Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

BỆNH TẬT

Ga 11,1-45

11,1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh." 5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô. 6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!" 8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" 9 Đức Giê-su trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!"

 

Chiết tự BỆNH và Gợi ý

BỆNH là tức giận ốm đau.

Trục trặc chi đó ẩn sâu trong mình.

 

BỆNH (tức giận, ốm đau) được ghép bởi hai chữ NẠCH (bệnh, tật), BÍNH (can thứ ba = Nhất (một) + Nội (trong)) . Được hiểu là có điều gì đó trục trặc từ bên trong, người ta thường nói: bệnh là là sự mất quân bình trong cơ thể. Tức giận cũng là một trạng thái mất quân bình.

 

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+BỆNH là tức giận: “vội giận mất khôn’ chính là mất sự quân bình. ‘Nói mà không biết mình nói gì’, nói mà không làm chủ được lời mình nói.

+BỆNH là đau ốm: là mất sự quân bình nơi cơ thể. Theo Đông-Y thì khi âm dương không cân bằng thì gây ra bệnh (mất quân bình), chính là lúc âm thịnh dương suy hoặc ngược lại. Khi thiếu sự cân bằng thì: ‘thống bất thông,  thông bất thống’ (đau là vì không thông, và khi đã thông chắc chắn không đau).

 

Gợi ý BỆNH TẬT từ Bài Tin Mừng:

Bệnh tật là giới hạn của con người

1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng."

Chúa luôn yêu thương và nâng đỡ những ai chạy đến xin Người cứu chữa. Chúa cứuc chữa con người vì Người yêu thương con người, chứ không phải vì con người xứng đáng hay có công trạng gì. Bà Matta, chị của Lagiarô đã xác tín điều đón nên đã nhờ người đến nói với Đức Giê-su: ‘Người Thầy thương mến đang bị đau nặng’ chứ không phải là ‘Người thương mến Thầy đang bị đau nặng’. Hãy khiêm tốn trước Thiên Chúa đừng kiêu ngạo nữa hỡi con người.

 

Chúa là thầy thuốc chữa trị bệnh tật nơi con người

4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh."  5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô. 6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.

Bệnh tật là giới hạn của con người chứ không phải là đối với Thiên Chúa là Đấng tạo hóa. Chúa là thầy thuốc cao tay, biết từng con bệnh của mình: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu”. Chúng ta có tin và chạy đến với Chúa không! Thật vô duyên và xúc phạm khi bệnh nhân không vâng theo ‘pháp đồ’ và những chỉ dẫn của thầy thuốc. Chúa chậm đến không phải vì Người không thương con người, nhưng vì Người có chương trình của Người!

 

Thầy thuốc vì cứu chữa nên dễ bị những vi trùng thù ghét.

7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!" 8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" 9 Đức Giê-su trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!"

Vì trùng thì ghét thầy thuốc; kẻ gian ác thì ghét người công chính; cũng vậy các tổ chức ủng hộ đa thê và ly dị thì ghét đạo Công Giáo. Chó đến ngày nay mà vẫn còn những kẻ dốt hùa theo kiểu lý luận: ‘Nếu đạo Công Giáo tốt thì tại sao, đạo truyền vào nước nào cũng bị chống đối và bị chê ghét?’ Nhưng họ thật là lầm, khi nhắm mắt a-dua mà không suy nghĩ dựa trên sự thật như Sách-Khôn-Ngoan đã viết từ gần ba ngàn năm trước rằng, ké gian ác, ghét người công chính không phải vì người công chính sai lầm đáng ghét, mà chỉ vì người cônmg chính là bản án tố cáo kẻ làm điều gian ác: “Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo”. (xem Kn 2,1a.12-22). Có nhiều lý do các vua chúa bách hại đạo Công Giáo khi truyền vào Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận lý do sợ mất quyền lợi: Đạo dạy mọi người là anh chị em, thì vua chúa tự cho mình là thiên-tử có quyền sinh sát; Đạo dạy phải sống thủy chung không được ly dị, nam nữ bình đẳng dù là ai thì cũng phải sống một vợ một chồng, còn vua chúa thì tự cho ‘nhất nam viết hữu thập nữ viết vô’ (một trai nói là có, mười gái kể như không), họ tự cho là đàn ông được năm thê bảy thiệp…

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn tín thác và Chúa là thầy thuốc tuyệt vời, để được chữa lành và có khả năng giúp đỡ anh chị em mình. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY TIN TƯỞNG VÀO CHÚA, NGƯỜI LÀ THẦY THUỐC TUYỆT VỜI”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết rằng chúng ta được cứu rỗi là vì Chúa thương mến chúng ta chứ không phải chúng ta có công thương mến Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tín thác vào Chúa, vì Chúa biết rất rõ về tình trạng khốn khổ của từng người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô. Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa yêu thương con người và luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết theo Chúa, và dấn thân tích cực sống mùa chay thánh bằng thực hiện những việc làm cụ thể: Ăn chay, Cầu nguyện, Chia sẻ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn tín thác vào Chúa là thầy thuốc tuyệt vời, để được chữa lành và có khả năng giúp đỡ anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu lên trời
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục sinh B
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục sinh 5B
Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục sinh B
Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh B
Suy niệm Chúa nhật 2 Phục sinh B
Một lời và một đời đáng suy ngẫm và học hỏi…
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Phục sinh
Lời nguyện trước thập giá Chúa
Page 1 of 26 (256 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
24
25
26
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 740
Tất cả: 49,653,847