"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".
"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".
"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới".
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".
"Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".
"Các con hãy xin thì sẽ được".
"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".
"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".
"Ai là anh em của tôi?"
"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".
"Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy".
"Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy".
“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”.
"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".
Page 1 of 56 (1115 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
54
55
56
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 677
Tất cả: 45,192,810