"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".
"Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống".
"Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng".
"Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy".
"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".
"Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này".
"Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế".
"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".
"Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được".
"Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó".
"Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".
"Này bà, bà có lòng mạnh tin".
"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".
"Đây là Con Ta yêu dấu".
"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
"Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu".
"Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?"
"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài".
Page 1 of 72 (1422 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
70
71
72
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1218
Tất cả: 51,398,916