Suy niệm Chúa nhật 15 TN A

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

GIEO GIỐNG

Mt 13,1-9

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe."

 

Chiết tự TÁT/TẢN và Gợi ý

TÁT TẢN là rắc gieo ra.

Hài-thánh, nắm lấy tay mà tung ra.

TÁT/TẢN (gieo, tung ra, tản ra) được ghép bởi hai chữ THỦ (tay, cần nắm) và TÁN/TẢN (buông, giãn ra). Được hiểu là nắm vật gì đó trong tay mà ném ra tung tóe. Theo Lục-thư là hài-thanh nhưng nghĩa của TÁT có chứa TÁN, TẢN được tung cách hào phúng từ đôi tay (THỦ) vừa rộng rãi vừa bản lĩnh.

 

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-TÁT, TẢN là rắc, rải, gieo, phân tán. Như: tát chủng 撒種 gieo hạt giống. Một sự tung vãi có chủ đích, gieo giống là mong cho hạt giống được mọc lên, rắc phân xuống là mong cho phân phát huy tác dụng cho cây tươi tốt. Gieo là mong được gặt. Đây là nghĩa của TÁT chúng ta bàn đến.

-TÁT, TẢN là tung ra, buông ra, tòe ra, vãi, đổ. Như: tát thủ bất quản 撒手不管 buông tay không quan tâm. Nghĩa thứ hai này mang tính tiêu cực, có thể áp dụng cho người gieo vô trách nhiệm, làm cho xong việc, thậm chí còn là hậu quả của sự bất cẩn.

 

Gợi ý GIEO GIỐNG từ Bài Tin Mừng:

Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa Cha.

 

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa Cha. Chúa muốn sống giữa, cứu độ con người. Lời Chúa được gieo vào lòng người, vào lòng đời và mong cho chúng được mọc lên và sinh hoa kết trái. Lời thật là một ơn ban để con người thông cảm và cảm tạ Thiên Chúa. “Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”là thế, hãy sử dụng lời sao cho sinh ích cho người nghe như Chúa Giêsu đã làm. Lời phải diễn tả được ý, như qua Lời là Chúa Giêsu người ta có thể hiểu và nhận ra Thiên Chúa Cha là tình yêu hằng hữu.

 

Hạt giống Lời của Thiên Chúa được gieo và được phát triển.

Người nói: "Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe."

Một câu hỏi thường dược đặt ra: người gieo giống có lường trước không mà lại gieo phí phạm vào những nơi hạt giống khó có cơ hội phát triển như: vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Suy gẫm kỹ chúng ta nhận ra sự hào phóng và đầy hy vọng nơi người gieo giống. Đó chính là tâm tình phải có mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta. Hãy gieo yêu thương đừng loại trừ phân biệt. Hạt giống tự nó có sức sống nơi mình, khi đủ điều kiến nó sẽ phát triển. Đất vật chất còn có thể thay đổi ‘bãi bể nương dâu’ huống dầu lòng người, sao không hy vọng với ơn biến đổi!

Hãy cứ hăng hái tung gieo:

“Gieo thành thật, gặt được niềm tin.

Gieo lòng tốt, gặt về thân tình.

Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh.

Gieo tha thứ, sẽ gặt được an bình.

Gieo dối trá, sẽ ra ngờ vực.

Gieo ích kỷ, sẽ chỉ cô đơn.

Gieo kiêu hãnh, sẽ lãnh đau thương.

Gieo đố kỵ, là ky cóp muộn phiền.

Gieo cay đắng, sẽ tăng hủy diệt.

Gieo biếng lười, ra người buông trôi.

Gieo lo lắng, tay trắng âu lo.

Gieo tội lỗi, suốt đời gặt tội lỗi”.

(Lời ca khúc “Gieo và Gặt”-Thông Vi Vu)

 

Chính Thánh Phaolô đã dạy: “Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng” (Gl 6,7-9).

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết siêng năng đón nhận và cộng tác giúp cho lời Chúa phát triển cùng cộng tác với Chúa gieo rắc lời Chúa cho muôn dân. Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA VÀ SINH HOA TRÁI”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm gặp gỡ Chúa, như trung thành dự lễ Chúa Nhật và họp nhau cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn siêng năng đọc Thánh Kinh và hai say đem ra thực hành, đừng tực dối mình cho rằng nghe là đã đủ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết tạo điều kiện cho lời Chúa phát triển mạnh khi chúng ta kiên trì và siêng năng loại bỏ những cản trở là những tật xấu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống như những mảnh đất tốt, để lời Chúa được đơm hoa kết quả như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết siêng năng đón nhận và cộng tác giúp cho lời Chúa phát triển cùng cộng tác với Chúa gieo rắc lời Chúa cho muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 16 TN A
Suy niệm Chúa nhật 14 TN A
Tảng đá và thanh gươm
Suy niệm Chúa nhật 13 TN A
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Tại sao đôi khi chúng ta khó cầm quyển Thánh Kinh lên đọc?
Suy niệm Chúa nhật CTT hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời
Suy niệm Chúa nhật 6 PS A
Suy niệm Chúa nhật 5 PS A
Page 1 of 21 (207 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
19
20
21
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 16 TN A

  Suy tư một chút từ hình ảnh rễ của cỏ đan xen vào rễ lúa, chúng ta nhận ra vai trò và trách nhiệm của lúa. Cỏ không dễ dàng sống và tồn ...

 • ĐỒI CÁT BAY

  Làm sao nhỏ không tổn thương khi anh hờ hững, những lúc ấy trong đầu nhỏ không còn biện hộ cho anh bằng lí do bận việc mà là anh đang bận lo ...

 • Những tiếng vang thống thiết của sứ điệp sám hối từ fatima + GB. Bùi Tuần

  Thống thiết là ở những sợ hãi trước biết bao tội phạm đang tăng lên như những tan vỡ về đạo đức một cách có hệ thống.

 • Đức tin trong giới trẻ ngày nay

  Theo cách nói của thần học gia người Đức Dorothy Soelle: “Điều gây thất kinh trong văn hóa của chúng ta là đa số người ta không có ngôn ngữ để ...

 • Rong rêu và phận đời

  Như bao nhiêu người khác, Rong Rêu mong và nghĩ cũng như tin rằng mình sẽ có ai đó là bờ vai để dựa một cách chân thành và chân tình. Đơn ...

 • 5 biến cố lớn trong cuộc đời thánh Âu-tinh, “dân chơi thứ thiệt” một thời

  Giống như thánh Âu-tinh, ai trong chúng ta cũng đều có những câu chuyện của quá khứ đời mình cả (nhiều khi là chuyện của mới ngày hôm qua)...

 • Làm sao vượt lên bảy cám dỗ?

  Làm sao vượt lên bảy cám dỗ? Như người cha thiêng liêng, Đức Phanxicô trả lời cho các tu sĩ công giáo ở Ai Cập: “hướng dẫn thay vì buông ...

 • Tình yêu, hôn nhân là vĩnh cửu

  Tôi vẫn tin vào giá trị vĩnh cửu của tình yêu, của hôn nhân, và gia đình.Chính vì có tình yêu, có hôn nhân, và có gia đình mà mới có tôi, có ...

 • Cô đơn trong đời tu

  Chúa cho phép cô đơn có mặt trong đời tu. Cô đơn trong đời tu không phải là điều bất lợi, nhưng đôi khi cần thiết cho cuộc đời dâng hiến ...

 • Linh mục có vợ hay không có vợ?

  Tôi rất kính trọng thiên chức linh mục, nhưng tôi cũng không bao giờ đồng ý cho linh mục lập gia đình nếu như tôi được hỏi ý kiến. Vấn đề độc ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 918
Tất cả: 43,296,248