Hội đồng linh mục

HỘI ĐỒNG LINH MỤC

Gồm các thành viên

 

3 thành viên do chức vụ :

 

1.

Tổng Đại Diện:

LG. Huỳnh Phước Lâm

2.

Đại Diện GM:

Micae Lê Xuân Tân

3.

Chưởng Ấn :

Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

 

3 thành viên được chỉ định :

 

1.

FX. Hoàng Đình Mai:

Quản Lý Giáo Phận

2.

Giuse Trần Đình Thuỵ:

Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện

3.

Phêrô Phạm Minh Tâm:

Trưởng Ủy Ban Phượng Tự

 

 

27 thành viên của 9 Giáo hạt :

 

 

1.

Vinhsơn Lê Văn Bằng

2.

Antôn Nguyễn Văn Triển

3.

Phêrô Nguyễn Đức Dũng

4.

Phêrô Nguyễn Tấn Khoa

5.

Phêrô Nguyễn Văn Sơn

6.

Phêrô Chu Văn Tần

7.

Phêrô Nguyễn Văn Mễn

8.

Phaolô Trần Văn Khoa

9.

Giuse Bùi Thanh Minh

10.

Đaminh Nguyễn Văn Lượng

11.

Vincente Nguyễn Đình Kiên

12.

Giuse Âu Thanh Bình

13.

Phêrô Bùi Duy Tân

14.

Vincent Đinh VIệt Hùng

15.

Giuse Nguyễn Công Chính

16.

Giuse Trương Trung Hưng

17.

Antôn Phạm Đình Chiến

18.

Vincent Vũ Thanh Tú

19

Giuse Vũ Đức Thận

20.

Phaolô Nguyễn Đức Thiện

21.

Đaminh Đỗ Văn Thiêm

22.

Phaolô Phạm Minh Trý

23.

Phanxicô M. Hoàng Trọng Hà CMC.

24.

Đaminh Đỗ Quốc Túy

25.

Vinhsơn Nguyễn Minh Chu

26.

Gioakim Nguyễn Đức Cần

27.

Giuse Trần Trọng Trí

 

Bài viết liên quan:

Các linh mục trong giáo Phận và địa chỉ các nhà thờ - các Dòng tu
Các linh mục hạt trưởng
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 860
Tất cả: 52,739,670