Suy niệm Chúa Nhật 8 TN A

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

TẦM

Mt 6,24-34

 

6,24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

 

 

Chiết tự TẦM và Gợi ý

TẦM là tìm kiếm, dựa vào.

Dụng công đo-hỏi nhím-đầu nơi đâu.

TẦM (tìm, sử dụng, dựa vào) được ghép bởi bốn chữ THỐN (ngắn ngủi, lóng tay), KỆ (đầu nhím, đầu heo), CÔNG (người thợ, việc) và KHẨU (miệng). Được hiểu là khi muốn tìm cái đầu con nhím trong một đống lông gai góc thì phải kiên nhẫn bỏ công hỏi han, đo đạt .

 

Chúng ta có được gợi ý đẹp qua chiết tự:

+TẦM là tìm kiếm: Ở đời cái gì cũng có cái giá của nó. “Thế gian chuộng của chuộng công, nào ai có chuộng người không bao giờ”. Đúng thế ‘trên con đường thành công không có dấu chân người lười biếng’. Tìm kiếm là cả một quá trình đòi hỏi nhiều công sức và khôn ngoan.

+TẦM là sử dụng và dựa vào: Vì hiểu giá trị nên dám cất công tìm kiếm điều đó. Vì biết và hiểu được khả năng của vị thầy ta tìm kiếm, nên ta dám dựa vào và tận hưởng (sử dụng). Tầm sư học đạo là vậy.

 

Gợi ý TÌM KIẾM từ Bài Tin Mừng:

Tìm Kiếm cần một khả năng biết lựa chọn:

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

Người ta không đạt được điều người ta tìm kiếm không phải điều họ tìm kiếm quá khó mà là vì người ta không có khả năng lựa chọn; bởi muốn lựa chọn phải có khả năng loại bỏ. Ở đời không thể có tất cả những điều mình muốn mà chỉ có thể muốn những gì mình có thể có. Điều có thể đó là khả năng là điều kiện bản thân. Người không có tố chất kinh doanh thì bạc núi cũng đổ sông đổ biến khi muốn là chủ doanh nghiệp. Người không có khả năng hội họa thì có luyện mấy cũng chỉ là anh thợ chép ảnh, nhiều khi còn thua máy phôtô coppy. Còn người có nhiều khả năng mà không có khả năng chọn lựa cũng chẳng thể thành công, bởi dễ rơi vào cảnh ‘đẽo cày giữa đường’ khiquen lời tiền nhân dạy: “nhất nghệ tinh nhân thân vinh”.

 

Tìm Kiếm cần có khả năng phân biệt chính phụ:

25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Tìm kiếm mà không có khả năng phân biệt chính phụ thì đáng dược coi là kẻ đáng tội nghiệp nhất thế gian vì dại dột ‘ôm rơm rặm (ngứa) bụng’. Thiếu khả năng phân biệt chính phụ thì như kẻ dại dột gom rác về nhà, ‘chở củi về rừng’, ‘bỏ hình bắt bóng’. Khi đã chọn điều chính thì phải nhiệt tâm thực hiện, trung thành đến cùng. Để chiếm hữu được Nước Trời "hãy cố gắng qua cửa hẹp để vào" (Lc 13, 24) và phải chấp nhận đánh đổi: “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn,... hết trí, hết sức...” (Mc 12,30)

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khôn ngoan và nhiệt tình tìm kiếm Nước Trời. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:NHIỆT TÌNH TÌM KIẾM CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết khôn ngoan chọn Chúa làm gia nghiệp, để yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tín thác cuộc đời cho tình yêu thương của Chúa quan phòng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn yêu thương và quan phòng những điều tốt đẹp cho những ai tin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng có Chúa là có tất cả, để mỗi người nhiệt tình hơn trong đời sống đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con, luôn biết khôn ngoan và nhiệt tình tìm kiếm Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá MC A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Suy niệm Chúa Nhật 2 MC A
Suy niệm Chúa Nhật 1 MC A
CHAY TỊNH
Page 1 of 20 (195 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
18
19
20
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục sinh A

  Biết một điều tốt mà không chia sẻ là tự chôn vùi uy tín và khả năng của mình. Biết bao tốt đẹp không được phát triển và kế thừa chỉ bởi ...

 • Mười câu nói hữu ích cho gia đình và ba chữ kỳ diệu

  Mười câu nói của Đức Phanxicô rất hữu ích cho gia đình và ba chữ kỳ diệu: Xin vui lòng, cám ơn và chữ khó nhất: xin lỗi..

 • Từ vực sâu con kêu lên Chúa + GB. Bùi Tuần

  Tôi cũng đứng ở đáy vực sâu của tôi là nỗi khao khát mong đợi Chúa. Tôi đã kêu lên Chúa, và tôi đã nghe Chúa trả lời tôi về sự Chúa đến, ...

 • Sáng tạo đời mình trong ánh sáng của Đức Kitô

  Nếu sáng tạo bản thân là một trách nhiệm và vinh dự cho mỗi người thì bước đầu tiên cần làm là phá bỏ những rào cản khiến bản thân không thể ...

 • 10 điều nhà trường quên dạy học sinh

  Chứng kiến tình trạng nhiều em học sinh ra trường thiếu các kĩ năng sống, thầy giáo Lê Xuân Chiến đã chỉ ra 10 điều nhà trường nên bổ sung ...

 • Hành trang cho sứ vụ (Tiếp theo)

  Trong bối cảnh hiện nay, đâu là hành trang cần thiết cho người tông đồ của Chúa. Thiết nghĩ hành trang cho sứ vụ đó là: đời sống thiêng liêng, ...

 • Gởi những ông bố mệt mỏi

  Mẹ Teresa kể rằng, “Bố tôi có một tấm lòng yêu thương. Ông không bao giờ khước từ người nghèo. Những ông bố tận tụy có thể không thay đổi ...

 • Bừng cháy lên!

  Có người muốn đi tu vì muốn đi tìm một vị thế một chỗ đứng trong xã hội. Có người coi đi tu giống như kiểu quan chức ngoài xã hội: một người ...

 • Khi xã hội đồng lòng nói dối

  “Nói dối chưa bao giờ dễ đến như thế ở Việt Nam. Vì người ta đồng lòng nói dối, rủ nhau nói dối. Một cá nhân nói dối thì lương tâm còn nhúc ...

 • Hành trang cho sứ vụ

  Người sống đời thánh hiến phải có một sự “cô đơn nội tâm”. Cô đơn để lặng lẽ sống với Chúa (x. Mt 6,6) bởi vì chỉ khi có cảm nghiệm thực sự về ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 569
Tất cả: 41,793,461