"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".
"Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời".
"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".
"Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng".
"Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy".
"Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ".
"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".
"Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này".
"Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế".
"Các con hãy sẵn sàng".
"Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó".
"Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình".
"Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".
"Này bà, bà có lòng mạnh tin".
"Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".
"Mọi người đều ăn no".
"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"
"Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu".
"Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?"
"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài".
Page 1 of 90 (1786 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
88
89
90
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 729
Tất cả: 58,541,375