"Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai".
"Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra".
"Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít".
"Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít".
"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"
"Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông".
"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".
"Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".
"Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc".
"Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi".
"Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng".
"Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".
"Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ".
"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".
"Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều".
"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng".
"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".
"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".
Page 1 of 78 (1543 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
76
77
78
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 931
Tất cả: 53,877,531