Suy niệm Chúa Nhật 2 MC A

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

SỢ HÃI

Mt 17,1-9

17,1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy."

 

Chiết tự PHẠ và Gợi ý

PHẠ là sợ hãi kinh hồn.

Tựa tim trắng bạch, trống không, hãi hùng.

 

PHẠ (Sợ hãi) được ghép bởi hai chữ TÂM (trái tim) và BẠCH (trắng, trống không). Được hiểu là khi trái tim trống rỗng, trắng ra là không còn máu, không còn sự sống là đáng sợ; và khi một một người quá sợ thì sống cũng chẳng hơn gì đã chết.

 

Chúng ta có được hai gợi ý qua chiết tự:

+PHẠ là sợ hãi: đây chính là cách phản ảnh thực tế, vì sao khi người ta sợ hãi thì mặt tái xanh cắt không ra máu. Tim là trung tâm biểu lộ mọi cảm xúc. Một người có tầm mà thiếu tâm chỉ là kẻ khốn nạn không hơn không kém, vì nó là kẻ sợ hãi và gieo rắc sợ hãi. Lời một bài hát sinh hoạt của thiếu nhi đáng cho chúng ta suy nghĩ: “Này anh này chị này em, con tim không bao giờ ghen ghét. Này anh này chị này em, con tim không bao giờ ghét ghen. Tim ghét ghen là tim héo hon. Tim ghen ghét là tim úa tàn. Tim xanh xao là tim thiếu máu. Tim ghen ghét là tim hết chơi”.

 

+PHẠ là tim mất máu: Kiều mộc thiên chi nguyên nhất bổn/ Trường giang vạn phái tổng đồng nguyên”. Chúng có cái nghĩa như chân lý: “Cây cao nghìn cành chung một gốc/ Sông dài vạn nhánh vẫn chung dòng”. Một người không nhớ cội nguồn không gắn với cội nguồn thì tựa cành cây lìa cành, sẽ chết vì thiều nguồn lực. Người Công Giáo nếu tin và liên kết với Đức Ki-tô là cây nho thật, và là tình yêu thì sẽ không thiếu máu và không phải sợ hãi như Thánh Gioan khẳng định: Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1Ga 4,18).

 

Gợi ý SỢ HÃI từ Bài Tin Mừng:

Hãy lên núi cao để gặp Chúa là thoát ra khỏi những rành buộc thấp hèn:

17,1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

Lên núi là thoát ra khỏi những gì thấp kém; đừng ngụy biện nhân danh khiêm tốn ở chỗ này. Cũng như nhiều người nhân danh khiêm tông dám gần Chúa vì mình tội lỗi ngồi tuốt những hàng ghế cuối khi đi dang lễ; cũng có những kẻ nhân danh bác ái ngồi ở gốc cây, lấy lý do nhường chỗ trong nhà thờ cho người khác già cả… Chắc rằng sau này họ cũng nhường chỗ trên thiên đàng cho người khác thôi! Hãy lên núi để được Chúa biến đổi và được biến đổi với Chúa. Hãy thoát ra khỏi con người thấp kém ích kỷ của mình để có thể thấy những gì cao siêu hơn, như câu ‘chuyện con đại bàng gà’.

 

Đức Giêsu là trung tâm mà Thánh Kinh đã nói đến và con người phải khôn ngoan chọn lấy:

 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."

Ngạc nhiên là dấu chỉ của sự hồn nhiên. Kẻ kém ngạc nhiên là kẻ ấu trĩ và cao ngạo. Trước vinh quang của Chúa nơi những tạo vật người có đức tin rất dễ ngạc nhiên. Trước vinh quang của Đức Giêsu, thánh Phêrô như chú bé lên ba; đơn sơ và dễ thương biết bao. Bao nhiên điều Chúa dạy giờ đây chỉ trong giây lát ba Môn Đệ đã hưởng kiến tất cả.

 

Hãy vâng nghe lời Chúa Giêsu con người sẽ chẳng còn sợ hãi:

 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy."

Nghe lời Chúa thì ở lại trong Chúa, mà có Chúa thì chẳng có chi phải sợ hãi. Muốn vâng lời Chúa thì phải là con người tự do thật sự, mà không thể là người nếu trái tim thiếu máu. Đó chính là là điếu cần xét mình khi Chúa nói: "Tôi muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế " (Mt 9,13). Vì chẳng ai có thể vâng lời nếu không yêu thương, và chẳng ai yêu thương mà lại không muốn làm cho người mình thương mến được hài lòng.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta luôn biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy, để thực thi ý Chúa Cha, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY LẮNG NGHE LỜI CHÚA GIÊSU”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, trong cuộc sống đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này biết thoát khỏi những dính bén hạ cấp để có thể hường thượng, hướng thiện như lên núi cao để gặp Chúa, để được biến đổi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết Đức Giêsu là trung tâm mà mỗi chúng ta phải hướng về Người để được sống nhờ Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng con người chỉ được cứu rỗi và sống đúng phẩm giá con người khi trung thành vâng theo lời Chúa Giêsu dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng có Chúa là có tất cả và chỉ trong Chúa con người mới thật sự sống trọn kiếp con người tự do. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy, để thực thi ý Chúa Cha, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy tư Giáng sinh
Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B
Suy niệm Chúa nhật 2 MV B
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm B
Suy niệm Chúa nhật 34 TN A - Chúa Kitô là Vua
Suy niệm lễ các thánh tử đạo VN và CN 33 TNA
Sự sống đời sau
Suy niệm Chúa nhật 32 TN A
Đối diện với cái chết
Suy niệm Chúa nhật 31 TN A
Page 1 of 24 (231 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
22
23
24
Next
Bài viết mới
 • Suy tư Giáng sinh

  Giáng Sinh cứ đến rồi đi như chiếc xe buýt chạy qua trên đường, tôi thấy kiểu nào và rút được bài học gì không? Đây chỉ là suy tư riêng, ...

 • Nên đóng hay mở cửa nhà thờ?

  Theo quan điểm cá nhân, việc thường xuyên đóng cửa nhà thờ hẳn đây thật không thể là đường lối mục vụ của Chúa Giêsu. Ngài ước mong là nơi trú ...

 • Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B

  Gợi ý LÀM CHỨNG từ Bài Tin Mừng: Mỗi người có một đời sống và một sứ vụ Chúa trao trong cuộc đời này, người nhận ra và thực hiện tốt sẽ ...

 • Không có chỗ trong quán trọ

  Thomas Merton từng viết một bài tuyệt vời về vấn đề này: Trong cái thế giới này, cái quán trọ ồn ào này, hoàn toàn không có chỗ nào cho Người, ...

 • Cầu chúc bình an + GB. Bùi Tuần

  Bình an, mà Chúa ban cho tôi lúc này là do tôi được gặp Chúa, được Chúa tha thứ, được Chúa cứu chữa, được Chúa yêu thương.

 • Đi tu có khó không?

  Rốt cuộc đi tu có khó không? Hẳn là nhiều người đồng ý rằng: đi tu khó! Nhưng khó khăn ấy là chuyện rất thường tình của phận người. Hơn nữa khó ...

 • Mười trích dẫn tuyệt vời giúp bạn hiểu về ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh

  Chúng tôi đã soạn ra những trích dẫn tuyệt diệu này để giúp bạn phản tỉnh về những gì thật sự là một Mùa Giáng Sinh ...

 • THINH LẶNG

  “Không một vĩ nhân nào đã thành công mà không đắm mình trong tĩnh lặng để hồi tâm và cầu nguyện” (P. Doncocur). Mỗi người có thể xây dựng cho ...

 • Tôi bất ngờ vì cách con được dạy đạo đức ở Mỹ

  Nghe những câu chuyện của con, tôi đâm suy nghĩ về cách thức dạy đạo đức trong nhà trường Việt Nam. Tại Mỹ, đạo đức không phải là môn học ...

 • Mùa Vọng: con hy vọng điều gì, con đặt hy vọng nơi ai?

  Mùa Vọng là mong chờ Chúa đến, mong chờ Chúa Giáng Sinh. Câu trả lời ấy không sai, nhưng nhiều khi mới chỉ dừng lại ở mức độ kiến thức. Kiến ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 645
Tất cả: 46,361,396