"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".
“Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”.
“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.
"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".
"Các ngươi hãy yêu thương thù địch".
"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".
"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người".
Page 1 of 51 (1003 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
49
50
51
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 692
Tất cả: 42,866,026