Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục sinh A

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CỨNG LÒNG TIN

Ga 20,19-31

20,19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

Chiết tự NGHI và Gợi ý

NGHI là mê hoặc, khó tin.

Riêng tư đầy đủ thánh hiền, đáng nghi.

NGHI (mê hoặc, do dự) được ghép bởi ba chữ SƠ (TÚC: chân, đầy đủ), KHƯ (riêng tư) và HIỀN (người tài đức). Được hiểu là khi đứng trước một chuyện hay một người dù quan sát khá dầy đủ nhưng vì còn nhiều điều riêng tư, người ta rất dễ khó chấp nhận.

 

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+NGHI là mê hoặc: là ‘làm cho mất tỉnh táo, mất sáng suốt, mù quáng tin theo’, đôi khi kẻ xấu lừa người khác dựa vào tính dễ tin, và tính cạn nghĩ của họ.  

+NGHI là do dự: là ‘chưa quyết định được dứt khoát vì có điều còn e ngại’, là cứng lòng, không chịu tin khi đã được nghe kể, hoặc đã chứng kiến một chuyện gì đó có thật.

 

Gợi ý CỨNG LÒNG TIN từ Bài Tin Mừng:

Tin Mừng Phục Sinh là Chân Lý là Niềm Tin

20,19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Tin Mừng Phục Sinh là sự thật, nhưng là sự thật vượt quá sự hiểu biết của con người, nên cần phải có đức tin mới có thể đón nhận được. Có Chúa con người mới thật sự được bình an. Con người mới thật sự tự do để đón nhận Chúa Thánh Thần; quà tặng của Thiên Chúa làm người, chịu chết và phục sinh ban cho con người.

 

Thánh Tô-ma nghi ngờ là vì các môn-đệ kia mới có lời chứng chứ chưa có đời chừng

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."

Thánh Tô-ma bị mang tiếng là kẻ cứng tin, dựa vào lời Chúa nói với Ông: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Lời ấy không phải chỉ nói riêng cho Tô-ma, nhưng là cho cả các tông-đồ kia và cả những ai nghi ngờ về Tin Mừng Phục Sinh trong mọi thời đại. Thánh Tô-ma không có lỗi khi Ông muốn thấy cách sống thể hiện Tin Mừng Phục Sinh chứ không chỉ là lời nói suông về Tin Mừng Phục Sinh. Tô-ma có thể là dại diện cho tâm thức của thời đại hôm nay, ảnh hưởng khoa học khả giác, thực nghiệm… Người thời đại của chúng ta đang và sẽ bị thuyết phục bởi cách sống tôn trọng những giá trị cao đẹp như tôn trọng sự thật và sống yêu thương cùng dám hy sinh vì người khác. Dám hy sinh là chấp nhận chết đi vì tin rằng sẽ được sống lại. Các tôn giáo đều dạy có đời sau nên mọi tín đồ đều dám hy sinh và tích lũy cho đời sau những công phúc; chỉ có những kẻ không tin có đời sau, nên không dám hy sinh mà chỉ vơ vét bằng mọi giá những thứ tạm bợ hiện tại.

 

Không ai có thể phủ nhận sự thật, trừ ra đó là kẻ ‘thần kinh hoặc là loại khốn nạn’

26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Đến đây thì chúng ta phải nhìn nhận Tô-ma là nhà khoa học chân chính, tôn trọng sự thật và được biến đổi! Ở đời kẻ đáng sợ không phải là kẻ thiểu năng làm bậy; mà là kẻ có khả năng nhưng ‘vô liêm sỉ’ (khốn nạn) biết sai mà vẫn làm, bất chấp những hậu quả xấu đã đoán được, chỉ vì những kẻ ấy không còn biết xấu hổ, không còn biết tôn trọng danh dự, mất khả năng tự trọng.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn sống có liêm sỉ, để có thể giới thiệu Tin Mừng Phục Sinh cho anh chị em. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY NHIỆT THÀNH LOAN BÀO TIN MỪNG PHỤC SINH”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn tha thiết mong chờ Chúa Phục Sinh, để được ơn Bình An. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần sống và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng đức tin là một ơn ban đến từ Thiên Chúa, Chúa thương ban và con người phải nhiệt thành cộng tác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết tôn trọng sự thận và khiêm tốn nhìn nhận tôn thờ Thiên Chúa cho phải đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn sống có liêm sỉ, để có thể giới thiệu Tin Mừng Phục Sinh cho anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 11 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 10 thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu lên trời
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục sinh B
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục sinh 5B
Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục sinh B
Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh B
Page 1 of 26 (260 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
24
25
26
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 863
Tất cả: 50,217,926