Các linh mục hạt trưởng

 

Phêrô Nguyễn Tấn Khoa                                                  Hạt Châu Đốc

Phêrô Nguyễn Văn Mễn                                                Hạt Long Xuyên

Vinhsơn Lê Văn Bằng                                                        Hạt Chợ Mới

Đaminh Nguyễn Văn Lượng                                                Hạt Vĩnh An

Phêrô Bùi Duy Tân                                                       Hạt Vĩnh Thạnh

Giuse Trương Trung Hưng                                                 Hạt Tân Hiệp

Giuse Vũ Đức Thận                                                        Hạt Tân Thạnh

Phaolô Phạm Minh Trý                                                     Hạt Rạch Giá

Vinhsơn Nguyễn Minh Chu                                                  Hạt Hà Tiên

 

Bài viết liên quan:

Các linh mục trong giáo Phận và địa chỉ các nhà thờ - các Dòng tu
Hội đồng linh mục
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1034
Tất cả: 52,740,007