Suy niệm Chúa Nhật 8 TN A

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

TẦM

Mt 6,24-34

 

6,24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

 

 

Chiết tự TẦM và Gợi ý

TẦM là tìm kiếm, dựa vào.

Dụng công đo-hỏi nhím-đầu nơi đâu.

TẦM (tìm, sử dụng, dựa vào) được ghép bởi bốn chữ THỐN (ngắn ngủi, lóng tay), KỆ (đầu nhím, đầu heo), CÔNG (người thợ, việc) và KHẨU (miệng). Được hiểu là khi muốn tìm cái đầu con nhím trong một đống lông gai góc thì phải kiên nhẫn bỏ công hỏi han, đo đạt .

 

Chúng ta có được gợi ý đẹp qua chiết tự:

+TẦM là tìm kiếm: Ở đời cái gì cũng có cái giá của nó. “Thế gian chuộng của chuộng công, nào ai có chuộng người không bao giờ”. Đúng thế ‘trên con đường thành công không có dấu chân người lười biếng’. Tìm kiếm là cả một quá trình đòi hỏi nhiều công sức và khôn ngoan.

+TẦM là sử dụng và dựa vào: Vì hiểu giá trị nên dám cất công tìm kiếm điều đó. Vì biết và hiểu được khả năng của vị thầy ta tìm kiếm, nên ta dám dựa vào và tận hưởng (sử dụng). Tầm sư học đạo là vậy.

 

Gợi ý TÌM KIẾM từ Bài Tin Mừng:

Tìm Kiếm cần một khả năng biết lựa chọn:

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

Người ta không đạt được điều người ta tìm kiếm không phải điều họ tìm kiếm quá khó mà là vì người ta không có khả năng lựa chọn; bởi muốn lựa chọn phải có khả năng loại bỏ. Ở đời không thể có tất cả những điều mình muốn mà chỉ có thể muốn những gì mình có thể có. Điều có thể đó là khả năng là điều kiện bản thân. Người không có tố chất kinh doanh thì bạc núi cũng đổ sông đổ biến khi muốn là chủ doanh nghiệp. Người không có khả năng hội họa thì có luyện mấy cũng chỉ là anh thợ chép ảnh, nhiều khi còn thua máy phôtô coppy. Còn người có nhiều khả năng mà không có khả năng chọn lựa cũng chẳng thể thành công, bởi dễ rơi vào cảnh ‘đẽo cày giữa đường’ khiquen lời tiền nhân dạy: “nhất nghệ tinh nhân thân vinh”.

 

Tìm Kiếm cần có khả năng phân biệt chính phụ:

25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Tìm kiếm mà không có khả năng phân biệt chính phụ thì đáng dược coi là kẻ đáng tội nghiệp nhất thế gian vì dại dột ‘ôm rơm rặm (ngứa) bụng’. Thiếu khả năng phân biệt chính phụ thì như kẻ dại dột gom rác về nhà, ‘chở củi về rừng’, ‘bỏ hình bắt bóng’. Khi đã chọn điều chính thì phải nhiệt tâm thực hiện, trung thành đến cùng. Để chiếm hữu được Nước Trời "hãy cố gắng qua cửa hẹp để vào" (Lc 13, 24) và phải chấp nhận đánh đổi: “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn,... hết trí, hết sức...” (Mc 12,30)

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khôn ngoan và nhiệt tình tìm kiếm Nước Trời. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:NHIỆT TÌNH TÌM KIẾM CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết khôn ngoan chọn Chúa làm gia nghiệp, để yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tín thác cuộc đời cho tình yêu thương của Chúa quan phòng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn yêu thương và quan phòng những điều tốt đẹp cho những ai tin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng có Chúa là có tất cả, để mỗi người nhiệt tình hơn trong đời sống đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con, luôn biết khôn ngoan và nhiệt tình tìm kiếm Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Suy niệm Chúa Nhật 2 MC A
Suy niệm Chúa Nhật 1 MC A
CHAY TỊNH
Suy niệm Chúa Nhật 7 TN A
Đời Tu - hành trình tìm kiếm Người và kiếm tìm mình
Suy niệm Chúa nhật 6 TN A
Suy niệm Chúa nhật 5 TN A
Giao thừa, giây phút đoàn tụ
Suy niệm Chúa Nhật Mùng 2 Tết
Page 1 of 19 (189 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
17
18
19
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • 7 hướng dẫn để việc xưng tội hữu ích cho bạn

  Đây là lời khuyên của thánh Phanxicô de Sales trong cuốn Introduction to the Devout Life của ngài, trong một chương viết về Bí tích Hòa ...

 • Chứng sợ yêu

  Philophobia là tên gọi của hội chứng sợ yêu thương hay sự thân mật (“philo” tiếng Hy Lạp nghĩa là yêu, yêu thương). Những người mắc chứng này ...

 • Người yêu của bạn có 10 phẩm chất thiết yếu này chưa?

  Đây là một trong những lý do sách Châm Ngôn 4,23 dạy chúng ta: “Hãy gìn giữ con tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh.” Việc ...

 • Sợ chính mình

  Có nhiều mức độ và hình thức khác nhau để nhìn nhận ai là người sợ chính mình. Nếu hiểu nỗi sợ là phản ứng tự nhiên của con người thì sợ chính ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay

  +KÍNH là tôn kính dù thấp hơn tôn thờ nhưng tấm lòng thì không phải là kém sự kính cẩn, thành tâm như tôn thờ. ‘Thờ Cha Kính Mẹ’ là hai ...

 • Thần tượng cho cuộc đời

  Thần tượng quyền lực cũng là một kiểu thần tượng như con dao hai lưỡi. Thần tượng quyền lực làm cho người ta có cảm giác như vẻ người ta đang ...

 • QUYỀN LỰC + GM. Giuse Vũ Văn Thiên

  Quyền lực chỉ là công việc, bổn phận. Đừng coi nó là nấc thang thăng tiến và đích điểm tối hậu của cuộc đời. Như người quản lý, mỗi chúng ...

 • ĐÀN ÔNG

  Có người nói rằng đàn ông không bao giờ có cảm xúc, họ chỉ hành xử theo lý trí, ít quan tâm đến chữ tình. Ừ, có thể có những đàn ông “có vẻ” ...

 • Từ trên thánh giá nhìn xuống: Gioan và các tông đồ khác

  Một mình Gioan can đảm đi theo Người xa xa… Gioan theo sát những diễn biến.. cho đến chiều Thứ Sáu lên ngọn đồi Canvê… Một mình Gioan trong ...

 • Lời xin lỗi muộn màng với “một chút” và bài học để lại

  Cuộc sống quá ngắn ngủi để mọi người kịp nhận ra sự nuối tiếc. Hãy trân trọng và yêu thương những người quý mến bạn và hãy tạm quên đi những ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1048
Tất cả: 41,207,111