừng kéo con quá mức, Chúa ơi, con sẽ gãy mất. ...

 • Sám hối - Hoán cải

  Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Không có sự ăn năn hối cải thì không bao giờ có quyết tâm thay đổi.

 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B

  Gợi ý THÚ VẬT từ Bài Tin Mừng: Hãy có sống hòa hợp như Chúa Giêsu để vượt thắng thử thách nhờ sự trợ giúp của muôn vật.

 • 7 lý do để xưng tội

  Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước dài trong đời sống tâm linh”.Đây là 7 lý do để thường xuyên xưng tội ...

 • Nỗi lo vị thành niên sống với giới tính ảo

  Tình trạng lệch lạc giới tính hay sống với giới tính ảo ở thanh thiếu niên hiện nay không còn là chuyện hiếm và rất được xã hội quan tâm.

 • Có đâu vui cho bằng mái nhà

  Ai cũng nôn nao về đến nhà, tất cả cũng chỉ vì mái nhà là gia đình, mái nhà là mái ấm hạnh phúc; mái nhà là chiếc nôi đầu đời của chúng ta, là ...

 • Phần thưởng của bậc sống độc thân

  Nếu làm một linh mục, tôi sẽ không được chết trong tay bất kỳ ai. Tôi sẽ chết như những người độc thân khác! Trong cách chết đó, cũng có ...

 • Sứ Điệp Tân Niên

  Năm mới khởi đầu, những cái khởi sự mới cũng đang cần bắt đầu: Canh tân, chấn chỉnh, quyết tâm,… Đây là 10 sứ điệp cần thiết cho chúng ta trong ...

 • Chuyện kiêng cữ ( dịp Tết)

  Ai có thể biết giờ nào tốt? Vậy giờ chết và giờ sinh thì sao? Ai biết chắc? Nếu thực sự biết giờ nào tốt, sao không ráng chờ đến đúng giờ ...

 • Mẹ ơi thế giới mênh mông nhưng con phải quay về

  TTO - "Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ…", vừa nghe hết lời bài ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 857
Tất cả: 47,689,407