Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

MÙ LÒA

Ga 9,1-41

9,1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" 3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." 6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là:người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" 9 Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" 10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?" 11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." 12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết."

 

Chiết tự HẠT và Gợi ý

HẠT là bừa bãi mù lòa.

Mắt kia bị hỏng khó mà thấy chi.

 

HẠT (mù, bừa bãi) được ghép bởi hai chữ MỤC (mắt), HẠI/HẠT (làm hỏng, tai họa). Được hiểu là khi con mắt đị hoảng, bị hủy hoại thì mù, sẽ chẳng còn có thế thấy nữa.

 

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+HẠT là mù lòa: là không có khả năng nhìn xa trông rộng trong không gian, không thể phân biệt, và biết được những vật hữu hình xung quanh.

+HẠT là bừa bãi: là dù sáng mắt nhưng lại tốt lòng, không có khả năng sắp đặt trật tự và ngăn nắp cho đúng chỗ của nó. Một người không có khả năng phân định thì cũng chẳng khá hơn người bị mù là bao.

 

Gợi ý MÙ LÒA từ Bài Tin Mừng:

Chúa luôn chủ động đi bước trước, và con người cần khiêm tốn cộng tác với Người để phép lạ đượx thức hiện

9,1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" 3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.

Chúa ‘đi ngang qua’ Người chủ ý đi ngang qua chỗ người mù vì Người thương anh và muốn anh làm vinh danh Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã giúp cho các môn đệ phá bỏ quan niệm ‘Chúa phạt’ hay ‘tiền kiếp’ vẫn có trong dân gian.

Chúa chữa lành là thực hiện lòng Chúa xót thương

4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." 6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là:người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

Chúa Giêsu chữa lành cho người mù, là “để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”. Chúa không quảng cáo, không làm để khẳng định mình nhưng chỉ vì để Thiên Chúa Cha được vinh danh và cho con người “được sống và sống dồi dào” mà thôi.

 

Mỗi người khi đón nhận ơn Chúa cũng phải là nhân chứng về lòng Chúa xót thương

8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" 9 Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" 10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?" 11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." 12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết."

Người mù được chữa lành đã trở thành nhân chứng sống động về tình Chúa yêu thương đã dành cho anh và nhân loại.  Anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!"  Lời chứng hùng hồn và có sức thuyết phục hơn tất cả những thế lực bè phải của những ké có quyền và trí thức.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn đón nhận ý Chúa, và cảm nhận được tình yêu thương của Chúa thương dành cho chúng ta, để chúng ta làm chứng. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY CẢM NHẬN TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ LÀM CHỨNG VỀ LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và đi bước trước trong việc cứu độ con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết chu toàn bổn phận và sống đời phục vụ như chính Chúa đã làm gương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa là ánh sáng thật để chúng ta trung thành theo Chúa và thực hành những gì Chúa truyền dạy qua Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sẵn sàng kể lại những ơn lành Chúa đã thương ban cho ta để làm chứng trước mặt mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng cho mỗi chúng con, luôn biết khiêm tốn đón nhận ý Chúa, và cảm nhận được tình yêu thương của Chúa thương dành cho chúng con, để chúng con làm chứng.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá MC A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Suy niệm Chúa Nhật 2 MC A
Suy niệm Chúa Nhật 1 MC A
CHAY TỊNH
Suy niệm Chúa Nhật 8 TN A
Suy niệm Chúa Nhật 7 TN A
Page 1 of 20 (194 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
18
19
20
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • Sáng tạo đời mình trong ánh sáng của Đức Kitô

  Nếu sáng tạo bản thân là một trách nhiệm và vinh dự cho mỗi người thì bước đầu tiên cần làm là phá bỏ những rào cản khiến bản thân không ...

 • 10 điều nhà trường quên dạy học sinh

  Chứng kiến tình trạng nhiều em học sinh ra trường thiếu các kĩ năng sống, thầy giáo Lê Xuân Chiến đã chỉ ra 10 điều nhà trường nên bổ sung để ...

 • Hành trang cho sứ vụ (Tiếp theo)

  Trong bối cảnh hiện nay, đâu là hành trang cần thiết cho người tông đồ của Chúa. Thiết nghĩ hành trang cho sứ vụ đó là: đời sống thiêng ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục sinh A

  +NGHI là do dự: là ‘chưa quyết định được dứt khoát vì có điều còn e ngại’, là cứng lòng, không chịu tin khi đã được nghe kể, hoặc đã chứng kiến ...

 • Gởi những ông bố mệt mỏi

  Mẹ Teresa kể rằng, “Bố tôi có một tấm lòng yêu thương. Ông không bao giờ khước từ người nghèo. Những ông bố tận tụy có thể không thay đổi ...

 • Bừng cháy lên!

  Có người muốn đi tu vì muốn đi tìm một vị thế một chỗ đứng trong xã hội. Có người coi đi tu giống như kiểu quan chức ngoài xã hội: một người ...

 • Khi xã hội đồng lòng nói dối

  “Nói dối chưa bao giờ dễ đến như thế ở Việt Nam. Vì người ta đồng lòng nói dối, rủ nhau nói dối. Một cá nhân nói dối thì lương tâm còn nhúc ...

 • Hành trang cho sứ vụ

  Người sống đời thánh hiến phải có một sự “cô đơn nội tâm”. Cô đơn để lặng lẽ sống với Chúa (x. Mt 6,6) bởi vì chỉ khi có cảm nghiệm thực sự về ...

 • 10 chuyện ngược đời trong cách dạy trẻ ở Việt Nam

  Một bản liệt kê 10 vấn đề “ngược đời và trái khoáy trong cách thức dạy trẻ ở gia đình, trong trường học và ngoài xã hội ở nước ta đang được ...

 • Ánh sáng và bóng tối

  Bóng tối sẽ mãi là bóng tối và cũng chẳng biết mình là bóng tối, nếu không có ánh sáng. Điều tốt lành cũng thế, cứ tự động xạ liên hương...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 646
Tất cả: 41,762,245