"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".
"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".
"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".
"Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được".
"Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình".
"Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó".
"Này bà, bà có lòng mạnh tin".
"Mọi người đều ăn no".
"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".
"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài".
"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".
"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".
Page 1 of 53 (1053 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
51
52
53
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 595
Tất cả: 43,691,806